بازار آریا

آخرين مطالب

نايب‌رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس :

سهام عدالت در دست 250 مافيا/ منتظر فساد بزرگ باشيد بورس و سهام

سهام عدالت در دست 250 مافيا/ منتظر فساد بزرگ باشيد
  بزرگنمايي:

آريا بازار- محمدرضا پورابراهيمي ،نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس موضوع سهام عدالت را قابل دفاع خواند و افزود: عمليات اجرايي سهام عدالت به وضعيتي بسيار بغرنج در اقتصاد ايران تبديل شده يعني 40 درصد سهام بزرگ ترين شرکت هاي فعال در اقتصاد کشور که عمدتاً بورسي هستند سهام عدالتي شد. يعني ماهيت اين سهام به برگ کاغذ هاي بي خاصيت دست مردم تغيير يافت. وي افزود: اين برگه ها نه سودي مي گيرند، نه سهمي دارند و نه اين که مجمع مي روند و نه اين که حق اعمال مالکيت به اسم سهام عدالت دارند. از طرفي سهام عدالت در دست 250 نفر است، شبکه اي که به صورت يک شبکه مافيايي در اقتصاد کشور عمل مي کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است.همين قدرت به تشکيل باند مافيايي تبديل شده که اقتصاد کشور را به خاک سياه نشانده است. يعني شرايط آنچنان بحراني است که مجلس ترجيح مي دهد دست کم به صورت موقت قدرت تصميم گيري و مديريت اين سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختيار اين گروه خاص قرار نگيرد.
وي ادامه داد: حدود 2سال است که در مجلس اين موضوع را دنبال مي کنيم. قصد داريم اين سهام را آزاد کنيم. طرحي که ارائه کرديم به اين صورت بوديم که سهام عدالت يک دارايي مشاع است. به طور مثال ساختماني را تصور کنيد که دو شريک هستند که 30 درصد سهم يک شريک و 70 درصد سهم شريک ديگر است. دو طرف در همه موارد شراکت با يکديگر شريک هستند. به طور مثال طرف 30 درصد را دولت تصور کنيد و طرف 70 درصد را مردم. دولت مي گويد 30 درصد براي من است پول من را بدهيد تا تمام ساختمان را تحويل بدهم. ما در اين طرح بيان کرديم که ساختمان رااجاره مي دهيم تا هزينه اين 30 درصد سهم دولت به دست آيد. از محل اجاره پول تأمين شود و آن را خرد خرد به دولت پرداخت شود. حالا شرايطي ايجادشده که اجاره بها کفاف اين کار را نمي دهد. حالا کساني که در اين ساختمان سکونت يافتند، اين ملک را براي خود مي دانند. يعني هيچ کدام از دو طرف ناظر نيستند. از آن طرف دولت(طرف 30درصدي) پذيرفته است که خانه را اجاره داده شود و سهم (طرف70 درصدي ) پرداخت شود. چند نفري در ميان از کوچه رد مي شدند و فرصت را براي سکونت در اين ساختمان مناسب ديده اند که آن چند نفر شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت هستند. ما مي گوييم شما 30درصد خود را برداريد و 7 طبقه مردم را بدهيد.
عضو شوراي بورس افزود: حتي يک نفر از اين 250 نفر عضو در شبکه به مرجعي پاسخ نمي دهد و به صورت زنجيره اي و شبکه اي همديگر را تعيين و منصوب مي کنند. در چند سال آينده شاهد اتفاقات ناگواري درخصوص پرونده هاي اقتصادي و مفاسد اقتصادي از محل مديريت سهام عدالت خواهيم بود.
کمپين خودرو صفر نخريد
پورابراهيمي در تحليل "کمپين خودرو صفر نخريد" در گفت و گو با تسنيم بيان کرد: من معتقد هستم مردم نشان دادند که پول براي کالاي با کيفيت پرداخت مي کنند. آن چيزي که مردم را اذيت مي کند بي کيفيتي کالاست. ضمن اينکه بايد مشخص شود که چند دهه بايد از يک صنعت حمايت کنيم.
وي با بيان اينکه صنعت خودرو بايد روي پاي خود بايستد اظهار داشت: در حال حاضر که شرايط دشوار اقتصادي وجود دارد، ما شرکت هاي توانمند هم داريم. در حال حاضر شرکتي را داريم با وجود چالش هاي بسيار بيشترين حجم صادرات و سودآوري رادارد.
پورابراهيمي با بيان اينکه مشکلات صنعت خودرو ضعف در مديريت است گفت:وزارتخانه هيچ مديريتي درستي ندارد. تا زماني که خودرو دولتي بود، وزارتخانه مي ديد با رانت دولت پيش مي رفت و زماني که مي ديد اگر قيمت را کاهش دهد، مديرعامل را خودش انتخاب کرده و چون مجمع آن را خودش انتخاب مي کند ضرر مي کند. زماني که اصل 44 مطرح شد، اين شرکت ها واگذار شدند، شدت حمايت کاهش پيداکرد اما موضوع حمايت کاهش نيافت. يعني نحوه حمايت تغيير کرد. ما توان رقابت در صنعت خودرو راداريم.
نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس درباره مشکلات بورس گفت: بورس هيچ چيز جز اقتصاد نيست. عده اي بيان مي کنند چرا در سال 91 در حالي که اقتصاد ضعيف شده بود اما بورس رشد کرد. اما واقعيت اين است که آن زمان هم دلايل اقتصادي دارد. آن زمان تأثيرات قيمت ها دارايي پايه بر اقتصاد ايران بود. تغييرات قيمت ناشي از سودآوري نبود ناشي از قيمت دارايي پايين در اقتصاد ايران بود. در حال حاضر قيمت دارايي پايه بورس متأثر از تصميمات کلان کشور،تصميمات بيروني و... است. سودآوري در حال حاضر منفي است. وزن قالب بر بازار بورس تصميمات در داخل کشور است.
مخالف کاهش نرخ سود با روش قبلي هستم
وي درباره کاهش نرخ سود در شوراي پول و اعتبار گفت: با موضوع کاهش نرخ سود مخالف نيستيم. اما با روش کاهش مخالف هستيم. معتقد هستيم کاهش 2درصدي نرخ سود که در گذشته اعمال شد بايد از سوي مردم قابل لمس باشد.
پور ابراهيمي ادامه داد:از روز اول مشخص بود در صورتي که کاهش نرخ سود را مصوب کنيم کسي رعايت نمي کند و در اين ميان بانک هايي که رعايت مي کنند آسيب مي بينند. يعني حجم منابع از بانک هاي داراي ضوابط و انضباط مالي به سمت موسسات و بانک هاي بدون انضباط هدايت مي شود.ما قصد نداريم مردم را گول بزنيم. نبايد علامت اشتباه به اقتصاد کشور بدهيم. مرحله اول براي کاهش نرخ سود سپرده اين است که همان دو درصدي که در گذشته کاهش يافته است بايد عملياتي شود. بحث کاهش نرخ سود درشرايطي که تورم کاهش يافته است منطقي است اما در شرايط فعلي درست نيست. قانون شوراي پول و اعتبار را مکلف کرده است که هر ساله نرخ سود سپرده را مشخص کند. ما با اصل موضوع مخالف نيستيم بلکه مي گوييم کاهش 2درصدي نرخ سود بايد اعمال شود.
نايب رئيس کميسيون ويژه اقتصادي مجلس درباره پيشنهاد افزايش سقف وام مسکن گفت: نگراني بانک مرکزي افزايش حجم نقدينگي است. اين مسائل بر سياست هاي ضد تورمي سايه انداخته است. براي ساخت و تعمير هر کدام يک نوع ايراد مي گيرند. عددي که به عنوان حجم نقدينگي در اقتصاد ايران از آن نام مي بريم، عددي نيست که از حجم نقدينگي در اقتصاد ايران نام مي بريم، عددي نيست که باعث تلاطم اقتصادي شود.اعتقادم اين است که عدد ورقم ها با اين حجم نقدينگي موضوعيت ندارد.يعني وقتي مشاهده مي کني که عدد نقدينگي در کشور بزرگ است، بخشي از اين مربوط به بازار غير متشکل است.
پورابراهيمي افزود: شوک ارزي قدرت وام دهي بانک ها را يک سوم کرده است. منظور از يک سوم شدن قدرت وام دهي بانک کاهش حجم نقدينگي در اقتصاد است. نقدينگي متناسب با نياز اقتصادي کشور است. هيچ کس اثر شوک ارزي در حجم نقدينگي در کشور مشاهده نمي کند. من اعتقاد دارم نسبت نقدينگي در کشور پايين است.
وي اظهار داشت:يکي از راه هاي کاهش نرخ سود سپرده اين است که طرف عرضه منابع در اقتصاد را کاهش دهيم. افزايش سرمايه بانک ها بسيار مهم است. در شوراي وپول مصوباتي که براي افزايش سرمايه داشتيم چندين راه مد نظر بود. يکي از آنها اين بود که مي توانند با فروش دارايي هاي خود از هلدينگ خارج و افزايش سرمايه دهند. همچنين مي توانند از اقساط حساب ذخيره ارزي استفاده و هر آنچه وصول کردند را استفاده و افزايش سرمايه دهند.
پورابراهيمي در پاسخ به اينکه آيا موافق واگذاري هلدينگ بانک ها هستيد گفت: بانک ها در دنيا عمليات تجهيز و تخصيص منابع مالي انجام مي دهند. بانک ها مي توانند سهام دار بنگاه هاي اقتصادي هم باشند. اين به معني اداره کردن آن بنگاه ها نيستند بلکه مي توانند درصد سهامداري داشته باشند.شرکت هاي بزرگ خودشان بانک ايجاد مي کنند نه اينکه بانک ها شرکت ايجاد کنند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

واریز 5600 میلیارد تومان به حساب حدود 2 میلیون سهامدار عدالت

ریسک‌هایی که باید معامله‌گران به آن توجه کنند!

اختلاف نظر در اسراییل بر سر توافق با امارات

کرونا تولید «سلمان فارسی» را متوقف نکرد

هشدار درباره سرعت غیرقابل تصور کاهش جمعیت

استاد محمدرضا شجریان راهی بیمارستان شد

2245 مبتلا و 161 فوتی/آخرین آمار کرونا در کشور

قیمت طلا افزایش می‌یابد

یکشنبه سرنوشت ساز در بورس

توازن تدریجی سطح ذخیره‌سازی‌های نفت خام آمریکا

توجه به نیاز عابران پیاده به اندازه خودروها

مصرف نفت در 2021 همچنان پایین‌تر از 2019 خواهد بود

منطقه 7 میزبان اولین دوره مسابقات مجازی بازی‌های بومی و محلی بانوان

ششمین دستگاه الکتروریسی با فناوری ایرانی آماده صادرات به چین

کاهش 10 هزار تومانی قیمت تخم مرغ نسبت به ماه گذشته

افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی

من مانده‌ام تنهای تنها...

تغییر ذائقه مالکان و مستاجران ملک

دستورالعمل مالیات سکه تحویلی سال 98

تاثیر گذاری بانک شهر در پیشرفت مترو کلانشهر اصفهان

یکسان سازی دستورالعمل های اجرایی باید در اولویت قرار گیرد

اختتامیه جشنواره ملی بورس و رسانه برگزار میشود

تمدید اعتبار سپهرکارت‌های نیمه اول سال ٩٩ تا ١٤٠٠

بازار سیاه، این بار در کپسول سی ان جی !

آخرین جزئیات طرح تغییر سهمیه بندی بنزین از خودرو به خانوار

بازنشستگان، سرمایه های انباشته انسانی ، ظرفیت‌های بی‌نظیر دانش، تجربه و تخصص هستند

نحوه واریز پول فروش سهام عدالت اعلام شد

شکایت رسمی ایران از کره‌جنوبی کلید خورد

«عصر جدید» امشب پخش نمی‌شود

فروش 5هزار و 600 میلیارد تومان سهام عدالت

روسیه تولید واکسن کرونا را آغاز کرد

کدام صندوق‌های سهامی بیشترین بازدهی را کسب کرده‌اند؟

حجم تامین مالی عرضه قراردادهای سلف موازی

فهرست 57 سهمِ مشمول معاملات نوبت دوم

راهنمای گام به گام برای خرید فرش

تصویری تازه از جواد رضویان در سریال کمدی

درآمدهای بورس کجا صرف می‌شود؟!

پول فروش سهام عدالت در چند مرحله به حساب مشمولان واریز می‌شود

نماد در بورس به چه معنا است؟

گشایش اقتصادی دولت، تحمیل یک زمین سوخته به دولت‌های آینده است

شکایت رسمی ایران از کره‌جنوبی کلید خورد / سئول 8.5 میلیارد دلار را پس نمی‌دهد

پهپادهای آتش نشانی رسید

بیش از 165 قلاده سگ بلاصاحب از معابر منطقه 4 جمع آوری شد

اوپک برآورد تقاضای نفت در سال 2020 را کاهش داد

22 پروژه خدمات شهری و محیط زیستی در مرکز شهر تهران اجرا شد

جزییات تخصیص سهمیه به آژانس های تاکسی تلفنی بر اساس پیمایش

طلای جهانی آماده صعود مجدد

اعتبار 6000 میلیارد تومانی برای راه‌آهن رشت- آستارا

روز خونین در بورس

کاهش نرخ 19 ارز در بازار بین بانکی