بازار آریا

آخرين مطالب

دلایل ناکامی نظام برنامه‌‌ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم

شکاف میان بخش‌های اجتماعی

شکاف میان بخش‌های اجتماعی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - دلایل ناکامی‌های نظام برنامه‌ریزی توسعه را در چه عواملی می‌توان جست‌وجو کرد؟ در اینجا ما بر دو دسته محدودیت‌های عملیاتی و ساختاری در کشور تاکید می‌کنیم. به بیان روشن‌تر، دلایل مساله را در مثلث دولت، توسعه (عمران) و برنامه‌ریزی جست‌وجو می‌کنیم. ما ضمن تاکید بر تعامل دولت و نظام برنامه‌ریزی، عوامل مربوطه را در نگرش و اعتقاد به کارآیی سامان برنامه‌ریزی از سوی اصحاب قدرت، نحوه استفاده از قابلیت‌های فرهنگی و ظرفیت‌های ملی، اتکای شدید برنامه‌ها به قیمت و بازار نفت و عدم تشخیص و تعریف جایگاه دقیق سازمان برنامه و بودجه در سامان تشکیلاتی کشور کنکاش می‌کنیم. ابتدا از نگرش دولت به توسعه آغاز می‌کنیم.
رضا نیازمند، مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و حسین عدل در بازدید از یک شرکت/ دهه 1340
عصر پهلوی نقطه آغازین فعالیت‌های محسوس نوسازی در ایران است. در این عصر «جوانب اثبات‌گرایانه و ابزاری تمدن مدرن» مورد تاکید قرار گرفت (وحدت، 1382: 13). به گفته نویسندگان و اندیشمندان، ماهیت نوسازی حکومت پهلوی «اجباری و از بالا» (جهانبگلو، 1380: 22؛ فوران، 1378: 334)، «فضایی و فیزیکی» (عظیمی آرانی، 1378: 105)، «اقتدارگرایانه و دولت‌مدار» (دیگار و همکاران، 1377: 50-320؛ غنی‌نژاد، 1377: 7)، «تکنولوژیک و ابزاری» (وحدت، 1382: 13؛ جهانبگلو، 1380: 22)، «مبتنی بر دیکتاتوری» (کمالی، 1381: 158؛ فوران، 1378: 335؛ هالیدی، 1358؛ استمپل، 1378: 31)، «آمرانه» (بهنام، 1375: 58)، «تمرکزطلب و ملی‌گرایانه» (کدی، 1381: 150؛ کاتوزیان، 1377: 234؛ بشیریه، 1380: 68)، «شبه‌‌مدرنیستی و مطلقه»‌ (کاتوزیان، 1377: 145؛ بشیریه، 1380: 68) «خودکامه و استبدادی» (کاتم، 1374؛ کاتوزیان، 1377، 1381) بوده است. تقریبا کلیه محققان بر شکل اقتدارگرایانه و استبدادی نوسازی در این دوره تاکید می‌کنند. این نوع درک استبدادی از حکومت و تلاش‌های نوسازی آن، فقط برداشت اندیشمندان نیست، بلکه خواسته و اندیشه حاکمان این عصر بوده است. برای نمونه اسدالله علم از سیاستمداران و نزدیک‌ترین افراد به محمدرضا پهلوی، ‌به طور تلویحی ماهیت حکومت وقت را «مطلقه همراه با تلون و بی‌عدالتی» بیان می‌کند (علم، 1371: 99).
به طور کلی اکثر نظریات موجود، با هم در ماهیت و نوع اصلاحات در این عصر یعنی دولتی بودن، غیرداوطلبانه و ابزاری بودن آن اشتراک دارند. «دولت‌سالاری تنها شیوه اداره امور ایران در قرن بیستم بوده است» (دیگار و همکاران، 1377: 336). در نوسازی دولتی و آمرانه این قرن، هدف بیشتر رشد اقتصادی بود به همین خاطر آن را «نوسازی و مدرنیزاسیون اقتصادی و فنی» خوانده‌اند (بهنام، 1375: 65؛ فرمانفرمائیان، 1381: 258). این نوسازی با نوسازی سیاسی و توجه به ابعاد فرهنگی همراه نبود و در آن «غرب‌زدگی و غرب‌گرایی» رشد یافت (بهنام، 1357: 66).
نکته دوم در مورد ارتباط دولت با توسعه، بحث تقلیل آگاهانه یا ناآگاهانه توسعه به «عمران» بود. قطعا این اقدام با عناصر فرهنگی و ساختاری جامعه مرتبط بوده است. البته قصد نداریم تمایز روشنی میان «عمران» و «توسعه» بیابیم؛ اما واقعیت امر این است که برنامه‌های موسوم به «عمران»، توسط نخبگان غیرحساس به مسائل اجتماعی و فرهنگی به ویژه مهندسان و برنامه‌ریزان طرح می‌شد و بیشتر بر تحولاتی از جامعه تاکید می‌کرد که ابعاد فیزیکی و اکولوژیکی داشتند و به آسانی در قالب برنامه و طرح درمی‌آمدند. بنابراین عمران مفهومی بوده است که در شرایط رشد و گسترش عوامل فنی طرح می‌شد، بی‌آنکه به خواسته‌ها، قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه توجه کند. هدف توسعه شتابان با برنامه‌های مختلف، جایی برای حضور آشکار سنت‌ها و ارزش‌های فرهنگی نمی‌گذاشت. لذا تا مدت‌ها فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی عمیقا تابع تصمیمات مهندسان اجتماعی تحت‌تاثیر قرار گرفته بودند، غافل از اینکه هرگز به آن تسلیم نخواهند شد. ایدئولوژی رایج نوسازی پهلوی، تکنوکراسی یا «مهندسی اجتماعی» بود. از این رو، برنامه‌های عمران و توسعه در این فضا نیز، «موضوعی صرفا علمی و فنی» بودند (فرمانفرمائیان، 1381: 258)، یعنی به واقع نام‌های «مدرنیته ابزاری و تکنولوژیک» بر آن قابل اطلاق است (جهانبگلو، 1380: 22؛ وحدت، 1382: 13). در تفکر مهندسی اجتماعی توسعه، دولت و نظام برنامه‌ریزی دولتی، نقش بنیادین و حتی تمام‌کننده را دارند. ریشه این تفکر را می‌توان در نظریات کینز و گالبرایت در بحبوحه جنگ دوم جهانی جست‌وجو کرد که به نقش دولت در توسعه و فعالیت‌های کلان اقتصادی اعتقاد داشتند. حاکمان عصر پهلوی (پدر و پسر)، طرفدار شدید دولتی شدن فعالیت‌ها و صنایع و تجارت خارجی بودند و اعتقادشان بر این بود که هر چیزی را که ممکن است دولتی کنند (پهلوی، 1371؛ مجموعه اسناد تجارت خارجی دوره رضاشاه، در معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور 1380). همین بینش در کارگزاران اجرایی دولتی نیز وجود داشت. فرمانفرمائیان- از مدیران ارشد سازمان برنامه- (1381: 1-200) می‌گوید: «تز سازمان برنامه و ما این بود که به وسیله دولت می‌توانیم در مکانیزم بازار دخالت کنیم و با این سرعت می‌توانیم مملکت را خیلی سریع‌تر پیش ببریم.»... «ما معتقد بودیم در یک محیط دموکراتیک، از لحاظ سیاسی، دولت می‌تواند دخالت‌هایی در کار بکند که اقتصاد را تندتر پیش ببرد.» این نوع اندیشه دولت‌‌خواهی در توسعه به کنایه «ایدئولوژی توسعه» نامیده شده است که مانند تمام شیوه‌های تفکر جمع‌گرایانه، فردستیز و در نتیجه عملا ترقی‌ستیز و نهایتا ضد توسعه است (غنی‌نژاد، 1377: 71).
در مهندسی توسعه، ویژگی‌های ابزاری و عینی، اصل و شاید تمام توسعه قلمداد می‌شدند.
مهم‌ترین ابزار مهندسی اجتماعی یا توسعه دولت‌محور عصر پهلوی دوم، «نهاد برنامه‌ریزی» بود. بر پایه تکنوکراسی دولتی، یک نظام و تشکیلات برنامه‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) ایجاد شد که تلقی «مافیای برنامه» از آن دور از واقعیت نیست.
فرمانفرمائیان (1381: 258، 3-262) می‌گوید من اعتقاد داشتم مافیای برنامه- یعنی اتحاد گروه‌های همفکر و معتقد به برنامه‌ریزی- باید در تمام وزارتخانه‌ها و کارخانه‌ها دست داشته باشد.
نظام جدید برنامه‌ریزی، با حمایت‌های مستقیم آمریکا و بانک جهانی، پنج برنامه را ساماندهی و تنظیم کرد که در طول هر یک با صرف هزینه‌های هنگفت، ناشی از درآمدهای نفتی، تحولی در بخش‌های اجتماعی ایجاد شد.
اما با وجود رخداد بعضی تحولات زیربنایی مهم در کشور در نتیجه گسترش سامان جدید، اعتقاد بر این است که این نظام در پیشبرد اهداف توسعه ملی چندان موفق نبوده است. نخست در انتقاد به نفس امر برنامه‌ریزی و ساختار دولت‌گرای برنامه‌ریزی در ایران گفته می‌شود. برنامه‌های 5 ساله توسعه یکی از مصیبت‌های جهان سوم در قرن بیستم بوده است.
در ایران اقتصاد فرمانی، منجر به ایجاد جامعه دستوری، فساد مسوولان، رانت‌ها، انحراف‌ قیمت‌ها و ... شد (مجله اقتصاد ایران 1383، شماره 66 در سایت اینترنتی مربوطه). در گزارشی آمده است که برنامه‌ریزی نیم قرن ایران به پیشرفت اقتصادی نینجامیده است.
پیشرفت بیشتر به‌خاطر ناسیونالیسم و کنترل بر روی نفت، تعرفه‌ها و روابط با خارجی‌ها بوده است (کدی، 1369: 255). کاتوزیان (1377: 323) می‌نویسد آنچه در این سال‌ها روی داد نه پیشرفت اجتماعی- اقتصادی بود و نه مدرنیسم بلکه شبه‌مدرنیسمی بود که عواید نفت آن را تسریع کرد. در منبع دیگری در نقد نظام برنامه‌ریزی آمده است با همه کوشش‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه قادر نبود تغییرات مورد نیاز در جامعه را برای رشد حقیقی اقتصادی فراهم کند. نخست اینکه، هدف برنامه‌ها کاهش نابرابری اقتصادی یا پیدایش مشاغل بیشتر نبود، بنابراین تاکیدات روی تاسیس صنایع سرمایه‌بر قرار گرفت.
دوم نوسازی اقتصادی مطابق با نوسازی دستگاه‌ سیاسی نبود. در نتیجه درحالی که رشد اقتصادی در دهه‌های 1330 و 1350 چشمگیر بود، دستگاه سیاسی دولت، توسعه‌نیافته باقی ماند و قادر نبود از عهده نیازهای یک جامعه مدرن برآید (امجد، 1390: 52). ابراهیم رزاقی در ارزیابی وضعیت کلان برنامه‌های توسعه می‌نویسد با اجرای این برنامه‌ها، کلیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت در ازای واردات کالا و خدمات به خارج بازگردانده شد (رزاقی، 1378: 81).
اجرای پنج برنامه عمرانی زیر نظارت و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم غرب، با وجود گوناگونی در آماج آنها و افزایش شدید هزینه‌های هر برنامه نسبت به برنامه پیش از آن رشد سرمایه‌داری را در ایران تشدید کرد؛ ولی توسعه به بار نیاورد و وابستگی را گسترده‌تر و ژرف‌تر کرد (همان: 273).
مسوولان سازمان برنامه نیز در سطحی خرد با تاکید بر ضوابط برنامه‌ریزی در کشور، به فعالیت‌های بدون ضابطه و فراتر از قوانین برنامه اشاره می‌کنند و می‌گویند: انضباط برنامه‌ریزی در کشور رعایت نشد و همین امر باعث شد، برنامه‌ریزی یک ورزش عبثی شود که کشور طی سی‌سال برنامه عمرانی و سازمان برنامه گرفتار آن بود. عملا برنامه‌ریزی‌های متوسط‌المدت‌ ما، ورزش برنامه‌ریزی بود، یعنی یک برنامه‌ریزی ذهنی و در واقع خیالی بود (مجیدی، 1381: 423).
یکی از عوامل مطرح در ناکامی برنامه‌های توسعه، قلمرو، ماهیت و الگوی برنامه‌ریزی در کشور بوده است. مدل برنامه‌ریزی بخشی یا برنامه‌ریزی مبتنی بر جدول داده- ستانده از اصول برنامه‌های توسعه در ایران بوده است.
این نوع برنامه‌ریزی در این اندیشه ریشه داشت که طراحی و اجرای چند طرح عمرانی اساسی در چند بخش استراتژیک اقتصاد، کشور را به توسعه خواهد رساند (مک لئود، 1377: 89: توفیق، 1370: 21-13). این نوع برنامه‌ریزی که کاملا معطوف به توسعه اقتصادی است، در اثر عوامل دیگر به‌ویژه عوامل سازمانی و محیطی، سبب نوعی شکاف میان بخش‌های اجتماعی بود که در نهایت به نابسامانی و دوگانگی ساختاری در کشور کمک کرد. فرض این نوع برنامه‌ریزی تاکید بر نفس برنامه و اجرای آن به جای تمرکز بر فرآیند برنامه‌ریزی بود.
این شیوه عملکرد، به برنامه‌ریزی تنها به‌عنوان عنصر و عاملی برای توسعه توجه می‌کند، بی‌آنکه به نتایج پیامدهای آن به‌ویژه در ارتباط با عوامل ساختی و فرهنگی نظر داشته باشد. این‌گونه برنامه‌های بخشی،‌ توازن سنتی بخش‌های مختلف جامعه را به هم زد و تعادل و توازن جدید مبتنی بر منطق جدید توسعه به‌جای آن ایجاد نشد. بخش مهم دیگری از کاستی‌ها و ناکامی‌های فعالیت‌های برنامه‌ای در کشور، به جایگاه نهادین سازمان برنامه و تفکر برنامه‌ای در کشور برمی‌گردد.
مهم‌ترین شکل آشکار آن، کم‌توجهی و بی‌اعتقادی سازمان‌های مختلف از جمله شاه به تفکر کارشناسی، ارزیابی، مطالعه و نهایتا برنامه‌ریزی بود (ر. ک: علم، 1371: مقدمه؛ استمپل، 1378: 17). در واقع تضاد بین تکنوکرات‌ها، دولت و حاکمیت، نقش اساسی را در تحقق نیات برنامه بازی می‌کرد.
سیستم دولتی اعتقادی به این‌گونه برنامه‌ها نداشت، شاه نیز تا سال‌های اوایل دهه 50 بر این گمان بود که می‌توان براساس مناسبات و سازوکار سنتی و ملوک‌الطوایفی جامعه را هدایت کرد، اما کارشناسی دولت چنین اجازه‌ای نمی‌داد.
عبدالمجید مجیدی، از مسوولان سابق سازمان برنامه، (1381: 425) می‌گوید از ابتدای تشکیل سازمان برنامه، همیشه به این سازمان به دیده شک و تردید نگاه می‌کردند؛ به‌خصوص شخص شاه. وی ادامه می‌دهد که تمام برنامه‌های پنج‌گانه ما تقریبا برنامه روی کاغذ بودند (همان: 423)؛ اصول، فلسفه و سیاست‌های برنامه رعایت نمی‌شد؛ چون به آن اعتقاد نداشتند (همان: 424).
مک لئود، نویسنده و سخنگوی مشاوران هاروارد در برنامه سوم توسعه در تحلیل خود از نگرش ایرانیان در مورد تفکر برنامه‌ریزی می‌نویسد: انجام تغییرات اجتماعی (از طریق برنامه) در مقیاس مورد نظر برای ایران، حتی اگر از طریق انقلابی صلح‌آمیز باشد، قربانیان خاص خود را می‌طلبد.
این تغییرات مستلزم درک عمیق کشور و همدردی با آن و نیازهایش، ایمان عمیق و محکم به منزلت و قابلیت‌های آن و پایمردی و ایثار در راه همه هدف‌های کشور است؛ به نظر ما فرآیند توسعه در مراحل اولیه خود بسیار بیشتر از صلاحیت‌های فنی، نیاز به این نگرش‌ها دارد (مک لئود و همکاران، 1380: 53). شواهد و گفته‌ها نشان می‌دهد در سازمان برنامه‌ریزی، بعضی نظرات کارشناسی و علمی مطرح می‌شد که اصحاب قدرت آن را نمی‌پذیرفتند.از طرفی گاهی افراد صاحب قدرت از جمله شاه خواسته‌هایی را مطرح می‌کردند که با نظرات کارشناسی مربوط به آن همخوانی نداشت. در این شرایط بخشی از مشکلات این بود که طراحی‌های کارشناسی با علایق، سلایق، منافع و قدرت سیاسی شروع به تعارض می‌کرد که در نهایت، امور را به اختلال می‌کشاند. جایی که قدرت سیاسی می‌خواست کار را جلو ببرد، منطق، قواعد اجتماعی و اقتصادی سد راه می‌شد و آنجا هم که تشکیلات فکری و کارشناسی مانند سازمان برنامه سعی می‌کرد عقلایی و منطقی پیش بروند، منافع و اهداف قدرت سیاسی مانع آن بود.
از مقاله‌ای به قلم مهدی طالب، استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و موسی عنبری، استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کسری 6 میلیارد دلاری برای واردات دارو و غذا

گرانی اخیر مرغ و تخم مرغ؛ راهکار چیست؟

عراق ورود بسیاری از کالاهای ایرانی را ممنوع کرد

29 کشور جهان خواهان پوشاک ایرانی

افزایش 63 درصدی واردات سیگار قاچاق

55 درصد مواد اولیه روغن‌های نیمه جامد وارداتی است

بانک‌ها چگونه تولیدی‌ها را به تعطیلی می‌کشانند؟

بازگشت بورس‌های اروپایی به مدار صعود

بسته شدن پرونده تعاونی‌های مسکن مهر تا پایان دولت

وضعیت همه بازارهای مالی در شهریور ماه

بالا و پایین شاخص در روز افت اندک بورس

پرونده آخرین سال آبی قرن با کاهش 7 درصدی بارش‌ها بسته شد

«وسپهر» کشف قیمت شد

سازمان امور مالیاتی: لیست خانه‌های خالی به دست ما نرسیده است

ماجرای واردات 700 دستگاه پورشه به نام یک پیرزن

آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم در کشور

ثبت‌نام وام کرونا تا یک ماه دیگر تمدید شد

افزایش 4 درصدی نرخ تورم نقطه‌ای در شهریور 99

تغییر مالکیت بیش از 1.4 میلیارد اوراق بهادار مالی

عرضه بزرگترین شرکت ریلی کشور بزودی در بورس

پنجمین دوره «بورس کمپ» برگزار می شود

بازار اوراق تسهیلات مسکن سامان نیافت

صورتهای مالی بیمه ایران به تأیید مجمع عمومی رسید

بازار بیمه از بازار پول و سرمایه عقب مانده است

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحت پوشش بیمه سامان

تخم‌مرغ ارزان چه زمان به بازار می‌آید؟

واکسن کرونای چین نتیجه داد

جزئیات تازه از فیلم «خائن‌کشی» مسعود کیمیایی

تصادف مرگبار در تهران

جزئیات طرح عرضه خودرو در بورس کالا اعلام شد

آغاز فیلمبرداری «جانوران شگفت انگیز 3»

به بهانه تولد استاد محمدرضا شجریان

نمکی: مقیدتر از رهبری در رعایت پروتکل‌ها ندیدم

شایعه «حذف تخلفات رانندگی» تکذیب شد

آب مجانی برای تهرانی‌ها در حال بررسی است

ثبت‌نام وام کرونا یک ماه دیگر تمدید شد

تهدید پمپئو علیه چین و روسیه درباره ایران

جریمه بدهکاران آزادراهی از امروز

سودان برای توافق با اسرائیل شرط گذاشت

مرغ، برنج و شکر طی یک سال چقدر گران شدند؟

برنامه جامعه روحانیت مبارز برای انتخابات 1400

ابتلای 4 دانش‌آموز البرزی به کرونا

انهدام باند سرقت از منازل در کرج

«رستاخیز» مسیح در سینما پس از 16 سال

گلایه توکلی از ماجرای خودروی دناپلاسِ نمایندگان

کارگردان سریال سردار سلیمانی انتخاب نشده است

ترامپ: برنامه هسته‌ای ایران باید لغو شود

مرکز آمار موج تازه تورم را تایید کرد

وضعیت شرکت‌های بورسی سهام عدالت در یکم مهر

واریز سود سهام عدالت برای بیش از 41 میلیون نفر تا سال 95