بازار آریا

آخرين مطالب

يک ثانيه آگهي در تلويزيون 16 ميليون تومان/ درآمد هزار ميلياردي به جيب چه کساني مي رود؟ ديجيتال

يک ثانيه آگهي در تلويزيون 16 ميليون تومان/ درآمد هزار ميلياردي به جيب چه کساني مي رود؟
  بزرگنمايي:

آريا بازار- کودکان زير 10 سال داخل استوديو نشسته اند. خوشحال و خندان به شعر هايي که مجيد قناد و چند مرد همراهش در برنامه «جمعه به جمعه» مي خوانند، گوش مي دهند و آنها را در خواندن شعرها همراهي مي کنند. شعرهايي که در اصل تبليغي براي محصولات «نادي» است. شعرهايي با قافيه که در ذهن هر کودکي خواهد نشست. در ذهن نشستني که بيشتر از اينکه قرار باشد کودک را در برنامه اي مناسب در سن و سالش قرار دهد، آن را به يک وسيله براي پخش آگهي تبديل کرده است. آگهي که برخلاف ديگر آگهي هاي پخش شده از صدا و سيما تعرفه اي برايش تعريف نشده است. حتي در ليست تعرفه پخش آگهي صدا و سيما هم بند و سطري به عنوان تبليغ داخل و حين پخش برنامه ديده نمي شود.
از دو هزار تومان شروع مي شود تا 16 ميليون تومان مي رسد، هزينه پخش هر يک ثانيه تبليغ در آنتن صدا و سيما. هزينه هايي که در جدول ها و طبقه هاي مختلف در ساعات مختلف شبانه روز، برنامه ها و مدل هاي مختلف آورده شده است. مدل هايي که شامل انواع گزارش آگهي يا همان رپورتاژ، حک آرم، دعوت به تماشا، زيرنويس، بين برنامه و بعد از برنامه مي شود. البته بايد پخش آگهي در حين پخش برنامه هم به اين موارد اضافه کرد که تعدادش در صدا و سيما ملي هم کم نيست؛ چرا که از برنامه هاي کودک مثل «جمعه به جمعه» و «عموپورنگ» گرفته تا برنامه آشپزي «سامان گلريز» و سريال هاي مختلف ديگر به راحتي ديده مي شود.
به هر حال، هر برنامه در راديو و تلويزيون داراي يک «طبقه» است که هزينه تبليغات هم با توجه به همين طبقه در هر برنامه مشخص مي شود. هزينه پيام هاي بازرگاني بر اساس قيمت پايه هر ثانيه در هر طبقه و ضريب ماه هاي سال، مشخص مي شود که در جدول تعرفه هاي پخش آگهي صدا و سيما وجود دارد.
هر ثانيه آگهي در تلويزيون ايران در طبقه يک، از دو هزارتومان شروع مي شود و در طبقه 35 که بالاترين طبقه آگهي است به يک ميليون و80 هزار تومان مي رسد. با اين حال بعضي برنامه ها خارج از اين تعرفه هستند و قيمت پخش آگهي در آنها چندين برابر آخرين طبقه مي شود و از طرفي هم براي برخي از برنامه هاي بسيار پرمخاطب، به آخرين طبقه، درصدي هم اضافه مي شود. به طوري که پخش هر يک ثانيه آگهي در برنامه اي مثل برنامه ورزشي نود، 16‌ميليون‌ و 286‌هزار و 400‌ تومان است.
قرار دادهاي پخش آگهي در صدا و سيما شامل دو نوع قرار داد مي شود. در هر دو نوع قراردادي که در اداره کل بازرگاني وجود دارد، هزينه هر ثانيه رپورتاژ در يک برنامه بين 60 تا 70 درصد نرخ طبقه آن برنامه، قيمت هر ثانيه حک آرم شرکت ها در يک برنامه 50 درصد نرخ طبقه آن است.
