بازار آریا

آخرين مطالب

ریشه‌های نظم سیاسی: از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه اقتصاد ايران

ریشه‌های نظم سیاسی:  از دوران پیشاانسانی تا انقلاب فرانسه
  بزرگنمايي:

بازار آریا - فرانسیس فوکویاما ترجمه: محمد حسین باقی جنگ‌های شدید، انگیزه‌هایی به قدر کافی قدرتمند خلق کرد که به تخریب نهادهای قدیمی و خلق نهادهای جدید به جای آنها انجامید. این نهادهای جدید با توجه به سازماندهی نظامی، مالیات‌گیری، بوروکراسی، ایده‌ها و نوآوری‌های تکنولوژیکی غیرنظامی رخ دادند. اولین پیامد این سطح بالای جنگ، همانا تحول و تکامل در سازمان‌های نظامی دولت‌های متخاصم بود. چنان‌که پیش‌تر ذکر شد، جنگ‌ها در اوایل «دوره بهار و پاییز» ازسوی آریستوکرات‌های ارابه‌سوار در می‌گرفت. هر ارابه به یک ارابه‌سوار و لااقل دو جنگجو نیاز داشت و با یک قطار لجستیکی تا 70 سرباز همراهی می‌شد. راندن یک ارابه و درگیر شدن با آن مهارت‌های دشواری بود که به آموزشی چشمگیر نیاز داشت.
این گروه‌ها بر حسب گروه خویشاوندی سازماندهی نشدند بلکه از سوی واحدهای اداری در سلسله مراتب روشن با اعضای ثابت واحدهای تابعه سازمان یافتند. اولین ارتش تماما پیاده نظام در نیمه قرن 6 قبل از میلاد به‌کار گرفته شد و پیاده نظام به‌طور کامل ارتش‌های ارابه‌ای را طی دو قرن بعد کنار زد. سربازگیری انبوه وار از میان دهقانان با شروع «دوره ایالات متخاصم» به امری رایج تبدیل شد. گذار و تغییر از ارابه‌ها به پیاده نظام به‌عنوان هسته اصلی قدرت چشمگیر ارتش چین توازی‌های آشکاری با گذار و تغییر از شوالیه‌های به شدت مسلح به ارتش‌های پیاده نظام متشکل از کمانداران و سربازان نیزه‌دار در اروپا دارد. هیچ یک از این تحولات موقعیت اجتماعی آریستوکراسی را که تشکیل‌دهنده ارابه‌رانان و شوالیه‌ها بود، افزایش نداد. در هر دو تمدن، این فقط نخبگان آریستوکرات بودند که از توان تجهیز خود به سبک قدیمی جنگاوری برخوردار بوده و از آموزش تخصصی لازم برای این نقش‌ها برخوردار بودند. در حالی که به نظر می‌رسد محرک این گذار عمدتا تغییر در فناوری بوده اما همچنین محتمل است که صفوف آریستوکراسی به‌طور مستمر در چین نحیف شده و تعداد کمی از متخصصان نظامی بسیار آموزش‌دیده را باقی گذاشت. خسارات فیزیکی به صفوف آریستوکراسی این تاثیر را داشت که ارتقا در درون ارتش را بر اساس شایستگی تشویق و ترغیب کند. در اوایل دوران «ژو»، مواضع رهبری نظامی کاملا بر مبنای خویشاوندی و جایگاه در چارچوب طایفه بود. اما با گذشت زمان، تعداد فزاینده‌ای از رهبران غیرآریستوکرات بر مبنای دلاوری‌شان در جنگ ارتقا داده شدند. ایالت‌ها شروع به ارائه انگیزه‌های آشکار زمین، عناوین و سرف به مثابه مشوق‌هایی به سربازان کردند و این به زودی برای عوامان و روستاییان [commoners] بی‌آینده به امری متداول تبدیل شد تا خود را بالا کشیده و به جایگاه ژنرالی برسند. در زمانی که یگان نظامی در جنگ است، شایسته‌سالاری یک هنجار فرهنگی نیست بلکه شرطی برای بقاست و این بسیار محتمل است که اصل ارتقای مبتنی بر شایستگی پیش از آنکه به بوروکراسی غیرنظامی معرفی شود، در سلسله مراتب نظامی شروع شد.
مالیات‌گیری و ثبت‌نام جمعیت
بسیج ارتش‌های بزرگی که از میان دهقانان عضو می‌گیرد، منابعی را برای پرداخت به آنها و تجهیزشان ضروری می‌سازد. در فاصله 594 و 590 قبل از میلاد، دولت «لو» شروع به مالیات‌گیری از زمین‌های کشاورزی نه به منزله دارایی یک گروه خویشاوندی بلکه بر مبنای تخصیص زمین به گروه‌هایی از آحاد خانواده‌های دهقانی کرد که به‌عنوان «کیو» [qiu] شناخته می‌شدند. این مساله به دلیل تهاجم دولت همسایه «کی» [Qi] رخ داد که «لو» را واداشت تا به سرعت تعداد سربازان عضوگیری شده ارتش خود را افزایش دهد. در فاصله 543 و 539، «زی چان» زمین‌های دولت «ژنگ» را در درون یک شبکه منظم با کانال‌های آبیاری از نو سازمان داد و خانوارهای روستایی را به گروهی از 5 خانواده ساختاربندی و مالیات‌های جدیدی بر آنها وضع کرد. در سال 548، دولت «چو» یک بررسی «حد نگارانه» [cadastral: محدوده‌بندی یا حدنگاری فهرست نقشه‌برداری ثبتی است، یعنی آن نوع نقشه‌برداری که ارزش حقوقی داشته باشد و بتوان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است] از زمین‌ها انجام داد، تالاب‌های نمکی، تالاب‌های ماهی، باتلاق‌ها و جنگل‌ها و جمعیت را ثبت کرد. این بررسی به پیش بینی سازماندهی مجدد پایه مالیاتی و نیز به‌عنوان ابزاری در تهیه جمعیت روستایی به منزله سربازان منجر شد.
رشد بوروکراسی
به جرأت می‌توان گفت که چینی‌ها مبدع بوروکراسی مدرن بودند، یعنی یک کادر اداری دائمی که بر مبنای توانایی و نه خویشاوندی یا پیوندهای موروثی برگزیده می‌شدند. بوروکراسی بدون برنامه ریزی و از هرج و مرج چینِ دوران «ژو» و در پاسخ به ضرورت فوری کسب مالیات برای جنگ سر بر آورد. نظام اداری [Administration] در سال‌های اولیه «ژو»، همچون نظام اداری در دولت‌های باستانی دیگر مانند مصر، سومر، ایران، یونان و روم، موروثی بود. پست‌های اداری به خویشانِ حاکم داده می‌شد و بخشی از خانواده حاکم پنداشته می‌شدند. تصمیم‌گیری کاملا سلسله مراتبی نبود بلکه مبتنی بود بر مشورت و وفاداری‌های شخصی. بنابراین، حاکم همواره نمی‌توانست وزرای خود را کنترل کند یا در صورت مخالفت‌شان، آنها را اخراج کند. در حقیقت، مانند «بزرگ مرد» در میان وانتوک‌ها، یک ارباب یا بزرگِ «ژو» با یک اجماع قدرتمند مواجه می‌شد دال بر اینکه فرد دیگری باید جانشین او شود که غالبا نمی‌توان جلوی وقوع این را گرفت. تنها آلترناتیو او، مانند «دوک شیان» از کین در سال 669 قبل از میلاد، همانا قتل‌عام تمام بستگانی بود که علیه او توطئه می‌کردند. از آنجا که دسیسه‌های دربار فقط از طریق دودمان‌ها و نه افراد انجام می‌گرفت، کل خانواده‌ها باید کشته می‌شدند تا «زنجیره تباری» گسسته شود. بوروکراتیزاسیون در ارتش با گسترش خدمت از آریستوکرات‌ها به عوامان آغاز شد. سلسله مراتب ارتش به سربازگیری، تجهیز و آموزش تعداد کثیری از مردم نیاز داشت که مستلزم ثبت سوابق و خدمات لجستیکی بود. ضرورت تامین مالی ارتش سپس تقاضا برای بوروکراسی غیرنظامی را به منظور جمع‌آوری مالیات و تضمین تداوم به شرط بسیج در مقیاس بزرگ را افزایش داد. بوروکراسی نظامی همچنین به منزله یک مبنای آموزشی برای بوروکرات‌های غیرنظامی به خدمت گرفته شد و رشد زیرساخت‌های فرماندهی و کنترل را تسهیل کرد. خودنابودی آریستوکراسی «ژو» در درگیری‌های متقابلِ مرگبار، در عین حال فرصت‌های بزرگی برای تحرک اجتماعی رو به بالای خانواده‌های دیوانی [ministerial families] فراهم کرد. اگرچه وزرا به لحاظ سنتی از طبقه اشراف انتخاب می‌شدند اما آنها غالبا از محافل اجتماعی دور از حاکم و بستگانش می‌آیند. طبقه «شی» [shi] قشری بود که به نوعی پایین تر از نجبایی بود که شامل سربازان یا دیگر عوامان شایسته می‌شدند و آنها هم به پست‌های مسوولیت به جای وزرای موروثی ارتقا داده شدند. از این رو، اصل ارتقا بر اساس شایستگی به جای تولد به تدریج شروع به جا افتادن کرد آن هم در زمانی که صفوف نجبا در مسیر تهی شدن افتاده بود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

پیش‌بینی آژانس از میزان ذخایر نفت جهان

نقدینگی به 2076 هزار میلیارد تومان رسید

درد و دل رئیس اتاق ایران و چین

پیشنهاد کالابرگ به جای یارانه معیشتی در مجلس

توصیه کدخدایی به هیئت‌های اجرایی انتخابات برای بررسی صلاحیت‌ها

آنفلوآنزا در کدام استان‌ها شیوع بیشتری داشت؟

قائم‌مقام وزیر صنعت: محدودیتی در تامین ارز وجود ندارد

اتحادیه اروپا تحریم‌های روسیه را 6ماه دیگر تمدید کرد

اختصاصی/مریل لینچ بانک: سال آینده انتظار نمایشی چشمگیر از جانب طلا را نداشته باشید

بالاترین امتیاز «اطلاع از موضوع فعال سازی رمز پویا» برای مرکز تماس بانک ملی

تصویب قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران

اولین پروژه قانونی ایران در تولید رمز ارز افتتاح شد

فروش اموال بانک‌ها در بورس کالا، بخشنامه شود

قیمت هر اونس طلا به 1472 دلاررسید

دام شرکت هرمی برای تحصیل کرده‌های شهرستانی

با پیروزی جانسون پوند درخشید

80نفر قربانی شرکت جعلی فروش خودروی اقساطی

واکنش به موادمخدر در خوراکی‌ها

3جیب بر خطوط اتوبوس BRT بازداشت شدند

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح نیازمند اصلاح قوانین

با خوردن این ویتامین‌ها اضطراب‌ را کاهش دهید

پیش فروش جدید 4محصول ایران خودرو در شنبه 23آذر

وضعیت عجیب سکه در هفته‌ای که گذشت

کاهش ارزش دلار به کمک طلا آمد

قیمت گوجه در بازار شکسته شد

گران‌ترین ساعت‌ جهان چند؟

اعلام زمان راه‌اندازی مجدد خط مسافری دریایی ایران- عمان

هماهنگی شرکت مس با دانش و تکنولوژی روز دنیا/ اقدامات خوب شرکت مس در حوزه ساخت داخل

2سیاست دولت برای مهار تورم در سال99

فردا شهاب باران می‌شود

افشاگری‌ استراماچونی علیه استقلال!

درخشش پوند تحت تاثیر پیروزی جانسون

آینده دلار چه می‌شود؟

قیمت موبایل تا آخر سال چه تغییری خواهد کرد؟

سکه شکست!

خسارت سنگین اعتراض‌های کارگری به نیشکر هفت‌تپه

هدفگذاری دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال99

سفر به ارمنستان چقدر هزینه دارد؟

علت کاهش زباله تهران چیست؟/ عقب‌افتادگی حوزه پسماند در بخش مخازن، انتقال و ماشین‌آلات

چرا مجلس سخت به مصوبات محلی رای می‌دهد؟

ماجرای استراماچونی به کجا رسید؟

پیشنهاد رفراندوم رئیس جمهور را جدی بگیرید

سختگیری والدین به دروغگویی فرزندان می‌انجامد

برخی کوتاهی‌ها به تحریم ربطی ندارد

فدراسیون فوتبال: برای دستمزد ویلموتس قرض کرده ایم

برگزاری بیست و هفتمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

جهانپور: قرص‌های جاسازی شده هدفمند بوده است

لزوم تغییر بندهای توافق مینسک از زبان رئیس جمهور اوکراین

هاب لجستیکی بین چابهار و ازبکستان ایجاد شد

برگزاری دوره‌های ویژه روانشناسی برای مربیان از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی