بازار آریا

آخرين مطالب

برنامه‌ریزی در دوره پهلوی دوم چگونه صورت گرفت

توسعه صنعتی با رویکرد به آلمان اقتصاد ايران

توسعه صنعتی با رویکرد به آلمان
  بزرگنمايي:

بازار آریا - از فعالیت‌های تاثیرگذار دولت در زمینه صنعتی‌سازی کشور، توام‌کردن وزارت صنایع با وزارت بازرگانی و اداره گمرکات بود (1341ش/ 1962م). وزارت بازرگانی درصدد بود بازرگانی کشور را توسعه دهد، وزارت صنایع می‌خواست صنایع داخل کشور را گسترش دهد و اداره کل گمرکات نیز می‌خواست تا حد امکان از کالاهای وارداتی به ایران، حق گمرک بگیرد تا درآمد دستگاه خود را افزایش دهد. این سه فعالیت دولتی با هم متضاد بودند و کار آن‌گونه‌که باید پیشرفت نمی‌کرد. اولین هدف وزارت صنایع، توسعه صنایع داخلی بود و مسوولان این وزارتخانه اطلاع داشتند که سرمایه نزد بازرگانان است و تصمیم گرفتند که صنایع را از راه آنان گسترش دهند.
گسترش صنایع داخلی به معنای رکود بازار واردات بود؛ پس باید این دو فعالیت با یکدیگر توام می‌شدند و تلاش مسوولان وزارت صنایع در این راستا قرار گرفت تا با تشویق بازرگانان که واردکنندگان کالاهای مصرفی بودند، آنها را از فروشندگان کالاهای ضروری به تولیدکنندگان این کالاها تبدیل کنند. انجام این کار به‌راحتی امکان‌پذیر نبود چون بازرگانان از وضع تولید و نیز کیفیت نهایی کالاهای تولیدشده در مقایسه با کالاهای وارداتی نگران بودند و این یکی از عوامل مهم تردید این طیف برای ورود به جمع تولیدکنندگان بود. برای تشویق بازرگانان به تولید، وزارت صنایع سازمانی شبیه ایجاد کرد که همان سازمان مدیریت صنعتی بود. وظیفه این سازمان، نظارت بر کیفیت محصولات و هدایت تولیدکنندگان برای بهبود کیفیت تولیدات آنها بود. ازطرف‌دیگر، این وزارتخانه با وضع عوارض گمرکی بر کالاهای مشابه، سعی کرد مانع از آسیب بازار تولیدات داخلی شود (سعیدی، 1393: 130و131).
در برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه دولت، توسعه صنعتی همواره در درجه اول اهمیت قرار داشت. دولت در پیوند با بورژوازی صنعتی، مهم‌ترین هدف خود را گسترش صنایع می‌دانست و مقبول‌ترین راهبرد صنعتی را راهبرد «جایگزینی واردات» و حتی در برخی مواقع «استراتژی صنایع سنگین» اعلام می‌کرد. برنامه‌های عمرانی سوم و چهارم و پنجم نیز بر محور سیاست جایگزینی واردات با تاکید بر بخش صنعت استوار بودند. هدف اصلی برنامه سوم (1342 تا 1347ش/ 1962 تا 1968م) صنعتی‌کردن سریع کشور در زمینه صنایع جانشین واردات بود. بر اثر اجرای این برنامه، سرمایه‌گذاری در بخش عمومی رشد فراوانی کرد که به‌طور عمده متوجه زیربنای اقتصادی و صنایع سنگین ازجمله ذوب فولاد و دیگر فلزات، پتروشیمی و ماشین‌آلات بود. هدف بلندپروازانه حکومت از سرمایه‌گذاری چشمگیر در بخش صنعت، از یک‌سو تولید کالاهای مصرفی ضروری بازار داخلی مانند پوشاک، نوشابه، رادیو، تلفن و خودرو و از سوی ‌دیگر، تشویق و رشد صنایع مادر و واسطه‌ای به‌ویژه نفت، گاز، فولاد، ماشین‌سازی و پتروشیمی بود (گازیورسکی، 1371: 282).
سرمایه‌گذاری و دخالت دولت در امور صنعتی به دو روش انجام می‌شد:
الف. دخالت مستقیم دولت که سهم بزرگی در سرمایه‌گذاری داشت؛ حکومت از سال 1344 تا 1354ش/ 1965 تا 1975م، با 5/ 66 درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص ملی در بخش صنعت و معدن نقش مهمی داشت. در این دوره، کمتر رشته صنعتی در ایران بود که دولت در آن دخالت مستقیم نداشته باشد و این به‌ویژه از این نظر اهمیت داشت که در تمام بخش‌های یادشده، دولت پیشگام و کنترل‌کننده فعال و موثر سرمایه‌گذاری‌ها بود.
ب. دخالت غیرمستقیم با اعمال راهبرد جایگزینی واردات که نیازمند دخالت مستمر و غیرمستمر دولت از نظر توسعه صنعتی بود و گرفتن مجوز، نظارت‌های مالی، نظارت بر گسترش صنایع، انضباط مالی و اقتصادی بخش‌خصوصی و کنترل قیمت‌های این بخش را شامل می‌شد. دولت از طریق نهادهای اقتصادی دولتی، به‌ویژه بانک‌های تخصصی توسعه، کنترل کامل بخش‌خصوصی را بر عهده گرفت. طی برنامه سوم (1342 تا 1347ش/ 1962 تا 1968م)، بانک‌های تخصصی توسعه حدود 55 درصد سرمایه‌گذاری در بخش‌خصوصی داخلی را تامین کردند و 1/ 8 و 6/ 2 درصد از اعتبارات تامین‌شده این بانک‌ها را به‌ترتیب دولت و منابع خارجی برآورده می‌کردند (گازیورسکی، 1371: 292و293).
با تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در سال 1346ش/ 1967م، وظیفه تاسیس صنایع سنگین به این سازمان محول شد. این سازمان نیز در سال‌های نخستین فعالیت خود، قراردادهای بسیاری با شرکت‌های مختلف برای خرید صنایع سنگین بست؛ نمونه‌های زیر ازجمله کارخانه‌های خریداری‌شده در این زمان هستند:
الف. کارخانه تراکتورسازی تبریز با همکاری کشور رومانی، پس از راه‌اندازی این کارخانه در سال 1347ش/ 1968م به‌علت کیفیت نامرغوب تولیدات آن، سازمان گسترش قرارداد جدیدی را با کارخانه‌ای انگلیسی منعقد کرد.
ب. کارخانه ماشین‌سازی اراک با همکاری اتحاد جماهیر شوروی (1347ش/ 1968م)؛
ج. کارخانه ماشین‌سازی تبریز با همکاری چکسلواکی (1348ش/ 1969م)؛
د) کارخانه آلومینیوم‌سازی ایران با همکاری ایالات‌متحده آمریکا (1348ش/ 1969م) (سعیدی، 1393: 174و175).
سرعت شتاب‌گرفتن توسعه صنعتی در تعداد واحدهای بزرگی منعکس می‌شد که در اطراف شهرها به وجود می‌آمدند. در سال 1335ش/ 1956م، ایران فقط 694 واحد صنعتی داشت؛ تعداد این واحدها در سال 1345ش/ 1966م به 2 هزار و661 واحد و در سال 1351ش/ 1972م، به 5 هزار و 651 واحد رسید و میانگین رشد آن 44 درصد در سال بود. این رقم با میانگین رشد سالانه بخش کشاورزی در مدت مشابه درخور مقایسه نیست؛ در این دوره، رشد بخش کشاورزی به‌شدت عقب افتاد و از 30 درصد به 16 درصد رسید (هیگام، 1358: 50). به‌نظر می‌رسد میل شدید حاکمیت، یعنی دربار و دولت‌های مختلف، به صنعتی‌سازی سریع سبب تمرکز در این بخش و شتابزدگی در این فعالیت‌ها موجب کم‌توجهی به بخش کشاورزی شد. ایران در این سال‌ها حجم درخورتوجهی سرمایه انباشته‌شده داشت که حاصل فروش نفت بود و ترجیح می‌داد به‌جای تحمل دردسرهای طولانی برای اصلاح روش‌های سنتی کشاورزی، مواد غذایی لازم برای مصرف داخلی را از راه واردات تامین کند. این مساله، بخش کشاورزی ایران، یکی از زیرساخت‌های راهبردی کشور، را ضعیف کرد و موجب شد که جمعیت روستایی کشور از جامعه شهری درحال دگردیسی به علت ورود نهادهای صنعتی مدرن، فاصله بگیرد که این به معنای ایجاد شکاف میان طبقات مختلف اجتماعی بود.
به‌طور کلی، ملاحظات سیاسی بر فرآیند سیاست‌گذاری اقتصادی و رویاهای بلندپروازانه حکومت و به‌ویژه محمدرضا پهلوی در برنامه‌های اقتصادی، به تصمیم‌گیری‌هایی منجر شد که اقتصاد کشور ظرفیت آنها را نداشت. دولت ایران تحت‌نفوذ مستقیم دربار چنان بر همه امور مسلط بود که کمترین برخورد انتقادی با سیاست‌های اقتصادی امکان‌پذیر نبود (عباسی، 1388: 187و188).
رقابت‌های بین‌المللی پس از جنگ‌ جهانی‌ دوم از عواملی بودند که به ورود صنایع به ایران کمک کردند؛ برای مثال، رقابت میان آلمان غربی و شرقی موقعیت بسیار مناسبی برای دولت ایران فراهم آورد تا به شرکای بازرگانی غربی خود فشار آورد و آنها را تهدید کند که اگر با ایران همکاری نکنند، به کشورهای بلوک شرق روی خواهد آورد. مهم‌ترین این اقدامات خرید کارخانه ذوب‌آهن اصفهان از شوروی بود (متین، 1384: 39و40؛ به نقل از الیوربست). گفتنی است که کارخانه ذوب‌آهن از شوروی خریداری شد اما فناوری آن متعلق به آلمان شرقی بود. پیش از این قرار بود که بارتولد باتیس (Bartold Babtis)، مدیر کارخانه کروپ آلمان غربی، برای امضای قرارداد فروش کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به ایران سفر کند اما به علت نامعلومی در آخرین لحظات، سفر خود را لغو کرد (هوشنگ‌مهدوی، 1377: 420و421).
ایالات‌متحده هم تلاش می‌کرد که از نظر اقتصادی خود را به ایران نزدیک کند و این جریان را از سال‌های اولیه حکومت محمدرضا پهلوی شروع کرده بود. در آن دوران، آرتور میلیسپو (Arthur Milspaugh) به‌عنوان مستشار وارد ایران شده بود تا اوضاع اقتصاد آشفته ایران را سامان دهد. مساله‌ای که محقق نشد و بی‌نتیجه ماند (ذوقی، 1376: 170و171). در سال‌های دهه چهل شمسی/ شصت میلادی، ایالات‌متحده آمریکا موفق شد که آرام‌آرام به ایران نزدیک شود و پس از ترور کندی در سال 1342ش/ 1963م، امکان فروش صنایع نظامی به ارزش 200 میلیون دلار به ایران برای این کشور فراهم شد (علم، 1371: 33). به‌این‌ترتیب ایالات‌متحده آمریکا موفق شد که در زمینه فروش صنایع، آرام‌آرام جای آلمان غربی را در ایران بگیرد. نباید فراموش کرد که آلمان غربی تا سال 1352ش/ 1974م، همچنان نخستین شریک اقتصادی ایران بود و پس از این سال، آمریکا جای این کشور را در صحنه اقتصادی ایران گرفت (هوشنگ‌مهدوی، 1377: 421و422). این مساله به‌طور دقیق با سیاست‌های اقتصادی آمریکا در زمینه کسب منابع نفتی در خاورمیانه هم‌‌راستا بود (میلیسپو، 1370: 309).
از مقاله سیاست‌های اقتصادی حکومت پهلوی ‌دوم در زمینه صنعت با تاکید بر روابط ایران و آلمان از 1340تا1357ش/ به قلم علی وشمه، سهیلا ترابی‌فارسانی و ناصر جدیدی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سکه 14 میلیونی شد

نخستین کارت زرد مجلس یازدهم نصیب زنگنه شد

وعده حذف سفارش های فروش نرفته سهام عدالت

پایان سبزهفته نزولی بورس

هشت اشکال قانون «تمدید اجباری اجاره‌نامه»

قیمت رهن و اجاره آپارتمان در خیابان پیروزی تهران

افزایش 20 درصدی قیمت آب معدنی

شواهد رشد تورم در بازار محصولات پتروشیمی

ولع بانک‌های مرکزی برای خرید طلا در 2021

زنگ خطر توقف تولید تخم مرغ شناسنامه‌دار

نگاه به عقب درتصمیمات بورس

تحلیل دلار از نگاه فنی

دیدار رئیس کل بانک مرکزی با اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام

صادرات قارچ آغاز شد

هراس عضو شورای شهر تهران از اعلام اسامی ساختمان های ناایمن

آماری عجیب از تعداد ساختمان های ناایمن در پایتخت

علت عدم اعلام اسامی ساختمان های ناایمن تهران

علت اصلی گرانی تخم مرغ در خرده فروشی

کف سازی بورس با کم سهم های استراتژیک بازار

میلیاردر شوید بعد خودرو بخرید!

یک پنجم اقتصاد انگلیس آب رفت

شاخص جهانی دلار افزایش یافت

ساخت پایانه‌های مرزی در دولت تدبیر و امید شتاب گرفت

وام بانکی فقط برای ژن‌های خوب!

رشد پایه پولی در شش ماه نخست امسال 5.4 درصد شد

وزیر راه و شهرسازی: هیچ پرواز مسافری تا پایان اربعین به عتبات عالیات نداریم

سانسور قیمت مسکن در وزارت راه

افزایش قیمت نفت و طلا در بازارهای جهانی

ادامه ریزش های بورسی اروپا و آسیا

عرضه گسترده تخم مرغ تا ثبات قیمت

بحرانی به نام گرانی تخم مرغ

اقتصاد آمریکا بیش از 31 درصد کوچک شده است

سوسیس و کالباس ارزان، جایگزین گوشت و مرغ در سفره مردم

پالایشگاه فاز 14 پارس جنوبی تا نیمه نخست 1400 به بهره‌برداری می‌رسد

سایپا خودروی آفرود می سازد

قطر حباب سکه بیشتر شد

وام 20 میلیونی وزارت میراث‌ فرهنگی برای مسافرت در روزهای کرونایی!

انجماد پولی در بازار سهام

بزرگترین مشتری هندی ونزوئلا خریدار نفت کانادا شد

رشد پایه پولی در 6 ماهه نخست امسال 5.4 درصد شد

تولید اولین خودروی شاسی‌بلند آفرودی در سایپا

پیام نماینده زرتشتیان به مناسبت جشن مهرگان

صدیقی: کرونا، بلای خدا و نتیجه گناهان ماست

بزرگنمایی 100برابری در سامسونگ S20 Ultra

صدور حکم اعدام برای ملک سلمان و ترامپ

افشاگری درباره نقشه اسرائیل برای کویت

جشنواره فجر امسال چگونه برگزار می‌شود؟

بازار ساحلی بندر دیلم در آتش سوخت

بلیت پرواز اربعین امسال فروخته نمی‌شود

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها