بازار آریا

آخرين مطالب

کارنامه آماری فصل بهار و تابستان نشان داد

پیشتازی صنعت غذا در جذب پول مقالات اقتصادي

پیشتازی صنعت غذا در جذب پول
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دنیای اقتصاد : صنایع‌غذایی و آشامیدنی‌ها همچنان برای سرمایه‌گذاران جذاب است، که هم شامل سرمایه‌گذاران داخلی می‌شود و هم سرمایه‌گذاران خارجی. در دو فصل ابتدایی سال‌جاری عنوان جذاب‌ترین رشته صنعتی برای سرمایه‌گذاران به این گروه اختصاص یافته و گروه صنایع‌غذایی و آشامیدنی‌ها توانسته بالاترین سهم از جوازهای تاسیس،‌ پروانه بهره‌برداری و مصوبات هیات سرمایه‌گذاری خارجی را به لحاظ تعداد به خود اختصاص دهد. جذاب بودن «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» برای سرمایه‌گذاران موجب شده تا از میان 35 پروانه مهم راه‌اندازی‌شده به تفکیک نوع بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌ای) در دو فصل اول سال‌جاری، 9 طرح به این گروه اختصاص یابد.
از سوی دیگر، با رصد داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت بیشترین جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی به گروه محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها اختصاص داشته است. براساس داده‌‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی 12هزار و 734 فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه یک میلیون و 376 هزار میلیارد ریال در کشور صادرشده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد رشد بیش از 18درصدی و به لحاظ ارزش نیز افت بیش از 21درصدی داشته است. مجموع جوازهای صادرشده در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با 10هزار و 745فقره بوده و سرمایه پیش‌بینی شده برای این تعداد جواز نیز در سال گذشته بیش از یک میلیون و 750هزار میلیارد ریال ثبت شده بود. با توجه به داده‌های اعلام شده «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» با اخذ هزار و 644 فقره جواز تاسیس توانست بیشترین میزان جواز تاسیس صادرشده را در میان سایر گروه‌‌های صنعتی به خود اختصاص دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 10 درصدی را به لحاظ تعداد تجربه کند.
داده‌های اعلام‌شده همچنین نشان‌‌دهنده آن است که سهم گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها از پیش‌بینی سرمایه‌گذاری بیش از 106 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 48 درصدی داشته است. اما مجموع اشتغال پیش‌بینی‌شده برای کل جوازهای تاسیس صادره نیز در دو فصل نخست سال‌جاری برابر با 301 هزار و 153 نفر بوده که از این میان سهم اشتغال‌زایی در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها برابر با 38هزار و 544 نفر پیش‌بینی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 7 درصدی داشته است. داده‌های اعلام‌شده همچنین بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع دو هزار و 926 فقره پروانه بهره‌برداری (ایجادی و توسعه‌‌ای) در کشور صادر شده است که سهم گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از مجموع پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده به تفکیک نوع گروه برابر با 420 فقره بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی بیش از 17 درصدی داشته است. از سوی دیگر بیشترین پروانه بهره‌برداری صادرشده نیز در دوره زمانی مورد بررسی مربوط به گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی» است و متوسط سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک واحد در این گروه نیز 9/ 140 میلیارد ریال است.
داده‌های اعلام‌شده همچنین نشان‌دهنده آن است که سرمایه محقق‌شده برای پروانه‌‌های بهره‌برداری صادرشده در این مدت نیز بیش از 203 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان سهم محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بیش از 59 هزار میلیارد ریال بوده است. با توجه به داده‌های اعلام‌شده می‌توان گفت محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها بالاترین سرمایه‌گذاری محقق‌شده در مدت زمان مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌‌اند و 1/ 29 درصد از سرمایه‌‌گذاری کل کشور سهم دارند. اما اشتغال محقق‌شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده نیز در مجموع برابر با 46هزار و 962 نفر بوده که سهم اشتغال ایجاد شده در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» در مدت زمان مورد بررسی 7هزار و 205 نفر بوده است. با توجه به آمار اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها در این دوره زمانی بیشترین سهم از ایجاد اشتغال را نیز به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، ارزیابی روند صدور پروانه‌های بهره‌برداری حاکی از سبقت طرح‌های توسعه‌ای از طرح‌های ایجادی در گروه صنایع‌غذایی و آشامیدنی‌ها است. براساس آمار اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 260 فقره پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای شامل پروانه‌‌‌های صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) ثبت شده که نسبت به سال قبل بیش از 11 درصد رشد داشته است. سهم «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» از طرح‌های ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی شامل پروانه‌‌های صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) صادرشده در این دوره زمانی برابر با 160 طرح بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 28 درصدی داشته است.
طرح‌های مهم
آمار اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین بیانگر آن است که در دوره زمانی مورد بررسی در مجموع 35 طرح مهم به تفکیک نوع صنعتی و معدنی بودن به بهره‌برداری رسیده است که از میان طرح‌های مذکور سهم «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» 9 طرح بوده است که با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت حدود یک‌ چهارم طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده به این گروه اختصاص داشته است. براساس داده‌های اعلام شده این طرح‌ها در دو بخش ایجادی (پروانه بهره‌برداری ایجادی شامل پروانه‌های صادره برای راه‌اندازی واحدهای جدید صنعتی می‌شود) و توسعه‌ای (پروانه بهره‌برداری توسعه‌ای شامل پروانه‌های صادره برای توسعه واحدهای فعال می‌شود) در استان‌های «قزوین، آذربایجان‌شرقی، تهران و البرز» راه‌اندازی شده‌اند که سهم استان تهران از طرح‌های به بهره‌برداری رسیده مهم برابر با 4 طرح بوده است. استان‌های آذربایجان‌شرقی و قزوین هر کدام دو طرح بوده و استان البرز نیز یک طرح را به خود اختصاص داده‌ است. براساس آمار اعلام‌شده چهار طرح مهم راه‌اندازی شده در استان تهران زمینه ایجاد اشتغال برای 560 نفر را در کشور فراهم کرده و برای این طرح‌ها سرمایه‌ای حدود 40 هزار میلیارد ریال صرف شده است.
اما آذربایجان‌شرقی نیز از میان طرح‌های مهم راه‌اندازی شده دو طرح را در مدت زمان مورد بررسی به خود اختصاص داده که به ‌واسطه آنها زمینه ایجاد اشتغال برای 22 نفر فراهم شده است. سرمایه محقق شده برای اجرای این طرح‌ها نیز بالغ بر 3433میلیارد ریال است. به‌‌واسطه راه‌اندازی طرح‌های مهم در «گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌ها» در استان قزوین نیز برای 136 نفر شغل ایجاد شده و برای راه‌اندازی این طرح سرمایه‌ای حدود 2 هزار میلیارد ریال صرف شده است. برای استان البرز نیز یک طرح مهم در گروه «محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها» راه‌اندازی شده و به واسطه این طرح زمینه ایجاد شغل برای 23 نفر در کشور فراهم شده است؛ اما سرمایه صرف‌شده برای راه‌اندازی این طرح بالغ بر هزار میلیارد ریال بوده است. از سوی دیگر داده‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌دهنده آن است که از مجموع طرح‌های مهم به بهره‌برداری رسیده در مدت زمان مورد بررسی بیشترین سرمایه محقق‌شده به دو گروه ساخت مواد و محصولات شیمیایی و راه‌اندازی یک طرح در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی‌ها اختصاص داشته است.
اما سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای این گروه نیز در مدت‌زمان مورد بررسی بیش از 87 میلیون دلار بوده که این میزان سرمایه برای 12 طرح مصوب از سوی هیات سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. داده‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان‌‌دهنده آن است که تا پایان تابستان در مجموع استان‌های «خوزستان،‌تهران، خراسان رضوی، آذربایجان‌شرقی، قم، خراسان شمالی، قزوین و کرمان» توانسته‌اند مجوز سرمایه‌گذاری خارجی از هیات سرمایه‌گذاری خارجی برای گروه صنایع‌غذایی و آشامیدنی‌ها کسب کنند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield