بازار آریا

آخرين مطالب

شاخص سهام کانال 78 را هم واگذار کرد

معماي بازگشت بورس به کف بورس و سهام

معماي بازگشت بورس به کف
  بزرگنمايي:

آريا بازار- گرچه رشدهاي پرشتاب بورس در زمستان سال گذشته قيمت‌ها را نيازمند اصلاح نشان مي‌داد، اما افت قيمت‌هاي فعلي متناسب با ميزان رشد قبلي در بسياري از گروه‌ها نبوده است. ليدرمحوري در بازار سهام سبب شده در مسير نزولي، عمده گروه‌ها همگام با خودرويي‌ها افت پيدا کنند. بنابراين بسياري از سهم‌ها به علت افت بيشتر نسبت به رشد در دوره رونق، کف‌هاي قبلي خود را نيز شکستند.
شاخص کل بورس تهران روز گذشته با افت نزديک به 8/ 0 درصدي سرانجام از کف 78 هزار واحدي عبور کرد. به اين ترتيب، حرکت کم نوسان شاخص پس از 13 روز متوالي با ريزش 610 واحدي به پايان رسيد و شاخص به کمترين مقدار از ابتداي اسفند سال گذشته نزول کرد. در سه ماه پاياني سال گذشته بسته به شدت هيجانات موجود شاخص گروه‌‌هاي مختلف بورسي رشدهاي متفاوتي را در پيش گرفتند. در اين ميان، همگام با جهش گروه خودرو (به‌عنوان ليدر بازار) شاخص کل نيز روند صعودي در پيش گرفت. از ابتداي سال نيز افت خودرويي‌ها فضاي منفي را در بازار ايجاد کرد. گرچه خودرو بيشترين افت شاخص را از ابتداي سال تجربه کرده، اما شدت اصلاح اين گروه در مقايسه با ساير گروه‌هاي بزرگ (مانند بانک و شيميايي) کمتر بوده است. به اين ترتيب، با افزايش‌شدت اصلاح در گروه‌هاي بزرگ، شاهد عبور قيمت‌ها از کف‌هاي حمايتي مورد انتظار هستيم. در حالي که در سه ماه پاياني سال گذشته شاخص کل از رشدهاي پرشتاب گروه خودرويي جاماند، در هفته‌هاي اخير نيز تداوم فضاي هيجاني خودرو اين بار در جهت منفي و همچنين عدم حمايت عوامل بنيادي در ساير گروه‌ها کف‌شکني شاخص را به دنبال داشت. در اين شرايط، کارشناسان احتمال ريزش قيمت‌ها را در گروه‌هايي که شدت اصلاح بيشتري را از ابتداي سال داشته‌اند، کم مي‌دانند. از سوي ديگر، از نظر کارشناسان تا مشاهده نشدن عوامل بنيادي از بازار سهام نمي‌توان انتظار رشدهاي خيره‌کننده را داشت.

اصلاح نامتوازن شاخص صنايع
«دنياي اقتصاد» به بررسي روند اصلاحي شاخص صنايع مختلف پرداخته است. شاخص کل بازار سهام پس از ثبت رشد 30 درصدي در سه ماه پاياني سال گذشته افت 5/ 3 درصدي را از ابتداي سال جاري تجربه کرده است. در اين ميان، صنايع بزرگي مانند بانک، فرآورده‌هاي نفتي، خودرو و همچنين چند رشته‌اي صنعتي افت‌هاي بيشتري را از شاخص در بازه مشابه ثبت کرده‌اند. با نگاهي به رشدهاي پيشين صنايع مختلف بورسي به نظر مي‌رسد روند اصلاحي کنوني در مقايسه با رشدهايي که اين گروه‌ها پيش از اين تجربه کرده‌اند، متوازن نبوده است. در اين خصوص، گرچه گروه خودرو با افت 17‌درصدي شاخص مواجه شده است، اما اين افت در مقابل رشد بيش از 217 درصدي شاخص اين گروه در بازه سه ماه منتهي به پايان سال 94، مقادير چشمگيري نيست.
با تعريف نسبت اصلاح براي شاخص گروه‌ها شايد بتوان توضيح کامل‌تري را ارائه داد. افت شاخص گروه‌هاي بورسي از ابتداي سال نسبت ‌به سه ماه پاياني سال به‌عنوان نسبت اصلاح در نظر گرفته شده است. بر اين اساس، اين نسبت براي گروه‌هايي مانند ساخت وسايل ارتباطي بسيار زياد است. اين گروه در مقايسه با ابتداي دي با افت 16 درصدي مواجه شده است. در اين ميان، گروه‌هاي بزرگي مانند چند رشته‌اي صنعتي و همچنين بانک‌ها در ميان صنايع بورسي هستند که بيشترين شدت اصلاح را تجربه کرده‌اند. شاخص گروه بانکي در زمستان گذشته رشد بيش از 22 درصدي را تجربه کرد (رشد کمتر از شاخص کل)، در شرايط کنوني نيز اين گروه افت 6/ 6 درصدي را از ابتداي سال به ثبت رسانده است. در حالي که گروه بانکي به‌عنوان يکي از ليدرهاي بازار در بزنگاه‌هاي هسته‌اي شناخته مي‌شد، اما اين گروه در جدال با گروه خودرويي (ديگر ليدر بازار در بزنگاه‌هاي هسته‌اي) رشدهاي کمتري را پس از رفع نهايي تحريم‌هاي بين‌المللي تجربه کرده است. به نظر مي‌رسد پس از ناکام ماندن فعالان بازار سهام براي کسب بازدهي مورد انتظار فشار فروش در اين گروه بيشتر نيز شده است. افت سهام بانکي باعث شده که بازدهي شاخص اين گروه از ابتداي دي تا پايان روز گذشته به 14 درصد محدود شود.
گروه شيميايي نيز ديگر گروهي است که بيشترين شدت اصلاح را در ميان ساير صنايع تجربه کرده است. اين گروه نيز از جمله ناکامان بزرگ بازار سهام محسوب مي‌شود. بازدهي شاخص اين گروه در سه‌ماه پاياني سال معادل 9/ 7 درصد بوده است، در حالي که از ابتداي سال افت 7/ 1 درصدي را در شاخص اين گروه شاهد هستيم. گرچه اين افت تنها از افت گروه خودرويي در اين مدت بوده است، اما نسبت به رشد‌هاي پيشين اين گروه اصلاح شديدتري را شاهد هستيم. اين موضوع باعث شده که نسبت اصلاح در اين گروه در مقادير بالايي قرار گيرد. با اصلاح شاخص اين گروه بازدهي صنعت شيميايي از ابتداي دي 94 تا روز گذشته به 4/ 6 درصد محدود شد.
در اين ميان، برخي از گروه‌ها نه تنها از ابتداي سال با افت شاخص مواجه نشدند، حتي بازدهي بيشتري را براي سهامداران خود به ارمغان آورده‌اند. بيشتر اين گرو‌ه‌ها صنايع کوچک بازار هستند. در اين ميان، گروه چاپ و تکثير با تک نماد «چافست» رشد بيش از 5/ 54 درصدي را از ابتداي سال به ثبت رسانده است، بازدهي اين گروه از ابتداي دي تاکنون به 94درصد رسيده است.

افت به کانال 77 هزار واحد
در پي معاملات روز گذشته در تالار شيشه‌اي، شاخص کل بورس با افت 610 واحدي (معادل 8/ 0 درصد) به کمترين رقم خود از دوم اسفندماه سال گذشته رسيد و در عدد 77 هزار و 423 واحد ايستاد. ارزش معاملات حدود 336 ميليارد تومان بود و فعالان بازار يک ميليارد و 18 هزار ورقه بهادار را در 82 هزار و 247 نوبت دست به دست کردند. شاخص کل هموزن نيز طي معاملات روز گذشته با 34 واحد افت (معادل 24/ 0 درصد) مواجه شد. نمادهاي «وبملت»، «فارس»، «خودرو» و «خساپا» بيشترين تاثير منفي را براي شاخص کل رقم زدند. در طرف ديگر نمادهاي «حکشتي»، «پارسان» و «مبين» به ترتيب شاخص را 42، 12 و 12 واحد ارتقا دادند تا اندکي از زهر افت شاخص را گرفته باشند. بيشترين ارزش معاملات روز گذشته به گروه‌هاي خودرويي، فلزات اساسي و بانکي اختصاص يافت. ضمنا گروه‌هاي خودرو و ساخت قطعات، بانک‌ها و موسسات اعتباري، محصولات شيميايي و شرکت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي بيشترين تاثير منفي را بر شاخص کل تحميل کردند.

زمان انعکاس انتظارات در واقعيت فرارسيده است
دکتر صادقي مقدم درباره افت‌هاي اخير قيمت در بازار سهام به «دنياي اقتصاد» گفت: وقت آن رسيده است که جامه عمل پوشيدن انتظارات را ببينيم. نبايد فراموش کرد که رشد قيمت‌ها در زمستان سال گذشته نه با نگاهي به واقعيت‌ها بلکه تنها به دليل انتظارات مثبت به وقوع پيوست. اما حالا در عمل مي‌بينيم که تغيير محسوسي در متغيرهاي کليدي و تاثيرگذار بر بورس رخ نداده است. هر چه تغيير در متغيرهاي کليدي به تعويق افتد، امکان افت قيمت‌ها و همچنين ورود بازار سهام به دوره رکودي جديد بيشتر مي‌شود. حالا زمان آن رسيده است که شاهد کاهش هزينه مبادلات بنگاه‌هاي اقتصادي باشيم، حالا بايد ببينيم که بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌توانند گشايش اعتبار کنند، به هزينه کمتري به تامين مالي بپردازند، محصولات خود را آسان‌تر صادر کنند و مواد اوليه خود را به راحتي وارد کنند. از همه اين نکات مهم‌تر، حالا زمان آن رسيده است که سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانکي کاهش يابد. اگرچه به نظر مي‌رسد روند کاهش نرخ سود در اقتصاد کشور آغاز شده است، اما هنوز خبري از انعکاس تاثيرات مثبت پسابرجام در گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي شرکت‌ها نيست. در واقع همين موضوع است که سبب مي‌شود قيمت‌ها در نمادهاي مختلف رو به نزول بگذارد. هرچه اين تغييرات کليدي ديرتر اتفاق افتد، فضاي رکودي بازار سهام تعميق مي‌شود.
وي افزود: اما نبايد اين نکته را از نظر دور داشت که شرايط اقتصادي کشور هرگز به دوره تحريم‌ها باز نمي‌گردد. چنانچه بازار سهام را آينه اقتصاد کشور بدانيم، نبايد انتظار داشته باشيم که سطح قيمت‌هاي سهام به ابتداي دي ماه سال گذشته بازگردد. وي در پايان گفت: بسيار بعيد است که شاخص کل بورس به محدوده‌هاي کمتر از 70 هزار واحدي بازگردد، اما در طرف ديگر و به دليل پيشخور شدن آثار مثبت برجام اميدي به رشد پرشيب قيمت‌ها در آينده نزديک نيز وجود ندارد.

ريسک‌گريزي سرمايه‌گذاري کوتاه‌مدت
احسان رضاپور، کارشناس بازار سهام، درخصوص افت‌هاي اخير شاخص بازار سهام گفت: پس از رشدهاي پرشتاب شاخص در زمستان گذشته به نظر مي‌رسد برآورده نشدن انتظارات و مشاهده نشدن نتايج مثبت در صورت‌هاي مالي فضاي منفي را در کل بازار حاکم ساخته است. به نظر مي‌رسد منابع بزرگ و بعضا هوشمند که با نگاه کسب سودهاي کوتاه‌مدت به بازار وارد شده‌اند، با کسب بازدهي قابل توجه در سه ماه پاياني سال گذشته به تدريج از سهام خارج شده و به سمت ساير بازارهاي با جذابيت بيشتر و در عين حال ريسک کمتر کشيده شده‌اند. با نگاهي اجمالي به معاملات اوراق، بيشتر شدن تعداد معاملات از هفته پاياني اسفند تاکنون نسبت به دوران رشد پرشتاب شاخص محسوس است. در شرايط سودهاي جذاب و بدون ريسک بازارهاي رقيب (سپرده‌هاي بانکي و همچنين اوراق) جذب نقدينگي به سوي اين منابع اتفاق عجيبي نيست.
اين کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: در فضاي جذابيت بيشتر بازارهاي رقيب و نبود عوامل بنيادي در بازار سهام انتظار بازگشت سريع اين قيمت‌ها وجود ندارد. با اين حال، در صورتي که مولفه‌هاي بنيادي به تدريج در بازار سهام مشاهده شوند، انتظار مي‌رود سرمايه‌ها دوباره به سمت بازار سهام حرکت کنند. سيگنال‌هاي بنيادي زمينه را براي حضور پول‌هاي پرقدرت فراهم مي‌سازد. رشد قيمت نفت و ساير کالاها در بازار جهاني و کاهش منطقي نرخ سود سپرده بانکي از مواردي است که مي‌تواند اثرات مثبت را براي بازار سهام در بر داشته باشد. در اين ميان، بسته به عمق و قدرت اين سيگنال‌هاي بنيادي مي‌توان انتظار واکنش قيمت سهام را داشت.
رضاپور در پايان درخصوص نوسانات قيمتي سهام در روزهاي آتي گفت: احتمال افت و خيز‌هاي شديد قيمت سهام در بسياري از گروه‌هاي بورسي اندک به نظر مي‌رسد. در اين شرايط، فصل مجامع شرکت‌ها و همچنين گزارش‌هاي سه‌ماهه مي‌تواند با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات و برنامه‌هاي شرکت در آينده قيمت سهام را با خود همراه سازد.

بازار به تعادل رسيده است
فراز مسافري‌راد، افت قيمت اين روزها در بازار سهام را چندان نگران‌کننده نمي‌داند. اين کارشناس بازار سرمايه در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» گفت: در شرايط فعلي مي‌توان ادعا کرد که بازار سهام به تعادل رسيده است. تعادل به اين مفهوم که براي مدتي نبايد انتظار رشد سطح قيمت‌ها را در بازار سهام داشت و از طرف ديگر نيز شايد ريزش شديدي در انتظار بورس نباشد. وي افزود: پس از رشد چشمگيري که در زمستان براي سهام شرکت‌هاي مختلف رخ داد، ريزش فعلي را تنها مي‌توان به‌عنوان تعديل انتظارات در نظر گرفت. از آنجا که گزارش شرکت‌ها چندان مطلوب نيست و چشم‌انداز درخشاني را براي شرکت‌ها ترسيم نمي‌کند، در نتيجه طبيعي است که فعالان بازار سهام ميل و رغبتي براي خريد در قيمت‌هاي بالا نداشته باشند. در طرف ديگر نيز از آنجا که هنوز اميدواري به رشد سودآوري برخي شرکت‌ها وجود دارد، فروشنده‌هاي احتمالي نيز تمايلي براي فروش ندارند. لذا مي‌توان انتظار داشت که در آينده نزديک ارزش معاملات کاهش يابد و سهم‌ها با حجم نسبتا پاييني در قيمت‌هاي منفي معامله شوند. اين نکته باعث مي‌شود از طرفي سهامداران تازه نفس وارد سهم‌ها شوند و از طرف ديگر سهامداران کم حوصله از بازار خارج شوند. اما به نظر نمي‌رسد که جريان خروج نقدينگي به حدي بالا باشد که باعث شود بازار به سطوح قيمتي دي ماه سال گذشته بازگردد.