همين طور قيمت دعوت به تماشاي برنامه ها بسته به قبل، بين يا بعد برنامه فرق مي کند و بين 80 درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه مي شود. نرخ هر ثانيه زيرنويس در يک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه و قيمت آگهي هاي بين برنامه، بين 5/1 تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است. قيمت آگهي بعد از يک برنامه هم بين 60 تا 80 درصد نرخ طبقه هر برنامه هزينه دارد. البته بايد در نظر گرفت که قوانيني هم براي مدت آگهي ها وجود دارد؛ مثلامدت آگهي مستقيم (تيزر) در تلويزيون 15 ثانيه و در راديو 10 ثانيه تعيين مي شود و کمتر از آن هم همان 15 ثانيه و 10 ثانيه محاسبه مي شود.
در تعرفه هاي آگهي هاي صداوسيما به پخش آگهي محصولات داخلي توجه شده است به طوري که براي تبليغ اجناس خارجي دو برابر هزينه تبليغ اجناس ساخت داخل منظور شده و آگهي کالاهاي تحت ليسانس خارجي يا محصولات ساخت مشترک هم، هزينه اي 1/1 برابر هزينه تبليغ کالاهاي داخلي دارند. معمولاشرکت هايي که به ميزان بالايي آگهي سفارش مي دهند، از قراردادهاي تيپ 2 اداره کل بازرگاني صداوسيما استفاده مي کنند که هزينه ها در آن ارزان تر تمام مي شود.
البته باز هم در هيچ کدام از طبقه ها و قرار دادهاي صدا و سيما، نمونه هاي پخش آگهي تازه به بازار آمده يا همان در حين برنامه به چشم نمي خورد و مشخص نيست که براي هر يک ثانيه اي که مجيد قناد محصولات نادي را در دستش گرفته و براي کودکان شعر مي خواند، شرکت «نادي»، چند تومان پرداخت شده است. مبلغي که مسلما براي پرداخت کنندگان اين مدل تبليغ به صرفه است چرا که به طور کامل و همراه با خاطره اي خوب در ذهن کودکان نقش خواهد بست، در حالي که در اروپا به تدريج قوانين منع تبليغات براي کودکان فراگير مي‌شود. چرا که به عقيده کارشناسان، «کودکان توان درک موضوع تبليغات را ندارند و تبليغات‌چي‌ها هم از کودکي و ناپختگي آنها سوءاستفاده مي‌کنند». آمارها هم نشان مي دهد که 70 درصد کودکان از تبليغات در نحوه رفتار خوب تاثير مي گيرند. 60 درصد والدين از تمايل کودک به خريد اجناس تبليغ شده سخن مي گويند.
تمام اين موارد در حالي است که با يک حساب سرانگشتي در ميزان تعرفه هاي پخش آگهي که خود صدا و سيما عنوان مي کند، اگر در بهترين حالت در هر ساعت، 15 دقيقه آگهي پخش کند، با ميانگين 500 هزار تومان، مي توان گفت که اين سازمان هر روز، يک ميليارد و 80 ميليون تومان و هر سال سه هزار و 942 ميليون تومان تنها از ناحيه پخش آگهي ها در آمد دارد. البته اين ميزان به غير از آن تبليغ هاي حين برنامه اي است که در تعرفه ها وجود ندارد. سال گذشته صدا و سيما تنها از محل آگهي ها نزديک به يک هزار ميليارد تومان درآمد داشته است. برخي برآوردهاي غيررسمي نشان مي دهد اين ميزان درآمد براي سال جاري به 750 ميليون تومان رسيده است.

قيمت پايه هر ثانيه طبقات آگهي­ هاي تلويزيوني در سال 1392

طبقه

قيمت هر ثانيه به تومان

1

2هزار

2

3 هزار و 500

3

5 هزار

4

10 هزار

5

15 هزار

6

25 هزار

7

35 هزار

8

45 هزار

9

60 هزار

10

75 هزار

11

90 هزار

12

110 هزار

13

130 هزار

14

150 هزار

15

175 هزار

16

200 هزار

17

225 هزار

18

255 هزار

19

285 هزار

20

315 هزار

21

350 هزار

22

385 هزار

23

420 هزار

24

460 هزار

25

500 هزار

26

540 هزار

27

585 هزار

28

630 هزار

29

675 هزار

30

735 هزار

31

795 هزار

32

855 هزار

33

930 هزار

34

يک ميليون و 5 هزار

35

يک ميليون و 80 هزار

 

درصد افزايش قيمت آگهي نسبت به قيمت پايه هر طبقه در هر ماه سال 92

ماه

درصد افزايش قيمت پايه آگهي

فروردين

0 درصد

ارديبهشت

5 درصد

خرداد

10 درصد

تير

15 درصد

مرداد

25 درصد

شهريور

25 درصد

مهر

30 درصد

آبان

30 درصد

آذر

35 درصد

دي

40 درصد

بهمن

45 درصد

اسفند

60 درصد

 

محاسبه تعرفه هر ثانيه گرانترين آگهي­ هاي برنامه­ هاي شبکه ­هاي سيما در تير ماه 92

شبکه

برنامه

طبقه در قرارداد تيپ يک

قيمت قرارداد تيپ يک به تومان

طبقه در قرارداد تيپ دو

قيمت قرارداد تيپ دو به تومان

يک

سيماي خانواده

24

529 هزار تومان

19

327 هزار و 750

يک

قبل و بعد از خبر 14

26

621 هزار تومان

21

402 هزار و 500

يک

قبل و بعد از خبر 19

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

يک

قبل و بعد از خبر 21

35 + 90%

2 ميليون و 359 هزار و 800

 

يک ميليون و 155 هزار و 750

يک

مجموعه شبانه

35 + 210%

3 ميليون و 850 هزار و 200

35 + 110%

2 ميليون و 608 هزار و 200

يک

سريال کلاه پهلوي

35 + 220%

3 ميليون و 974 هزار و 400

35 + 120%

2 ميليون و 732 هزار و 400

دو

سينما صبحانه

20

362 هزار و 250

15

201 هزار و 250

دو

سينما آفتاب

26

621 هزار

21

402 هزار و 500

دو

کودک عصر

24

529 هزار

19

327 هزار و 750

دو

برنامه ساعت 19

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

دو

قبل و بعد از خبر 20:30

35 + 140%

2 ميليون و 980 هزار و 800

35 + 40%

يک ميليون و 738 هزار و 800

دو

قبل سريال شبانه

35 + 110%

2 ميليون و 608 هزار و 200

35 + 10%

يک ميليون و 366 هزار و 200

دو

قبل و بعد از خبر 22:30

35 + 50%

يک ميليون و 863 هزار

30

845 هزار و 250

دو

فيتيله

34

يک ميليون و 155 هزار و 750

29

776 هزار و 250

سه

سلامت باشيد

24

529 هزار

14

172 هزار و 500

سه

جشنواره سينمايي

34

يک ميليون و 155 هزار و 750

29

776 هزار و 250

سه

خبر ورزشي 18:45

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

سه

سريال شبانه

35 + 340%

5 ميليون و 464 هزار و 800

35 + 240%

4 ميليون و 222 هزار و 800

سه

خبر 22

35 + 60%

يک ميليون و 987 هزار و 200

31

914 هزار و 250

سه

خنده بازار

35 + 50%

يک ميليون و 863 هزار

30

845 هزار و 250

سه

برنامه هفت

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

سه

فوتبال اروپا

35 + 50%

يک ميليون و 863 هزار

30

845 هزار و 250

چهار

سينما سينما 20:30

35 + 10%

يک ميليون و 304 هزار و 100

26

621 هزار

چهار

قبل و بعد از خبر علمي و فرهنگي 18

20

362 هزار و 250

15

201 هزار و 250

چهار

اخبار انگليسي 23

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

چهار

سينما چهار 20:30

35 + 10%

يک ميليون و 304 هزار و 100

26

621 هزار

پنج

کودک و نوجوان

26

621 هزار

21

402 هزار و 500

پنج

رنگين کمان

26

621 هزار

21

402 هزار و 500

پنج

به خانه برمي­گرديم

29

776 هزار و 250

24

529 هزار

پنج

برنامه ساعت 20

34

يک ميليون و 155 هزار و 750

24

529 هزار

پنج

سريال مهرآباد

35 + 180%

3 ميليون و 477 هزار و 600

35 + 80%

2 ميليون و 235 هزار و 600

پنج

سريال هشدار براي کبري 11

35 + 130%

2 ميليون و 856 هزار و 600

35 + 30%

يک ميليون و 614 هزار و 600

پنج

سريال دوباره زندگي

35 + 130%

2 ميليون و 856 هزار و 600

35 + 30%

يک ميليون و 614 هزار و 600

پنج

اخبار 24

33

يک ميليون و 69 هزار و 500

23

483 هزار

خبر

اخبار 9

24

529 هزار

19

327 هزار و 750

خبر

قبل و بعد از اخبار 13

24

529 هزار

19

327 هزار و 750

خبر

اخبار 19

35 + 10%

يک ميليون و 366 هزار و 200

26

621 هزار

 

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نرخ موبایل‌های شیائومی در بازار؟+جدول

کوتاه شدن دست سلاطین برنج از بازار برنج با طراحی یک اپلیکیشن

نقش وزارت ارتباطات در حذف یارانه پردرآمدها

توضیح ساده‌فهم ارز مجازی

نرخ موبایل‌های هوآوی در بازار؟ +جدول

سامانه ثبت اموال مسئولان 2هفته آینده راه‌اندازی می‌شود

بانکداری الکترونیک درگاه ورود به دنیای مالی جهان

ضربه سنگین بیل گیتس به اپل!

اپليکيشن هاي ايران از گوگل پلي حذف شد!

حملات سايبري به مايکروسافت بيشتر شد

اپل را تحريم کنيم

قيمت انواع موبايل‌هاي ال‌جي در بازار؟ +جدول

قيمت انواع تلويزيون‌هاي هوشمند؟ +جدول

ثروتمندترين‌هاي تکنولوژي را بشناسيد+عکس

حداقل قيمت آيفون8 چقدر شد؟

سرفيس بوک در نسخه مشکي رويت شد

8 نکته درباره گلکسي نوت 8 که بايد بدانيد!+تصاوير

نرخ جديدترين تبلت‌هاي سايز بزرگ +جدول

اسنپ فود همان زود فود است!

با فيس بوک غذا سفارش دهيد

عرضه نسل هشتم پردازنده‌هاي اينتل تا 2هفته آينده

گلکسي نوت8 مجهز به صفحه نمايش حساس به فشار؟

چشم‌انداز آموزش آنلاين

بهره‌گيري از فناوري‌هاي جديد

اينترنت گران شد+جدول قيمت هاي جديد

يوتيوپ رفع فيلتر مي شود

انقراض آبگوشت؛ امپراطوري فست‌فود

گلکسي نوت 8 در 4 نسخه عرضه مي‌شود

واعظي:سرورهاي تلگرام به ايران منتقل شد

هزار و يک شب «تلگرام» در ايران

لزوم تجديدنظر قوه‌قضاييه در برخورد با کسب و کارهاي الکترونيک

اعلام جزييات فاز نخست دولت الکترونيکي

واکنش آذري جهرمي به انتقال سرور تلگرام به ايران

واکنش مديرعامل تلگرام به شايعه انتقال سرورهاي پيام رسان به ايران

توصيه‌هايي براي کارکشته شدن مديران استارت‌آپ‌ها

قيمت انواع تبلت‌هاي مايکروسافت در بازار +جدول

لغو محدوديت حمل لپ تاپ به آمريکا

چه چيزهايي باعث کُند شدن واي فاي در خانه مي‌شود؟

بهره برداري از نخستين ابليکيشن ايراني

با اين انگشتر به موبايلتان جواب دهيد +عکس

واتس آپ از کافه‌بازار حذف شد

کلاهبرداري از طريق سايت‌هاي ديوار و شيپور

مدل تعرفه‌گذاري اينترنت ثابت نامحدود نهايي شد/بسته‌هاي اينترنتي از دو تا 16 مگ

بانکداري الکترونيکي مهمان ويژه نمايشگاه الکامپ

2 هزار 459 شکايت مردمي از عملکرد اپراتورهاي تلفن همراه مورد رسيدگي قرار گرفت

با يک‌ميليون‌تومان چه موبايلي بخريم؟ +جدول

کافه گردش بهترين شرايط خريد اينترنتي بليط هواپيما را ارائه کرد

مدل تعرفه‌گذاري اينترنت ثابت نامحدود نهايي شد

آشفته‌بازار گارانتي موبايل

پايان کار موبايل هاي قاچاق؛ طرح رجيستري از اول تيرماه اجرا مي شود