بازار آریا

آخرين مطالب

ارزش افزوده بخش خدمات در جهان مقالات اقتصادي

ارزش افزوده بخش خدمات در جهان
  بزرگنمايي:

بازار آریا - نمودار 12. سهم فعالیتهای خدماتی از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات اقتصاد ایران
ناظر اقتصاد: در این مقاله، سهم ارزش افزوده بخش خدمات (درصد از GDP) در کشورها و مناطق مختلف جهان با ایران مقایسه شده است و به شرح نمودارهای زیر ارائه می‌گردد.

نمودار 1. مقایسه سهم ارزش افزوده بخش خدمات از GDP ایران با گروه‌های درآمدی مختلف نمودار فوق هم که سهم ارزش افزوده بخش خدمات از GDP در ایران را با سه گروه درآمدی کشورها اعم از درآمد بالا، متوسط و پایین را مورد مقایسه قرار می‌دهد. نمودار به خوبی نشان می‌دهد که سهم از تولید ناخالص داخلی ایرانی کاملا مشابه متوسط کشورهای دارای درآمد متوسط است.

نمودار 2. مقایسه سهم ارزش افزوده بخش خدمات از GDP ایران با کشورهای جهان نمودار فوق هم که سهم از GDP در ایران را با برخی از کشورها جهان مورد مقایسه قرار می‌دهد. در سال 2016 سهم از GDP ایران بالاتر از کشورهایی مثل ترکیه، مالزی، چین، هند و حتی کره جنوبی بوده است. این امر تا حدی به خاطر تحریم‌های نفتی و کاهش درآمدهای نفتی ایران که جزئی از بخش صنعت به شمار می‌رود است.

نمودار 3. مقایسه سهم ارزش افزوده بخش خدمات از GDP ایران با مناطق جهان سهم ارزش افزوده خدمات از GDP ایران بالاتر مناطقی چون جهان عرب و منا بوده است. با این حال، عملکرد ایران فاصله زیادی با کشورهای عضو OECD، اروپا و آسیای شرقی دارد.
سهم ارزش افزوده فعالیت‌های خدماتی
در قسمت قبل سهم کلی بخش خدمات از ارزش افزوده ایجاد شده در کشورها را مورد مقایسه قرار دادیم. حال بر اساس آخرین داده‌های OECD به مقایسه سهم فعالیت‌های مختلف از ارزش ایجاد شده در کشورها پرداخته می‌شود. بر همین اساس، جدول زیر اطلاعات کلی برخی از کشورهای عضو و غیر عضو OCED از نظر سهم فعالیت‌های مختلف از ارزش افزوده ایجاد شده در خدمات برای سال 2017 را نشان می‌دهد.
شایان ذکر است، در بانک داده‌های OECD فعالیت‌های مختلف خدماتی در 7 گروه زیر طبقه بندی شده‌اند. به عبارت دیگر آمار ارزش افزوده برخی از فعالیت‌ها در ترکیب با یکدیگر ارائه شده است:
خدمات مالی، بانک و بیمه عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل و لجستیک، خدمات رفاهی، غذایی و هتلداری اطلاعات و ارتباطات املاک و مستغلات خدمات تخصصی، خدمات علمی و خدمات تعمیرات خدمات دولتی، دفاعی، آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی سایر خدمات جدول 4. سهم فعالیت‌های مختلف از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش خدمات اقتصادهای مختلف برای سال 2017

کشور مالیه و بیمه عمده، خرده، حمل و نقل و خدمات رفاهی و تغذیه اطلاعات و ارتباطات املاک و مستغلات خدمات تخصصی و علمی دولتی، دفاع، آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی سایر خدمات مجموع خدمات
اتریش4.022.93.69.99.817.42.8 70.3
اسپانیا3.924.04.210.78.118.04.0 72.9
استرالیا9.516.22.512.010.717.92.7 71.5
اندونزی4.413.53.92.910.48.41.8 45.4
انگلستان7.117.76.413.612.517.64.3 79.2
ایتالیا5.121.23.713.89.516.63.9 73.9
آلمان3.816.24.610.710.818.03.9 68.1
بلژیک6.219.54.28.614.522.12.2 77.3
ترکیه3.725.12.88.16.112.32.1 60.2
ژاپن4.221.74.911.47.515.64.3 69.5
فرانسه3.517.85.212.913.822.53.0 78.8
کره جنوبی5.514.43.77.87.417.12.5 58.3
مکزیک4.229.21.810.26.410.31.9 63.9
ناحیه یورو4.919.15.011.211.118.53.5 73.4
یونان4.124.33.517.15.220.34.1 78.6
ماخذ: https://data.oecd.org/natincome/value-added-by-activity.htm
نمودار زیر اطلاعات جدول فوق را به شکل بهتری نمایش می‌دهد. در این نمودار مشاهده می‌شود که سهم خدمات مالی و بیمه‌ای از ارزش افزوده ایجاد شده در کل اقتصاد در انگلستان و کره جنوبی بیش از همه است. مکزیک و ترکیه به عنوان کشورهای در حال توسعه سهم بیشتری در عمده و خرده فروشی، حمل و نقل، خدمات رفاهی و هتلداری دارند. فرانسه نسبت به بقیه سهم بیشتری در خدمات دولتی، دفاعی، آموزشی، سلامت و خدمات اجتماعی دارد.

نمودار 4. سهم فعالیت‌های مختلف از ارزش افزوده ایجاد شده در برخی از اقتصادها برای سال 2017 خدمات در ترکیه
حال به منظور درک روند تغییرات سهم فعالیت‌های مختلف در خدمات به بررسی موردی چند کشور پرداخته می‌شود. نمودار زیر روند تغییرات برای ترکیه را نشان می‌دهد.

نمودار 5. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد ترکیه این نمودار نشان می‌دهد که در گذر زمان (از 2010 تا 2018) سهم خدمات تخصصی و علی از ارزش افزوده بیشتر شده و سهم املاک و مستغلات کمتر می‌شود. سایر فعالیت‌ها کم و بیش ثابت بوده‌اند.
خدمات در اندونزی
برای اندونزی خواهیم داشت:

نمودار 6. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد اندونزی برای اندونزی هم سهم خدمات تخصصی و علمی افزایش می‌یابد با این تفاوت که سهم املاک و مستغلات کاهش نمی‌یابد. دلیل این عمر رشد سهم کلی خدمات از اقتصاد است. به طوری که هر ساله سهم خدمات به دلیل افزایش زیاد در خدمات تخصصی و علمی افزایش می‌یابد.
برای کشورهای توسعه یافته تغییرات چندان قابل توجه نبوده است. برای مثال تغییرات در ترکیب بخش خدمات اقتصاد ژاپن به صورت نمودار زیر می‌باشد. به نظر می‌رسد سهم برخی از فعالیت‌ها تا حدودی کاهش نشان می‌دهد. این امر می‌تواند باعث کاهش سهم بخش خدمات از اقتصاد ژاپن باشد.

نمودار 7. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد ژاپن ارزش افزوده بخش خدمات در ناحیه یورو
ناحیه یورو (EU) نیز تغییرات خاصی را شاهد بوده است.

نمودار 8. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد ناحیه یورو ناحیه یورو نیز افزایش کمی در سهم فعالیت‌های خدمات تخصصی و علمی نشان می‌دهد.
ارزش افزوده بخش خدمات در برزیل
برزیل نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه تغییرات قابل توجهی را در بخش خدمات اقتصاد خود شاهد بوده است.

نمودار 9. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد برزیل برزیل در فعالیت‌های دولتی، دفاع، آموزش، سلامت و خدمات اجتماعی نرخ رو به رشدی دارد. همچنین سهم املاک و مستغلات نیز افزایش می‌یابد.
خدمات در مکزیک
و اما مکزیک نیز تغییرات گسترده‌ای در ترکیب بخش خدمات اقتصاد خود شاهد بوده است.

نمودار 10. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در بخش خدمات اقتصاد مکزیک مکزیک در خدمات عمده فروشی، خرده فروشی، حمل و نقل و خدمات رفاهی هتلداری افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد.
ارزش افزوده خدمات در کره جنوبی
و اما کره جنوبی نیز که همواره به عنوان یکی از بنچ مارک‌های (Benchmark) ایران قلمداد شده است، ظاهرا به حدی توسعه یافته که به ثبات در ترکیب بخش خدمات خود رسیده است.

نمودار 11. روند تغییرات سهم ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف در اقتصاد کره جنوبی ارزش افزوده بخش خدمات در ایران
متاسفانه آمار سهم ارزش افزوده فعالیت‌های خدماتی در اقتصاد ایران چندان در دسترس نیست. در واقع آمارهای موجود نیز قدیمی هستند. همچنین، تفاوتی با گروه‌بندی مورد استفاده توسط OCED دارند. برای همین مقایسه قابل استنادی نمی‌توان بین ایران و کشورهای عضو OCED داشت. به هر حال، آخرین آمار در دسترس به صورت زیر می‌باشد (وزارت اقتصاد، 1392).

نمودار 12. سهم فعالیتهای خدماتی از ارزش افزوده ایران – منبع: وزارت اقتصاد، 1392 به طور کل از این بخش می‌توان چنین استنباط کرد که سهم فعالیت‌هایی چون خدمات بانکی و بیمه‌ای از ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد در کشورهای در حال توسعه افزایش می‌یابد و سهم فعالیت‌هایی چون املاک و مستغلات نیز کاهش می‌یابد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کدام کشورها بهترین سیستم بازنشستگی را دارند؟

بازدهی منفی در دو بازار

سهم بیکاران فارغ التحصیل از کل بیکاران افزایش یافت

چائبول‌ها در کره جنوبی

مرگ بیمه های زندگی در صورت تصویب مالیات بر ارزش افزوده

نسخه جمعیتی برای درمان تهران

تجارت در خشکسالی یا ترسالی اعتباری

اینترنت اشیاء Internet of Things

حقوق مالکیت و جایگاه ایران در آن

آمایش سرزمین

بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی دولت در ایران و جهان

ارزشمندترین برندهای سال 2019

بررسی نقاط قوت و ضعف ساختار اقتصاد ایران

آخرین تحولات صنعت بازی‌های رایانه‌ای

بررسی روند دیپلماسی اقتصادی در جهان

لزوم بازتعریف نقش نفت در اقتصاد

حذف صوری نفت از بودجه؟

رشد 20 درصدی سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌ها

کاهش واردات 10میلیارد دلاری چگونه محقق می‌شود؟

متهم اصلی افزایش نقدینگی معرفی شد

افول رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران

نزول ایران در رقابت‌پذیری جهانی

استفاده از نقدینگی جامعه برای اجرای پروژه‌های نفتی

تاثیر ورود جریان نقدینگی بر رشد شاخص کل

تشکیک مرکز پژوهش های مجلس در آمار یارانه پنهان

20 درصد؛ کسری بودجه آموزش و پرورش

رتبه تهران در رنکینگ جهانی «مدت زمان خانه‌دار شدن»

معافیت اقتصاد از پیشرفت

یارانه پنهان در اقتصاد ایران چقدر است؟/ جزئیات 1300هزار میلیارد تومان یارانه در سال‌98

مافیای اماراتی، هندی و پاکستانی در ایران

آموزش درآمدزایی در 100 روز

وکلا هم مثل پزشکان مالیات نمی‌دهند؟

پیش‌نگر اصلی نرخ تورم

علت تلاطم در بازار شکر

کدام استان‌ها رکورددار چک برگشتی هستند؟

بازار مکاره کاشت دندان از 2 تا 58 میلیون تومان!

سنگین ترین رکود مسکن تهران در 10 سال اخیر

جمعیت ایران در مسیر پیری

شوک ارزی، فرصت است نه تهدید

روند صعودی تورم در آستانه توقف

اروپا می‌خواهد نفت نخرد اما ایران را بدهکار کند

سیاست نرخ بهره منفی چگونه کار می‌کند؟

محصول استراتژیک در برزخ قیمت گذاری

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای دیگر

دولت برمبنای چه داده‌هایی باید پردرآمدها را شناسایی کند؟

سیاست‌گذاری‌ صندوق‌ها پشت درهای بسته

سوئیچ نقدینگی به سمت بودجه

قطب صنعتی اراک چطور ورشکست شد؟

نورافکن روی یارانه‌های پنهان

تحریم جدید بانک مرکزی، چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