بازار آریا

آخرين مطالب

اقتصاد در توفان

  بزرگنمايي:

بازار آریا - در گزارش های آماری که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده چنین آمده است: «نرخ تورم، رشد اقتصادی و حقوق بازنشستگان، 3 شاخص مهم اقتصادی کشور هستند که طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید به سمت بهبود حرکت کردند؛ اگرچه تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، موجب شد که مسیر تورم و رشد اقتصادی تغییر کند.»

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سازندگی، وضعیت اقتصاد ایران آنقدرها که مردم احساس می کنند بد است یا به آن اندازه که گزارش های دولتی روایت می کنند، مطلوب شده است؟ طی روزهای گذشته اطلاعاتی آماری از شرایط حاکم بر اقتصاد ایران منتشر شده که نشان می دهد در بخش های مختلف رشد اتفاق افتاده است. حتی در مورد نرخ های کاربردی مانند بیکاری و تورم نیز آمارها به شکلی ساماندهی شده اند که روندهای مثبت را ارائه می دهند. سازمان برنامه و بودجه به عنوان دستگاه ارائه دهنده آمارهای اقتصادی در هفته دولت بیشترین تلاش را به کار گرفته تا از انواع روش های مرسوم بازی ذهنی در ارائه آمارهای اقتصاد استفاده کند. در گزارش های این سازمان گاهی به تغییرات فصلی و گاهی سالیانه اشاره می شود و وحدت دوره های زمانی به نفع شاخص های مثبت کنار گذاشته شده است. آمارهای جدید اقتصادی مقصر بحران های اخیر اقتصاد ایران را نیز مشخص کرده است. در تمامی این آمارها هر کجا روندها شیب نزولی به خود گرفته از ترکیب «پس از تشدید تحریم های آمریکا» استفاده شده است. در حالی که اثرات ناشی از تصمیم تخصیص ارز 4200 تومانی و توزیع رانت گسترده در اقتصاد ایران به یکی از تاریخی ترین دوره های فساد کشور منتهی شد و پس از آن هم شاخص های اقتصادی در سیر نزولی قرار گرفتند. گزارش های آماری سازمان برنامه و بودجه روش ساده سازی را پیش گرفته است: مقصر فقط آمریکاست.
رازهای سه شاخص
در گزارش های آماری که از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شده چنین آمده است: «نرخ تورم، رشد اقتصادی و حقوق بازنشستگان، 3 شاخص مهم اقتصادی کشور هستند که طی سال های فعالیت دولت تدبیر و امید به سمت بهبود حرکت کردند؛ اگرچه تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، موجب شد که مسیر تورم و رشد اقتصادی تغییر کند.»
نرخ تورم در سال 92 حدود 32 درصد برآورد شده بود. این عدد در سال 96 به رکورد تاریخی 8,1 درصد رسید و پس از آن باز هم روند صعودی پیش گرفت و تا مرز 42 درصد بالا آمد. گزارشی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده در مورد نرخ تورم سال جاری اظهارنظر دقیقی ندارد. ادعای سازمان نیز نشان می دهد که بخش مهمی از دلایل رشد نرخ تورم مربوط به اثرات تحریم های خارجی است؛ درحالی که پیش از این مناقشه، فساد رخ داده در ماجرای توزیع ارز 4200 تومانی به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل رشد نرخ تورم عنوان می شد. این گزارش ها سعی می کنند رابطه میان تورم و وضعیت معیشت مردم را منطقی نشان دهند به طوری که عدد رشد میزان حقوق بازنشستگان طی این دوره زمانی 72 درصد عنوان می شود.
در این گزارش آمده است که تغییرات حقوق بازنشستگان طی سال های 1391 تا 1397 نشان می دهد در سال 1391 حقوق بازنشستگان 15 درصد، در سال 1392 حدود 18 درصد و در سال 1397 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرد. جمع این درصدها درنهایت به همان رقم 72 درصد می رسد ولی این روش محاسبه میزان رشد دستمزد و قیاس آن با تورم تاکنون در اقتصاد ایران مرسوم نبوده است. امسال میزان رشد حقوق بازنشستگان در حدود 30 درصد باقی مانده درحالی که نرخ تورم 42 درصد است. بنابراین بازنشستگان به طور عادی ماهیانه 12 درصد تراز منفی دخل و خرج دارند. تنها در سال 96 رابطه میان رشد حقوق و نرخ تورم مبنایی منطقی داشته است.
گزارش های سازمان برنامه در مورد شاخص رشد اقتصادی راه میانه را در پیش گرفته و تاکید می کند وضعیت اقتصادی کشور از آستانه رشد مطلوب به وضعیت رشد منفی رسیده است: «در این میان، بررسی ها از تغییرات نرخ رشد اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران طی سال های 1392 تا 1396 در مسیر بهبود حرکت کرده است. در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 1392 منفی بود، اما با اقدامات دولت در حوزه اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی مثبت شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال 1392 منفی 6,0 درصد بود که این عدد در سال 1396 به 3.9 درصد بهبود پیدا کرد. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت نیز از 0.03 درصد در سال 1392 به 4.6 درصد در سال 1396 افزایش پیدا کرد. اگرچه نرخ رشد اقتصادی پس از آن در سال 1397 به دلیل تشدید تحریم ها و خروج آمریکا از برجام، دوباره منفی شد. نرخ رشد اقتصادی با نفت در سال 1397 حدود منفی 4.9 درصد و با نفت منفی 2.4 درصد گزارش شده بود.» این گزارش هم تاکید دارد که تحریم های آمریکا دلیل اصلی کاهش میزان رشد اقتصادی بوده است. در حالی که فضای کسب وکار کشور تحت تأثیر فساد و بروکراسی های که دولت خلق کرده دچار بحرانی عمیق شده و تحریم های آمریکا هم به این وضعیت دامن زده است.
رشد کم شد و بیکاری کمتر
همزمان وضعیت بازار کار هم در پس تحولات منفی اقتصادی به هم ریخته است ولی اطلاعات آماری گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه حرف دیگری می زند: «مقایسه نرخ بیکاری مربوط به بهار 3 سال گذشته نیز نشان می دهد نرخ بیکاری بهار 1396 حدود 12,6 درصد بود که این نرخ در بهار 1397 به 12.1 درصد و در بهار 1398 به 10.8 درصد تغییر کرد. این نشان از کاهش 1.8 درصدی نرخ بیکاری در این مدت دارد.» بر این اساس در تمام دورانی که روند رشد اقتصادی سیر نزولی پیش گرفته، نرخ بیکاری روند بهبود داشته است. در چنین شرایطی میان توقف توسعه بنگاه های اقتصادی و حتی تعطیلی تعدادی از آنها با نرخ بیکاری رابطه معناداری وجود ندارد. در گزارش سازمان برنامه در مورد نرخ بیکاری هم تاکید شده که خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها نقش موثری در بحران بازار کار کشور داشته است.
در این گزارش تاکید شده است: «نرخ مشارکت در کل کشور از 37,6 درصد در سال 1392، به 40.5 درصد در سال 1397 افزایش یافت که به معنای افزایش جمعیت فعال اقتصادی است. همچنین نرخ مشارکت زنان از 12.4 درصد در سال 1392 به 16.1 درصد در سال 1397 افزایش پیدا کرده است.»
این گزارش ها تاکید می کنند که نرخ مشارکت اقتصادی طی سه سال گذشته کاهش پیدا کرده است و به طور طبیعی نرخ بیکاری هم باید روند صعودی به خود می گرفته ولی هم نرخ مشارکت کم شده و هم نرخ بیکاری افول کرده است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه آمده است: «در این میان، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی مربوط به بهار 1396، 1397 و 1398 حاکی از آن است که در بهار 1396 نرخ مشارکت اقتصادی 40,6 درصد بود که این نرخ در بهار 1397 به 41.1 درصد و در بهار 1398 به 40.6 درصد تغییر کرد. آمارها نشان می دهد که 3 میلیون و 239 هزار نفر به جمعیت فعال کشور طی سال های 1392 تا 1397 افزوده شده است. در سال 1392 جمعیت فعال کشور 23 میلیون و 835 هزار نفر گزارش شده بود که این تعداد در سال 1397 به 27 میلیون و 74 هزار نفر افزایش یافت. اما بررسی اعداد و ارقام مربوط به بازار کار نشان می دهد که جمعیت فعال کشور طی سه بهار 1396 تا 1398 از 26 میلیون و 590 هزار و 856 نفر به 27 میلیون و 339 هزار و 431 نفر افزایش یافته است. جمعیت فعال کشور در بهار 1397 حدود 27 میلیون و 382 هزار و 928 نفر گزارش شده بود. این در شرایطی است که به جمعیت شاغل کشور نیز در این بازه زمانی 2 میلیون و 467 هزار نفر افزوده شده است. در سال 1392 جمعیت شاغل کشور 21 میلیون و 346 هزار نفر برآورد شده بود که این تعداد در سال 1397 به 23 میلیون و 813 هزار نفر رسید. جمعیت شاغل کشور نیز از 23 میلیون و 274 هزار و 835 نفر در بهار 1396 به 24 میلیون و 61 هزار و 451 نفر در بهار 1397 و 24 میلیون و 382 هزار و 744 نفر در بهار 1398 افزایش یافته است.
گزارش سازمان برنامه تاکید دارد که طی سال 92 تا 97 جمعیت بیکار کشور تنها 773 هزار نفر افزایش داشته است. در سال 1392 تعداد بیکاران کشور 2 میلیون و 488 هزار نفر گزارش شده بود که این تعداد در سال 1397 به 3 میلیون و 261 هزار نفر افزایش یافت.
نرخ بیکاری در میان جوانان 29-15 سال به‌عنوان یکی از معیارهای مهم ارزیابی شرایط بازار کار کشور شناخته می شود. بر این اساس عدد مربوط به بیکاری این گروه از سال 92 تا 97 از 21 درصد به 25 درصد رسیده است. این رقم در بهار سال 98 روند دیگری به خود گرفته، به طوری که با وجود تمامی بحران های اقتصادی، نرخ بیکاری این گروه باز هم کم شده است. سازمان برنامه در گزارش خود نوشته است: «نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله نیز مربوط به سه بهار 1396 تا 1398 حدود 2,7 درصد کاهش پیدا کرده است. نرخ بیکاری جوانان 29-15 ساله از 26.4 درصد در بهار 1396 به 25.5 درصد در بهار 1397 و 23.7 درصد در بهار 1398 کاهش یافت.» قید «فصل بهار» در این گزارش تعیین‌کننده است. نویسندگان گزارش تلاش کرده اند برای ارائه آمارهای مثبت گاهی دوره های سالیانه و گاهی دوره های فصلی را مورد بررسی قرار دهند. در بخش دیگری از گزارش هم به آمارهای سه بهار متوالی و کاهش 3,8 درصدی نرخ بیکاری جوانان فارغ‌التحصیل اشاره می کنند. این گزارش ها اگرچه به آمارهای رسمی متکی شده ولی آنها را نمی توان انعکاس دقیقی از شرایط حاکم بر اقتصاد کشور تلقی کرد.
شاخص های بیکاری، رشد اقتصادی، تورم و نرخ رشد حقوق به‌عنوان اثرگذارترین مؤلفه ها در زندگی مردم تلقی می شوند. گزارش سازمان برنامه و بودجه از این آمارها با وضعیت معیشتی مردم و به‌خصوص طبقات محروم همخوانی دقیقی ندارد. مطالعه آمارهای سازمان برنامه نشان می دهد اقتصاد ایران با برخی تلاطم ها مواجه است ولی زندگی در عرصه واقعی اقتصاد ایران، حرکت در طوفان است. بسته‌بندی و ارائه آمارهای اقتصادی ترسیم‌کننده حقیقت موجود نیستند. حتی اگر در بند‌بند گزارش ها با دقت نوشته شود: «پس از تشدید تحریم های آمریکا.»


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

100 یورو ارز اربعین چند دینار عراق می شود؟

بیماری »کلستاز» در زنان چیست؟

چالش‌های سالمندی کشور برای بانک‌های مرکزی

صادرات بنزین اروپا به خاورمیانه افزایش یافت

جزئیات قیمت بلیت قطارهای مسافری در اربعین98

ترخیص‌های جدید گمرکی

تور زمینی ارمنستان چند تمام می‌شود؟

بهاى طلا و دلار در بازار امروز

هزینه بالای تعمیر وسایل نقلیه در آمریکا باعث افزایش خرید آن شد

چه خبر از پرونده تخلف عیسی شریفی؟ +فیلم

اگر بانک ها متحول نشوند جا می مانند

سازمان استاندارد وجود "ضایعات در گندم" را تایید کرد

عرضه قطعات تقلبی خودرو به عنوان قطعات اصلی!

فوق لیسانس‌ها پیک موتوری می‌شوند!

بازده سهام بیمه آسیا در پایان تابستان

موافقت "جهانگیری" با اختصاص یارانه‌های حذفی به معلولان

ظریف: آمریکا نمی‌تواند با فشار ایران را به زانو درآورد

الحاق 2بانک اروپایی به اینستکس

ارزانترین آپارتمان‌های فروخته شده در شهریور 98+جدول

رکوردشکنی تازه نماگر بورس/ شاخص کل به کانال 311هزار واحدی رسید

بررسی چالش‌های اصلی بخش معدن/ کمبود 38میلیون تن کمبود سنگ آهن برای دست‌یابی به افق1404

پرسرعت ترین و جدیدترین خودروهای اسپرت کدامند؟ +فیلم

کاهش برداشت های غیر مجاز بانکی با " رمزنت" بانک شهر

بدهی‌های شرکتی دنیا به 500درصد تولید ناخالص می‌رسد

ربیعی: از وقایع هپکو متاثریم/حذف یارانه ثروتمندان مطرح است

رشد تاریخی بورس

آیا وارد کنندگان دارو فرار مالیاتی دارند؟

تروریست ها به تونس حمله کردند

خبر شادکننده نوبخت برای بازنشستگان

کاهش احتمال دیدار روحانی و ترامپ از نظر ماکرون

8میلیارد یورو به چرخه اقتصاد بازگشت

اقدامات دولت در زمینه خصوصی سازی کافی نیست/اجرایی شدن سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین مورد تأیید قرار گرفت

کشف یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های زمین‌خواری توسط وزارت اطلاعات

سوشا مکانی: جایی را نمی دیدم

برانکو: عبدی گلزنی را خوب بلد است

دستور علی پروین به پرسپولیسی ها

صحبت استراماچونی با استقلالی ها

160 تن دارو برای اربعین به عراق ارسال می‌شود

رونمایی از سامانه ثبت دارایی مسئولان نظام

آغاز محاکمه برادر رئیس جمهور

یارانه‌های حذفی به معلولان اختصاص می‌یابد

خبر بد برای برای مشترکان پرمصرف برق

ایراد رئیسی به مشکلات مشابه هپکو

دلار امروز به 11 هزار و 250 تومان رسید

چرا صادرات بنزین اروپا به خاورمیانه افزایش یافت؟

سکه وارد کانال سه میلیون تومان شد

مصرف کاغذ "پوز" در ایران معادل 14 میلیون جلد کتاب!

قیمت ارز و سکه کاهش یافت

ماکرون: ممکن است در نیویورک درباره ایران اتفاقی بیفتد

عزیزی: باید از شیلر و شیلر آفرینان حمایت کنیم