مسافري راد درباره وضعيت ليدرهاي بازار افزود: در شرايط فعلي نمي‌توان همه صنايع را يکسان مورد توجه قرار داد. چنانچه بخواهيم تحليل درستي از بازار داشته باشيم، بايد نه تنها صنايع را به‌طور جداگانه تحليل کنيم، بلکه سهام تک تک شرکت‌ها بايد مورد تحليل قرار گيرد. درباره گروه خودرويي مي‌توان ادعا کرد که اين شرکت‌ها همچنان در شرايط نامطلوبي قرار دارند. اگرچه قراردادهاي جديد مي‌تواند افق جديدي را براي خودروسازان مهيا کند، اما بايد در نظر داشت که نسبت ريسک به پاداش سهامداري در اين گروه نسبتا بالا است. قيمت سهام در اين صنعت به حدي رشد کرده است که مي‌توان ادعا کرد بازار در اين گروه تمام آثار مثبت پسابرجام را اصطلاحا پيشخور کرده است. به عبارت دقيق‌تر، چنانچه همه چيز بر وفق مراد خودرويي‌ها پيش برود، آثار مثبت احتمالي در قيمت فعلي لحاظ شده است. اما چنانچه به هر دليلي شرايط واقعي، پاسخگوي توقعات سهامداران نباشد، قيمت‌هاي فعلي نشان دهنده پيشي گرفتن ارزش‌گذاري بازار از ارزش واقعي سهام خواهد بود. در واقع همين موضوع باعث مي‌شود که خودرويي‌ها در صعود قيمت ليدر بازار نباشند، اما در افت قيمت باعث سرايت فضايي منفي به کليت بازار شوند. مي‌توان ادعا کرد که بخش بزرگي از فعالان بازار سهام، قمار خطرناکي را روي سهام خودرويي ادامه مي‌دهند. ارزش معاملات در اين گروه به حدي بالا بوده که تمام گروه‌هاي بازار را تحت تاثير قرار داده است.
اين کارشناس بازار سرمايه درباره کف شکني قيمت در نمادهاي بانکي گفت: به همان اندازه که معتقدم بازار در ارزش‌گذاري سهام شرکت‌هاي خودرويي دچار انحراف مثبت شده است، در گروه بانکي دچار انحراف منفي شده است. با افت‌هاي اخير قيمت در نمادهاي بانکي، بعيد به نظر مي‌رسد که افت قيمت ادامه دار شود. اما در حال حاضر بخش بزرگي از معامله‌گران بازار سهام، از روش‌هاي تکنيکال براي خريد و فروش استفاده مي‌کنند. اين موضوع سبب مي‌شود که با شکست برخي قيمت‌هاي حمايتي، فشار فروش افزايش يابد و لذا انحراف قيمت از محدوده منطقي بيشتر شود. بنابراين اين امکان وجود دارد که با از دست رفتن کف‌هاي معتبر قيمتي هيجان فروش بيشتر شود و سهم‌هاي بانکي افت بيشتري را تجربه کنند. اما در طرف ديگر معامله‌گراني که از روش‌هاي بنيادي براي خريد و فروش استفاده مي‌کنند، محدوده سفارش‌هاي خريد را در سطوح زير قيمت‌ها کف قرار مي‌دهند. به‌طور کل به نظر مي‌رسد که معاملات اين گروه در ميان مدت متعادل دنبال شود. روند معاملات در ساير گروه‌هاي بزرگ بازار نيز احتمالا به همين منوال دنبال خواهد شد. چرا که در اين گروه‌ها به همان اندازه که خوش‌بيني و اميدواري وجود دارد، نشانه‌هاي منفي نيز ديده مي‌شود. با اين استدلال مي‌توان ادعا کرد که بازار سهام براي مدتي در يک محدوده منفي تا مثبت 10 درصدي باقي خواهد ماند.
 
 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

با پرقدرت ترین خودروی هیبریدی جهان آشنا شوید

مهندسانی که مدیر می شوند !

اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اول مرداد

وقوع رگبار باران در نقاط مختلف کشور

طلایی: شاید قالیباف در 1400 کاندیدا شود

خطر اوقات فراغت در روز‌های کرونایی

چرا قرارداد ایران و چین صدای غربی‌ها را درآورده؟

رویا نونهالی مهمان «دورهمی» شد

دو مرد افغان زن 50ساله را خفه کردند

سامسونگ به جبهه اپل پیوست

قیمت پرفروش‌ترین گوشی‌های موبایل در بازار

واکسن ایرانی کرونا تا 2 ماه آینده وارد فاز انسانی می‌شود

رسوب 90 هزار دستگاه خودرو به علت کمبود قطعه

کمبود ارز در بازار؛ نتیجه سوءتدبیر

مجوز افزایش انتشار گواهی سپرده عام 18 درصدی به بانک‌ها صادر شد

ضرر‌های کرونا به اقتصاد آلمان

کیسه های پارچه ای را جایگزین پلاستیک کنیم

ضرر های کرونا به اقتصاد آلمان

تکلیف حکم‌های قاضی منصوری چه می‌شود؟

بیماران کرونایی از ماسک N95 استفاده نکنند

ارسباران همچنان می‌سوزد

ضرر 9میلیون دلاری تهران از کاهش تقاضای سفر

شاسی‌بلند تویوتا کرولا کراس هیبرید معرفی شد

زمان عرضه واکسن ایرانی کرونا مشخص شد

روزنامه دولت: اتهام به روحانی هم پاداش دارد!

جولان مجدد کرونا در مازندران

کاشت 6 اصله نهال سرو به یاد جانباختگان آتش سوزی های زاگرس در سرپل ذهاب

اخراج گله 400 نفری شتر و 2000 راس گوسفند ازمنطقه شکار تیراندازی ممنوع ا.. آباد

AFC هفته آینده تکلیف لیگ قهرمانان را مشخص می‌کند

لطفا برای خانه‌های 25 متری جوک نسازید!

بازار خودرو کشور در انتظار ثبات نرخ ارز و بازگشت روال عادی معاملات

بازداشت بی رحم‌ترین شکارچی در کرمان +عکس

جزییات برگزاری آزمون جامع دکتری آزاد

پول فروش سهام عدالت مشمولان کجاست؟

عکس/ تهران از فراز لویزان

تهیه جهیزیه و مراسم عروسی چقدر برای عروس و داماد آب می‌خورد؟

یارانه نقدی تیرماه امشب واریز می‌شود

افزایش حق مسکن کارگران تصویب نشده است

اعلام شرایط دریافت وام ودیعه مستاجران

گفتگوی خبرساز احمدی‌نژاد درباره لس‌آنجلسی‌ها

کیهان: توافق ایران و چین، ترکمنچای نیست

کمپین توئیتری در حمایت از نرگس آبیار

تغییر نگرش مردم ‌در مصرف کالای ایرانی باید فراگیر شود

یارانه نقدی تیرماه امشب واریز می‌شود / اولین قسط وام کرونا کسر می‌شود

پرداخت عوارض، هنوز به عنوان حقوق شهروندی تلقی نمی‌شود

بازدید هاشمی از خط ٧ مترو

خبری از بورس مسکن نشد

گوشی 300یورویی همین حالا هم وارد نمی‌شود

فیلم/ برنامه‌های ستاد مقابله با کرونا برای کنترل کرونا در تهران

عکس/ جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام