بازار آریا

آخرين مطالب

هيات امناي صندوق توسعه ملي تصويب کرد

کاهش نرخ سود وام صادراتي صنعت و تجارت

کاهش نرخ سود وام صادراتي
  بزرگنمايي:

آريا بازار- بر اين اساس، نرخ سود تسهيلات صادراتي به 11 درصد کاهش يافت. همچنين اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر نيز کاهش يافته و معادل 7 درصد تعيين شده است. نرخ‌هاي اعلام‌شده از سوي هيات امناي صندوق توسعه ملي با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار شاخص‌سازي و با اهداف توسعه‌اي تعيين مي‌شود. فعالان اقتصادي معتقدند اين مصوبه افزايش رقابت‌پذيري در صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.

هيات امناي صندوق توسعه ملي به منظور جهش در صادرات غير‌نفتي، نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق براي صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد. اين تصميم در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي که روز گذشته به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهوري ايران تشکيل شد، تصويب شد. از سوي ديگر، هيات امنا تصويب کرد که اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر نيز کاهش يابد و معادل 7 درصد تعيين شود. در همين راستا، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي براساس ابلاغيه مشوق‌هاي صادراتي که در ابتداي سال‌جاري ازسوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شده بود، در دستور کار متوليان صندوق توسعه ملي قرار گرفته است. از سوي ديگر، به گفته آنها، چنانچه بانک‌ها به اندازه کافي تامين اعتبار شوند، اين مصوبه بر قيمت تمام شده صادرات تاثير مستقيم خواهد گذاشت. از طرفي، رقابت‌پذيري در بخش صادرات نيز به اين واسطه افزايش مي‌يابد و در نهايت منجر به جهش صادراتي خواهد شد. باتوجه به اينکه هيات امناي صندوق توسعه ملي به منظور جهش در صادرات غير نفتي، نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق براي صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داده است، حال در اين بين سه موضوع مطرح مي‌شود؛ موضوع اول اين است که آيا صندوق توسعه ملي که اعطاي تسهيلات ارزي را پوشش مي‌دهد، تسهيلات ريالي هم پرداخت مي‌کند؟ ارزيابي‌ها در پاسخ به اين سوال نشان مي‌دهد که تسهيلات ريالي به‌صورت سپرده‌گذاري ريالي (با استناد به ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ايران و تفويض اختيار مورخ 27/ 11/ 1392 هيات امناي صندوق توسعه ملي) نزديک به 10 درصد ورودي سالانه را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کند. اين سپرده‌گذاري همراه با يک دستورکار و چارچوب تسهيلاتي است که متناسب با مصوبات هيات عامل در اختيار بخش‌ها قرار مي‌گيرد.

اما موضوع دومي که در اين بين مطرح است اينکه نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي صادرکنندگان به 11 درصد کاهش يافته است که با نرخ سود بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار که 18 درصد تعيين شده، تطابق ندارد. ارزيابي‌ها در اين زمينه نشان مي‌دهد که نرخ‌هاي اعلام شده از سوي هيات امنا با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار شاخص‌سازي مي‌شود، حصول اين نرخ‌ها به‌صورت ترجيحي و با اهداف توسعه‌اي صندوق توسعه ملي تعيين مي‌شود. از اين رو، با توجه به کاهش نرخ سود تسهيلات در شبکه بانکي، هيات امنا نرخ سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي را نيز کاهش دادند. به‌طوري که قبلا نرخ سود تسهيلات براي بخش‌هاي نفت و گاز 16 درصد و براي بخش‌هاي غيرنفت و گاز، 14 درصد بوده که اکنون براساس مصوبه هيات امناي صندوق توسعه ملي، به 11 درصد کاهش يافته است. به‌طور معمول در تمامي دوره‌ها، نرخ مناطق محروم 4 واحد درصد پايين‌تر تعيين شده است. براساس مصوبه اخير هيات امنا، اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر کاهش پيدا کرده و معادل 7 درصد تعيين شده است.

از سوي ديگر، موضوع سوم اين است که با کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي، احتمال دارد رفتار رانتي در زمينه پرداخت تسهيلات را شاهد باشيم. در همين راستا، ارزيابي‌هاي صورت گرفته حاکي از اين است که به واسطه اينکه دستورالعمل‌ها عام است و فقط چارچوب‌ها را تعيين مي‌کند، بانک در برابر نکول، پاسخگو و داراي سهم است. بنابراين شريک شدن بانک در ريسک، احتمال پرداخت تسهيلات رانتي را کاهش مي‌دهد؛ چرا که بر اين اساس، موارد مصرف در حوزه‌هاي مختلف براساس اولويت‌ها و با مشورت دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود و براساس تصميم کارشناسي صندوق توسعه ملي، اولويت‌ها به هيات امنا ارجاع داده مي‌شود و در نهايت بانک‌ها هم در راستاي همين اولويت‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کنند. در اين حالت رفتار رانتي اتفاق نمي‌افتد؛ چراکه بانک‌ها در ريسک پرداخت شريک هستند. به عبارت ديگر، از آنجا که بانک‌ها در برابر نکول پاسخگو هستند و بايد اصل سپرده را به صندوق برگردانند، وارد ريسک نکول نمي‌شوند و اعتبارسنجي لازم را انجام مي‌دهند.

رقابت‌پذيري صادرات

به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي با توجه به ابلاغيه مشوق‌هاي صادراتي که در ابتداي سال جاري ازسوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شده بود، انجام شد. محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات در اين باره به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در بسته‌اي که به‌عنوان مشوق‌هاي صادراتي سال 95 ابلاغ شده بود، بخش خصوصي نقشي در تدوين آن ايفا نکرده بود. همين موضوع نيز باعث شد که انتقاد فعالان اقتصادي درخصوص اين بسته به‌صورت جدي دنبال شود. وي عنوان مي‌کند: اين موضوع در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور نمايندگان کميسيون صادرات و کنفدراسيون صادرات به بحث گذاشته شد. لاهوتي با بيان اينکه بسته مشوق‌هاي صادراتي ابلاغ شده 3اشکال اساسي داشت، تصريح مي‌کند: در اين بسته دارندگان کارت‌هاي حقيقي جزو گروه‌هاي نام برده در بسته نبودند. همچنين هزينه‌هايي که براي حمل و نقل و ترانزيت در نظر گرفته بودند، پايين بود.

وي با اشاره به تسهيلات صادراتي پيش‌بيني‌شده در اين بسته مي‌گويد: نرخ سود پيش‌بيني شده براي تسهيلات صادراتي که متولي آن صندوق توسعه ملي است، در اين بسته 14 و 16 درصد بود. اما اين ميزان سود نيز از سوي فعالان بخش خصوصي مورد انتقاد بود. استدلال بخش خصوصي در اين خصوص حاکي از آن است که هنگامي که دولت نرخ تورم را حدود 10 درصد اعلام مي‌کند، چرا بايد صادرکننده اين ميزان سود را پرداخت کند. از اين رو، کنفدراسيون صادرات و کميسيون صادرات اتاق ايران به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي در جلسات حضور پيدا کرده و نرخ سود 12 درصدي را پيشنهاد دادند. اين پيشنهاد بايد ازسوي هيات امناي صندوق توسعه ملي نيز تصويب مي‌شد که متاسفانه در آن دوره با تغيير مديريت صندوق، عملا اين موضوع به تعويق افتاد.

رئيس کنفدراسيون صادرات مي‌افزايد: با توجه به اينکه کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي مدتي مسکوت مانده بود، اخيرا در جريان برگزاري روز ملي صادرات مجددا اين بحث مطرح شد و اعتراض خود را در روز ملي صادرات به گوش رئيس‌جمهوري رسانديم که منجر به اعلام کاهش نرخ تسهيلات صادراتي به منظور جهش در صادرات غيرنفتي شد. لاهوتي در ادامه اظهارات خود به بررسي تاثير اين تصميم بر صادرات ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: چنانچه در اين خصوص براي بانک‌ها تامين اعتبار شود، قطعا در قيمت تمام شده صادرات تاثير مستقيم مي‌گذارد. ضمن اينکه رقابت‌پذيري در بخش صادرات نيز به اين واسطه افزايش مي‌يابد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ارسال فهرست 690 قلم کالای ممنوعه وارداتی به هیات دولت

سرزعیم ، معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون شد

ساخت نخستين هايپرمارکت ساختماني در ايران / 250 ميليون دلار فاينانس مالي پروژه

بازدهي بازار سهام از ابتداي سال به مرز 6 درصد رسيد / رشد گام به گام شاخص کل در کانال 81 هزار واحد

تازه هاي فناوري / گوشي بدون حاشيه اسنشال فون

تازه هاي خودرو / پيش نمايشي ب ام و Z4 جديد

آزادسازي نرخ بليت، هواپيماهاي زمين‌گير را فعال کرد

مزاياي متنوع ايران در بازار عراق

افزايش ساعات کاري ادارات مالياتي

فهرست 29داروي جديد بيوتکنولوژي منتشر شد/رقابت ايران با چين و ژاپن

صادرات 90 ميليون دلار فرش و زعفران ايران به آمريکا در پسابرجام

منشا رشد قيمت در بازار فولاد

رشد 21 درصدي صادرات غيرنفتي در دولت يازدهم

ورود تجهيزات جديد کنترلي به گمرکات

افزايش 5 هزار و 500 کيلومتري طول خطوط انتقال و فوق توزيع

خاموشي برق در شهرستان کهگيلويه

افزايش صادرات به عمان

جوهر مورد نياز واحدهاي خودکارسازي وارد مي شود

افزايش سه برابري صادرات ايران به اروپا

تشريح تمهيدات سازمان بنادر براي جلوگيري از افزايش آلودگي‌هاي نفتي در درياي خزر

9 برنامه توسعه اي شرکت طلاي زرشوران

راه اندازي سه طرح بزرگ صنعتي در شرکت ايريتک

علل عدم تحقق صادرات 42 ميليارد دلاري غيرنفتي طي 10 ماه

صادرات 500 ميليون دلاري صنعت فرش درسال 95

کاهش تشريفات صادرات از 7 به 1روز

صادرات 37 هزار تن فولاد آلياژي در 11 ماهه امسال

سازمان توسعه تجارت فهرست کالاهاي يارانه‌اي را به گمرک ابلاغ کرد

بي توجهي دولت به صنعت فرش دستباف

انتخاب يک ايراني به عضويت شوراي اجرايي تير

ايمني سفرهاي دريايي و خاطره انگير در اولويت سازمان بنادر و دريانوردي

توافق آسمان با شرکت رولزرويس براي خريد 100 موتور هواپيما

وام بلاعوض ژاپن براي تجهيز گمرک/آمار واردات و صادرات10 ماهه

موازي کاري دو وزارتخانه به اوج رسيد/دود اختلاف در چشم انبارداران

خروج پايدار از رکود با تحريک تقاضا ممکن مي شود

کشف محموله قاچاق سازمان يافته در گمرک ايران

42هزار مورد بازرسي از واحدهاي توليدي و صنفي استان تهران

راه اندازي تور گردشگري دريايي در بندر ماهشهر

افزايش 45 درصدي صادرات از منطقه ويژه پارس

ثبت رکورد بارگيري در بندر شهيد رجايي

صادرات 1 ميليارد دلار محصولات پروتئيني در سال جاري

ورود آخرين بخش از محموله 149 تني کيک زرد

آمريکا فروش شيرآتش‌نشاني به ايران را تحريم کرد

افزايش 3135 مگاواتي اوج مصرف برق کشور

مديران در ميانه تحريم ها توانستند کارهاي ارزنده اي را انجام دهند

گمرک ايران به کنوانسيون ورود موقت استانبول پيوست

هيات اقتصادي سوئد 23 بهمن‌ماه به اتاق ايران مي‌آيد

لغو توافق با بوئينگ، پاتک اقتصادي به آمريکا

وزارت خزانه داري آمريکا صدور تجهيزات پزشکي به ايران را محدود کرد

افزايش 76 درصدي تخليه و بارگير کالا در بنادر

امروز؛ بهره‌برداري از نخستين شناور تحقيقاتي اقيانوس پيماي کشور