بازار آریا

آخرين مطالب

اعلام آمادگي سازمان بنادر براي حضور بخش‌خصوصي در صنعت دريايي صنعت و تجارت

اعلام آمادگي سازمان بنادر براي حضور بخش‌خصوصي در صنعت دريايي
  بزرگنمايي:

آريا بازار- منصور آرامي معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر ، بابيان اينکه حرکت در مسير اقتصاد دريا محور و اقتصاد مقاومتي دو هدف‌گذاري مهم سازمان بنادر است که در دو سال اخير در اين مسير حرکت شده است، گفت: عمده تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي سازمان اين بوده است که در حوزه اقتصاد دريا محور نقش ايفا کند و دوم اينکه اقداماتش در راستاي اقتصاد مقاومتي باشد.
وي بابيان اينکه استفاده از ظرفيت‌هاي مختلفي که در بنادر کشورمان وجود دارد در همين راستا انجام‌گرفته است، توضيح داد: در کنار ايجاد زيرساخت‌ها که خود دولت و سازمان احداث و ايجاد کرده است، استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، توان مردمي و سرمايه‌گذار آن‌هم به شکل‌هاي مختلف جزو برنامه‌هاي اولويت‌دار بنادر بوده است.
به گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي آرامي بابيان اينکه بسياري از کارهايي که در سازمان بنادر انجام‌شده است در راستاي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي بوده است، گفت: چه در بندر شهيد رجايي به‌عنوان بزرگ‌ترين بندر کشورمان و چه در بندر امام خميني که در حوزه غلات بزرگ‌ترين بندر است و حتي در خود بنادر شمالي مثل نوشهر و انزلي از ظرفيت بخش خصوصي استفاده‌شده است و درمجموع بسترهاي لازم براي اينکه بخش خصوصي بيايد و کار را به دست بگيرد فراهم است.
توسعه گردشگري دريايي
آرامي با اعلام اينکه در بخش گردشگري دريايي تاکنون خلاء بسيار بزرگي وجود داشته است، تأکيد کرد که جهت‌گيري سازمان بنادر به سمت توسعه گردشگري دريايي است.
به گفته آرامي گردشگري دريايي بخشي از اقتصاد دريا محور و از استفاده از ظرفيت دريا براي عمران و توسعه اقتصادي است که سازمان بنادر و دريانوردي براي توسعه سواحل، روستاها، شهرها و جزاير انجام مي‌دهد و در اين زمينه تصميم‌گيري‌هاي مهمي شده است که با کمک بخش خصوصي در حال انجام است.
وي ادامه داد: در همين راستا در بندر انزلي طرح يک ماريناي ساحلي را داريم که بر اساس اين طرح ايجاد مجموعه‌اي ساحلي در بندرها با استفاده از بخش خصوصي مد نظر است و مقدمات مربوط به آن در حال انجام است.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر ادامه داد: استفاده از ظرفيت شناورهاي مسافري و هم‌چنين افزايش تعداد شناورها جزو برنامه‌ها و اهداف کلان سازمان بنادر است و بر همين اساس تصميم داريم رقم هشت ميليون مسافر در سال 95 را به 12 ميليون مسافر در سال 96 برسانيم.
آرامي تأکيد کرد سازمان بنادر برنامه‌ريزي مدوني را در بخش تخليه و بارگيري و عمليات بندري و هم‌چنين در بخش گردشگري دريايي و هم در بخش جابجايي مسافر داشته است و گفت: سازمان بنادر توانسته است به استناد همين هدف خدمات خوبي براي رفاه و بالا بردن ضريب ايمني گردشگري دريايي داشته باشد.
وي ادامه داد: استفاده از وجوه اداره شده سازمان براي کمک به توسعه سواحل و بنادر جزو برنامه‌هاي سازمان است که بازهم براي فعال کردن بخش خصوصي اين کار انجام مي‌شود؛ يعني از اين وجوه با مشارکت بانک‌ها بخش خصوصي استفاده مي‌کند و عملاً فعاليت‌هاي دريايي را توسعه مي‌دهد، اين در حالي است که هم‌زمان فعال شدن صنايع دريايي را هم در برنامه داشته‌ايم.
ثمرات تصويب قانون تسريع در تخليه و بارگيري کالا
آرامي ادامه داد: عليرغم اينکه تحريم‌ها را در صنعت دريايي داشتيم ولي باز توانستيم از اين ظرفيت استفاده کنيم و يکي از کارهاي خيلي خوب تصويب قانون تسريع در تخليه و بارگيري کالا بود. هرچند که در ابتدا طرحي بود که از سوي خود نمايندگان مجلس آماده‌شد، ولي با مشارکت کميسيون عمران و سازمان بنادر اين طرح تبديل به يک طرح 9بندي شد که بسياري از خلاءهايي را که در سازمان بنادر در برخي حوزه‌ها وجود داشت؛ مثل تضمين‌هايي که براي سرمايه‌گذاري بود پر شد.
وي ادامه داد: يکي ديگر از اهدافي که در ادامه سياست چابک سازي سازمان بنادر مطرح است تغييرات در حوزه نيروي انساني است که کار آن‌هم شروع‌شده است، بايد قبول کنيم مثل خيلي از مراکز ديگر دولتي، اين سازمان هم از انباشت نيروي انساني مستثني نيست.
وي با اعلام اينکه با مشارکت خود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سند توسعه منابع انساني آماده‌شده است، گفت: بر اساس افقي که براي آن در نظر گرفته‌ايم در سال 1404 بايد بتوانيم شرايط ايده‌الي را از حيث منابع انساني داشته‌باشيم. در حال حاضر شش هزار نفر نيرو داريم که در بخش‌هاي مختلف کار مي‌کنند.
اولويت جذب نيروهاي متخصص
وي بابيان اينکه در حال حاضر و با مشارکت سازمان بنادرو برنامه‌ريزي هم در حوزه استخدام نيروي انساني و هم در حوزه آموزش نيروهاي فعلي و جديد کارهاي بزرگي را شروع کرده‌ايم. توضيح داد: جذب نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي دريايي و بندري اولويت ما است بايد نيروهاي متخصص در حوزه‌هاي بندري و دريايي وارد سازمان شوند، در حال انعقاد تفاهم‌نامه‌هايي با دانشگاه‌هاي مختلف مثل دانشگاه صنعتي شريف وهم چنين برخي دانشگاه‌هاي استان‌هاي ساحلي هستيم. اين تفاهم‌نامه‌ها کمک مي‌کند ‌براي اينکه بتوانيم نيروهايمان را آموزش دهيم و برخي از رشته‌هاي دريانوردي را به برخي استان‌ها بياوريم. برداشت ما هم اين است که اين مهم به ارتقاي سطح منابع انساني و کمک کردن و قوت بخشيدن و چابک کردن حوزه منابع انساني کمک مي‌کند.
آرامي بابيان اينکه کار ديگري که تازه شروع‌شده است و با حمايت وزير و شخص رئيس سازمان سرعت گرفته است بحث ورود سازمان بنادر به حوزه مسئوليت اجتماعي است، گفت: پيش‌تر در اين زمينه کمتر فکر شده بود اما باروحي که وزير فعلي به وزارت راه و شهرسازي تزريق کردند اين مهم به‌عنوان يک کار جديد ديده و براي آن برنامه‌ريزي شد.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر با اعلام اينکه بحث مسئوليت اجتماعي بيش از همه در وزارت نفت مطرح بود و با ورود آقاي آخوندي به وزارتخانه اين موضوع اهميت ويژه‌اي يافت، گفت: وي اين نگاه را به مجموعه وزارتخانه تزريق کردند و با اشتياق آقاي سعيدنژاد اين روح به سازمان بنادر هم دميده شد که در کنار فعاليت‌هاي عمراني، بندري و دريايي و تخصصي فعاليت‌هاي اجتماعي هم دارد و بندر به‌تنهايي يک مجموعه عمراني و فني نيست بلکه اين نگاه وجود دارد که هم در حوزه کارکنان خود و هم در حوزه شهرونداني که در سازمان مي‌آيند هم در حوزه محيط‌زيست و جامعه‌اي که بندر در آنجا قرار دارد بايد نقش ايفا کند.
آماده سازي منشور اجتماعي سازمان بنادر
وي گفت: براي رسيدن به اين مهم در سازمان بنادر و دريانوردي مطالعاتي را انجام داديم و منشوري در حال تهيه است که قابليت نهادينه شدن دارد. مسئوليت اجتماعي يک پست سازماني نيست يک نوع الهام بخشي است که در سازمان بنادر کمتر بود است. در حال حاضر منشور اجتماعي کتابش نوشته‌شده است خلاصه‌اي تدوين‌شده و تصميم داريم به منشوري 15 بندي بر اساس مطالعاتي که انجام داده‌ايم تبديل شود چون مسئوليت اجتماعي کدهايي دارد و از آن زياد گفته مي‌شود اما براي سازمان بنادر از آنجاکه سازماني تخصصي است تعريف خاصي پيدا مي‌کند و بايد به صورت تخصصي مطابق با شرايط اينجا نوشته شود مثلا وقتي مي‌گوييم محيط‌ زيست يعني اينکه مسئوليت سازمان در حوزه محيط ‌زيست چيست؟ ما اين منشور را براي وزارت راه و شهرسازي داريم اما براي سازمان بنادر تاکنون تدوين‌نشده بود که در حال آماده‌سازي و انتقال آن به همه بنادر هستيم.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه منابع سازمان بنادر ادامه داد: مديران بندري ما و شايد هم خيلي از مسئولان حتي توجه هم نداشته باشد اما در حال انجام کار اجتماعي هستند با اين‌حال ما مي‌خواهيم سازمان‌دهي کنيم تا با نگاه عميق‌تر به آن پرداخته شود. بايد تمام پرسنل، معاونين بنادر و روساي ادارات جايگاه خود را بدانند و بفهمند که مسووليت اجتماعي مثل يک چشم انداز و ماموريت است.
وي با اعلام اينکه ظرف يک‌ماه آينده اين منشور آماده مي‌شود و مورد استفاده قرار مي‌گيرد تاکيد کرد در کنار کارهاي اساسي در راستاي اقتصاد دريا محور و اقتصاد مقاومتي استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و استفاده از توان مردمي در توسعه بنادر و نگاه به مسووليت اجتماعي سازمان بنادر از جمله مسائل اساسي است که در دوسال اخير به رويکرد اصلي سازمان تبديل شده و از اين بعد هم همين‌طور است و در حوزه منابع انساني و برنامه‌ريزي هم چارچوب کاري در همين مسير و جهت است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

افزایش قیمت قبض‌های پیامکی برق از شایعه تا واقعیت

کدام نمادهای بورسی افزایش سرمایه دادند؟

پرداخت تسهیلات خرید کالا به فرزندان بازنشستگان

آمریکا با برخورد سیاسی در بحران کرونا مردود شد

حکم دیوان عالی آمریکا درباره ترامپ

جسد شهردار سئول پیدا شد

ماجرای اعدام خبرساز یک جوان در مشهد

عرضه سهام سرخابی‌ها ممکن است هر دو باشگاه را نابود کند

پیاده سازی بیمه نامه های نوین توسط بیمه ایران معین

وام 50 میلیون تومانی مسکن روستایی به بانک مرکزی ابلاغ شد

سقف انتقال وجه بانک پاسارگاد افزایش یافت

توئیت عضو جبهه پایداری درباره استیضاح روحانی

پدر پیوند کلیه بیمارستان شریعتی درگذشت

بی‌آزار تهرانی: قبل از اسلام در ایران، حجاب رایج بود

محدودیت ارسال اظهارنامه مودیان مالیاتی برداشته شد

احمدی‌نژاد: ترانه معین را در مجلس خواندم

شایعه درگذشت وزیرخارجه پاکستان تکذیب شد

افزایش 15برابری همسرآزاری در مشهد

تجاوز و قتل فجیع سرباز زن آمریکایی

اختلافات ملکی در دماوند 5 زخمی به جا گذاشت

آمریکا درباره ترور سردار سلیمانی باید پاسخگو باشد

نه، آقای احمدی‌نژاد ما فراموش نکرده‌ایم

ورود افراد بدون ماسک به ادارات ممنوع شد

مرگ یک کوهنور در اثر برخورد صاعقه در شمشک

انواع ماسک‌زدن

مدیریت شهری در سال جهش تولید تسهیل گری کند

طرح اقدام ملی مسکن و نحوه تامین مالی آن تا یکشنبه نهایی می‌شود

نگاهی به اقتصاد کانادا در سال 2009

چرا مشتریان خرید می کنند؟ انگیزه های خرید مشتریان چیست؟

مسئولین فنی و بازرسی وزارت بهداشت باید گزارشات را انتقال می دادند

قیمت اتوبوس6 برابر شد

وام 50 میلیون تومانی برای مسکن روستایی ابلاغ شد

اجاره ‌بهای دولتی گرانتر از نرخ صاحب‌خانه‌ها!

انتقاد تند مجری شبکه خوزستان از مسئولان

تولید بزرگترین تراشه کوانتومی

چین: استرالیا تاوان اقداماتش را می‌دهد

پورابراهیمی: همه باید تسویه ارزی را انجام دهند

یونایتد ایرلاینز آمریکا هشدار داد 36 هزار نفر را اخراج خواهد کرد

حقوق ماهانه کارگر ایرانی به زیر 100 دلار رسید / اینفوگرافی

ارایه طرح برای رفع مشکل 50 هزار کارمند شهرداری در کشور

ارسال همه رونوشت های ایمنی ساختمان ها به وزارت بهداشت؛ به زودی

مصرف برق در ایران رکورد شکست

سردار حق‌بین: ناوهای آمریکایی، آهن پاره  هستند

ممنوعیت حضور مردم در سواحل دریاچه ارومیه

طراح استیضاح روحانی: مثل بنی‌صدر عزلش می‌کنیم

واکنش نایب رئیس مجلس به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور درباره مسکن

واکنش دستیار ویژه قالیباف به توافق با چین

درمان نابینایی با تزریق نانوذرات

سرلشکر باقری با بشار اسد دیدار کرد

راهکار مقابله با کرونا از زبان سردار سلامی