بازار آریا

آخرين مطالب

گزارش مجمع بین المللی حمل و نقل (ITF) مقالات اقتصادي

گزارش مجمع بین المللی حمل و نقل (ITF)
  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: در این مقاله خلاصه آخرین گزارش مجمع بین المللی حمل و نقل ITF در سال 2017 ارائه شده است. مجمع بین المللی حمل و نقل یک نهاد بین دولتی در داخل سازمان OECD است که در لندن مستقر می‌باشد. این نهاد، تنها سازمانی است که تمامی شکل‌های حمل و نقل را در بر دارد.
مجمع بین المللی حمل و نقل به عنوان یک اتاق فکری برای تنظیم سیاست‌های حمل و نقل بین کشورهای عضو عمل می‌کند. این مجمع همه ساله اجلاسی را با شرکت وزرای حمل و نقل کشورهای عضو برگزار می‌کند. گزارش سالانه مجمع بین المللی حمل و نقل که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد مختص کشورهای عضو نیست و آمارهای حمل و نقل جهانی را نیز شامل می‌شود.
مسافرت از منظر مجمع بین المللی حمل و نقل
طبق پیش‌بینی مجمع بین المللی حمل و نقل ITF، تقاضا برای مسافرت افراد تا سال 2050 (نسبت به سال 2015) بیش از دوبرابر خواهد شد؛ از 50 هزارمیلیارد کیلومتر-مسافر به 120 هزار میلیارد کیلومتر-مسافر خواهد رسید (شکل 1). همه مناطق شاهد افزایش در میزان مسافرت خواهند بود، البته این افزایش مساوی نخواهد بود. آسیا بیشترین افزایش را شاهد خواهد بود، به طوری که یک سوم تقاضای جهانی مسافرت را دارا خواهد بود.
در مقابل، نرخ رشد برای کشورهای عضو OECD پایین است و این کشورها در سال 2050 تنها 25 درصد از تقاضای جهانی مسافرت را دارا هستند؛ در مقابل 45 درصد در سال 2015. همه انواع مسافرت نیز به یک اندازه رشد نمی‌کنند به طوری که نرخ رشد مسافرت ریلی درون شهری تنها 2 درصد است در حالی که نرخ رشد مسافرات هوایی بین المللی 5 درصد می‌باشد.

نمودار 1. تقاضا برای مسافرت و انواع آن (میلیارد مسافر-کیلومتر) حمل و نقل غیر شهری داخلی
مجمع بین المللی حمل و نقل پیش بینی می‌کند که حمل و نقل غیرشهری داخلی تا سال 2050 به 50 هزار میلیارد مسافر-کیلومتر برسد (نسبت به 20 هزار میلیارد مسافر-کیلومتر در سال 2015). به بیان دیگر، سرانه مسافرت از این نوع، از 3 هزار کیلومتر در سال 2015 به 5 هزار کیلومتر در سال 2050 خواهد رسد. برای کشورهای OECD افزایش ناچیزی صورت خواهد گرفت در حالی که کشورهای غیر OECD بیش از دوبرابر رشد خواهند کرد.
مسافرت هوایی داخلی بیش از همه (4.1 درصد) رشد خواهد کرد. در سال 2050 بیش از یک پنجم مسافرت داخلی غیر شهری از طریق هوایی خواهد بود (در سال 2015 این مقدار یک دهم بود). رشد صنعت هوایی داخلی در چین و هند بیش از همه کشورها است، چرا که همانند آمریکا ناهمواری‌های زمین شناختی و همچنین پهناوری کشور برای مسافرت جاده‌ای مناسب نیست. طبق پیش‌بینی ITF، این سه کشور در سال 2050 بیش از 75 درصد از تقاضای جهانی مسافرت هوایی داخلی (درون کشور) را خواهند داشت.

نمودار 2. حمل و نقل هوایی داخلی بر اساس مناطق (میلیارد مسافر-کیلومتر) سیاست‌گذاری‌های حمل و نقل در بسیاری از کشورها به سمت تسهیل حمل و نقل هوایی داخلی از طریق مقررات زدایی و یا ارائه مشوق‌های مالی برای خطوط هوایی ارزان قیمت در فرودگاه‌های محلی پیش می‌رود. صنعت حمل و نقل هوایی داخلی هم به عنوان یک بازیگر اقتصادی مهم، از نقطه نظر اشتغال، و هم یک محور توسعه قدرتمند شناخته می‌شود. میزان پایین انتشار گازهای آلاینده در این صنعت نیز دلیل دیگری برای توجه سیاستمداران به آن است.
طبق گزارش مجمع بین المللی حمل و نقل تعداد خودروهای شخصی به 1.7 میلیارد دستگاه در سال 2030 و 2.4 میلیارد دستگاه در سال 2050 خواهد رسید (نسبت به 1 میلیارد دستگاه در سال 2015). در حالی که برخی از کشورهای توسعه یافته به اشباع خودرو رسیده‌اند و حتی برخی مناطق شهری شاهد کاهش تعداد خودرو شخصی هستند، رشد اقتصادی و جمعیتی در کشورهای در حال توسعه خودروهای بیشتری را وارد جاده‌ها خواهد کرد.
تا سال 2050، کشورهای در حال توسعه (فعلی) سه چهارم خودروهای شخصی جهان را در اختیار خواهند داشت. تعداد خودروهای شخصی در چین و هند پنج برابر خواهد شد و به 877 میلیون دستگاه خواهد رسید. وضع مقررات سخت در مناطق شهری که با مشکلات ترافیکی و آلودگی مواجه هستند می‌تواند رشد تعداد خودروها را محدود کند.

نمودار 3. مالکیت خودرو شخصی بر اساس منطقه (به ازای هزار نفر) در حالی که تاثیر منفی رشد وسایط حمل و نقل در مرکز توجه شهرها قرار دارد، سیاست‌گذاری‌های کمی با هدف کنترل حمل و نقل بین شهری اعمال می‌شود.
حمل و نقل ریلی، مخصوصا سریع السیر، می‌تواند مسافرت‌های درون شهری مرتبط باشد. در برخی کشورها، خطوط ریلی سریع السیر شکل مسافرت بین شهری را تغییر داده است و جایگزین مسافرت هوایی و حتی جاده‌ای شده است.
در اروپا و چین پروژه‌های ریلی سریع السیر حجم ترافیک هوایی را کاهش داده است. در برخی موارد، حمل و نقل ریلی کاملا جای حمل و نقل هوایی را گرفته است. این اتفاق در اسپانیا بین دو شهر مادرید و سیویل، در فرانسه بین دو شهر پاریس و لیون و یا در چین بین دو شهر ووهان و نانجینگ رخ داده است. به هر حال، حیطه این اقدامات کم است و فقط به درد شهرهای بزرگ که بین 200 کیلومتر تا هزار کیلومتر با هم فاصله دارند می‌خورد. نمودار زیر طول خطوط ریلی سریع السیر برای کشورها یا مناطق منتخب را نشان می‌دهد.

نمودار 4. طول خطوط ریلی سریع السیر در کشورها یا مناطق منتخب (کیلومتر) تحرک شهری
یکی از قطعی‌ترین پیشرفت‌های جهانی در دهه‌های آتی فرایند شهری‌شدن است، مخصوصا در کشورها در حال توسعه. تمامی جنبه‌های زندگی شهری تغییر خواهد یاد و سازمان حمل و نقل کارآمد در شهرها را به چالش خواهد کشید.
در سال 2050، در حدود 66 درصد از جمعیت جهان شهرنشین خواهند بود؛ از 54 درصد در سال 2014. تمرکز ثروت در شهرها ادامه خواهد یافت. شهرهای بالای 300 هزار نفر نزدیک به 31 درصد از جمعیت جهان را در خود جای خواهند داد و 50 درصد از GDP جهان را در اختیار خواهند داشت.
تقاضا برای مسافرت درون شهری به تبع این پیشرفت افزایش می‌یابد. در سناریو اولیه، تا سال 2050 مسافرت درون شهری 95 درصد افزایش خواهد یافت، نسبت به سال 2015. این افزایش عمدتا در کشورهای در حال توسعه رخ خواهد داد یعنی جایی که فرایند شهری شدن شدت بیشتری دارد.
در حالی که جمعیت شهرها در کشورهای عضو OECD افزایش کمی نشان خواهند داد، شهرهای آسیایی دو برابر بزرگتر خواهند شد و 20 درصد از جمعیت جهان در سال 2050 را در خود جای خواهند داد (شهرهای بالای 300 هزار نفر). طبق گزارش مجمع بین المللی حمل و نقل مسافرت درون شهری در کشورهای عضو OECD 35 درصد رشد خواهد داشت این در حالی است که در کشورهای غیر عضو این رشد 185 درصد خواهد بود.

نمودار 5. تقاضا برای حمل و نقل شهری (میلیارد مسافر-کیلومتر) بسیاری از شهرها در کشورهای در حال توسعه با این افزایش حجم مسافرت درون شهری به مشکل برخواهند خورد. افزایش تعداد خودروها نیز موجب افزایش ترافیک در این شهرها خواهد شد.
برای حل این مشکل، سیاست‌گذاری‌های که اثر منفی بر استفاده از خودرو شخصی در شهرها دارند نیاز است. سیاست‌های فعلی در کشورهای آسیایی شامل محدودیت در ثبت وسایط نقلیه یا سرمایه‌گذاری هنگفت در زیرساخت‌های حمل و نقل مانند حمل و نقل عمومی است.
اگر سیاست‌های عمومی بتوانند بر تقاضا تاثیر بگذارند و رفتار مسافران را تغییر دهند، اثرات تغییر در شهرنشینی کم خواهد بود. هر گونه تلاش برای تغییر نوع سفر از شخصی به عمومی اثر در خوری نمی‌تواند داشته باشد چرا که رشد در تقاضا برای خودرو شخصی بسیار بیشتر است. به طوی که هر سال 30 میلیون خودرو جدید به جاده‌ها اضافه می‌شود این امر تغییر نوع سفر حتی به میزان یک درصد در سال را برای بسیاری از کشورها با چالش مواجه کرده است.
حمل و نقل هوایی بین المللی
بنا بر مجمع بین المللی حمل و نقل، حمل و نقل هوایی بیش از هر نوع دیگر حمل و نقل رشد خواهد کرد. تقاضای کل برای حمل و نقل هوایی به 19 هزار میلیارد مسافر-کیلومتر خواهد رسید؛ از 4200 میلیارد مسافر-کیلومتر در سال 2015.

نمودار 6. تقاضا برای حمل و نقل هوایی بین و المللی (میلیارد مسافر-کیلومتر) حمل و نقل کالا
مجمع بین المللی حمل و نقل گزارش می‌دهد که تقاضا برای حمل و نقل کالا از 112 هزار میلیارد تن-کیلومتر به 329 هزار میلیارد تن-کیلومتر خواهد رسید. تقاضا برای حمل کالا ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. به طوری که با رشد اقتصادی تقاضا برای حمل کالا افزایش می‌یابد.


حمل و نقل دریایی
طبق پیش بینی‌های مجمع بین المللی حمل و نقل ITF، سهم حمل و نقل دریایی کالا (صرفا بین المللی) تا سال 2050 تقریبا ثابت و برابر با 80 درصد باقی خواهد ماند. مسیرهای تجاری سنتی بین کشورهای توسعه یافته رشد کمی خواهند داشت در حالی که کریدورهای تجاری که اقتصادهای در حال توسعه را بهم وصل می‌کند به طور متوسط هر سال 17 درصد رشد خواهد داشت. تا سال 2050، کریدور تجاری بین ایالات متحده و آسیا بیشترین میزان حمل و نقل کالا را در جهان خواهد داشت.
حمل و نقل زمینی
کل حمل و نقل زمینی (جاده و ریل) از 32 هزار میلیارد تن-کیلومتر در سال 2015 به 83 هزار میلیارد تن-کیلومتر در سال 2050 خواهد رسید، به طوری که 25 درصد از کل تقاضای جهانی حمل کالا را تامین خواهد کرد.

نمودار 8. حمل کالای زمینی (تن-کیلومتر) حمل و نقل زمینی در تمامی منطق توسعه خواهد یافت با این حال تفاوت اساسی بین کشورهای عضو و غیر عضو OECD وجود خواهد داشت. به طوری که مجمع بین المللی حمل و نقل پیش بینی می‌کند تا سال 2050 در حدود 80 درصد از تقاضای حمل کالای زمینی در کشورهای غیر OECD خواهد بود. بیشترین رشد در آفریقا رخ خواهد داد. به طوری که میزان تقاضا 3.7 برابر خواهد شد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران افزایش یافت

چائبول‌ها در کره جنوبی

مرگ بیمه های زندگی در صورت تصویب مالیات بر ارزش افزوده

نسخه جمعیتی برای درمان تهران

تجارت در خشکسالی یا ترسالی اعتباری

اینترنت اشیاء Internet of Things

حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن

آمایش سرزمین

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران و جهان

ارزشمندترین برندهای سال 2019

بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصاد ایران

آخرین تحولات صنعت بازی‌های رایانه‌ای

بررسی روند دیپلماسی اقتصادی در جهان

لزوم بازتعریف نقش نفت در اقتصاد

حذف صوری نفت از بودجه؟

رشد 20 درصدی سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها

کاهش واردات 10میلیارد دلاری چگونه محقق می‌شود؟

متهم اصلی افزایش نقدینگی معرفی شد

افول رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران

نزول ایران در رقابت‌پذیری جهانی

استفاده از نقدینگی جامعه برای اجرای پروژه‌های نفتی

تاثیر ورود جریان نقدینگی بر رشد شاخص کل

تشکیک مرکز پژوهش های مجلس در آمار یارانه پنهان

20 درصد؛ کسری بودجه آموزش و پرورش

رتبه تهران در رنکینگ جهانی «مدت زمان خانه‌دار شدن»

معافیت اقتصاد از پیشرفت

یارانه پنهان در اقتصاد ایران چقدر است؟/ جزئیات 1300هزار میلیارد تومان یارانه در سال‌98

مافیای اماراتی، هندی و پاکستانی در ایران

آموزش درآمدزایی در 100 روز

وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

پیش‌نگر اصلی نرخ تورم

علت تلاطم در بازار شکر

کدام استان‌ها رکورددار چک برگشتی هستند؟

بازار مکاره کاشت دندان از 2 تا 58 میلیون تومان!

سنگین ترین رکود مسکن تهران در 10 سال اخیر

جمعیت ایران در مسیر پیری

شوک ارزی، فرصت است نه تهدید

روند صعودی تورم در آستانه توقف

اروپا می‌خواهد نفت نخرد اما ایران را بدهکار کند

سیاست نرخ بهره منفی چگونه کار می‌کند؟

محصول استراتژیک در برزخ قیمت گذاری

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر

دولت برمبنای چه داده‌هایی باید پردرآمدها را شناسایی کند؟

سیاست‌گذاری‌ صندوق‌ها پشت درهای بسته

سوئیچ نقدینگی به سمت بودجه

قطب صنعتی اراک چطور ورشکست شد؟

نورافکن روی یارانه‌های پنهان

تحریم جدید بانک مرکزی، چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

عراقی‌ها بیشترین مسافر ایران

ظهور قریب‌الوقوع یک ابرطبقه/ توزیع بی سابقه رانت در سال گذشته از ناآگاهی بود