بازار آریا

آخرين مطالب

آريا بازار گزارش مي‎دهد:

صنعت ذغال سنگ، نيازمند حمايت ويژه دولت صنعت و تجارت

صنعت ذغال سنگ، نيازمند حمايت ويژه دولت
  بزرگنمايي:

آريا بازار-امروزه با وجود پيشرفت دنيا در زمينه‎هاي توليد انرژي هسته اي و بهره گيري از نفت هنوز نيروگاه‎هاي ذغال سنگي سهم عمده‎اي در توليد انرژي در جهان دارد. در سال 2014، 38 درصد از برق توليدي در جهان توسط نيروگاه­‌هاي زغال‌سنگي توليد شده است. کشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه نيز از جمله پيشتازان استفاده از زغال سنگ محسوب مي‌شوند. اين موضوع از چندين نظر حائز اهميت است که در اين گزارش سعي داريم با نگاهي به اين عوامل نقش و اهميت توجه به اين ماده را که ايران نيز داري معادن وسيع آن است را بررسي کنيم.

ارزان بودن ذغال سنگ

نگاهي به جدول شماره 1 نشان مي‎دهد سهم کشورها در توليد برق خود در با استفادها از ذغال سنگ چه ميزان است.

جدول 1. سهم زغال سنگ در سبد برق توليدي در سال 2013 

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%81%d8%aa

بر اساس اين جدول حتي در کشورهايي مانند آلمان و انگلستان که سياست‌هاي سخت‌گيرانه‌اي براي نيروگاه‌هاي زغال‌سوز-نظر مسائل زيست‌محيطي- وجود دارد، شاهد سهم چشم‌گير اين نيروگاه‌ها در توليد برق هستيم.

اصلي‌ترين دليل تمايل اين کشورها در بهره‎­گيري از زغال سنگ براي توليد برق، ارزان‌تر بودن توليد برق از زغال سنگ نسبت به ديگر حامل‌هاي انرژي ارزيابي مي‌شود. بر اساس گزارش 2015 آژانس بين‌المللي انرژي با موضوع هزينه‌هاي هم تراز شده توليد برق LCOE در نرخ تنزيل 10 درصد، ارزان‌ترين برق توليدي در جهان از زغال سنگ است.

شکل 1. مقايسه ميانگين قيمت تمام شده برق در نيروگاه‌هاي سيکل ترکيبي گازي، زغال سنگ و هسته‌اي 2015


21

در شکل 1، قيمت‌هاي تمام‌شده برق توليدي از سه نوع نيروگاه مختلف هسته‌اي، زغال‌سوز و سيکل ترکيبي واقع در نقاط مختلف دنيا با يکديگر مقايسه شده است. اين شکل نشان مي‌دهد هزينه هم‌ترازشده برق توليدي در نرخ تنزيل 10 درصد براي نيروگاه‌هاي هسته‌اي داراي بيشترين پراکندگي و براي نيروگاه‌هاي زغال‌سوز داراي کمترين پراکندگي قيمت است. همچنين با توجه به محل ميانه اين توزيع (نشان‌دهنده­‌ي قيمت وسط در توزيع قيمتي)، مي‌توان نتيجه گرفت نيروگاه‌هاي زغال‌سوز به طور معمول ارزان‌ترين برق در بين اين سه نوع نيروگاه در جهان را توليد مي‌کنند.

فراواني منابع ذغال سنگ در دسترس
ارزان بودن ذغال سنگ يکي از دلايل موجه براي تمايل کشورها به استفاده از اين منبع در دسترس طبيعت است. اما بايد دقت کرد يکي از دلايل اين ارزاني  فراواني منابع ذغال سنگ در دنيا است.  فراواني و گستردگي منابع زغال سنگ در مناطق مختلف دنيا به اندازه‎اي است که کمتر کشوري در دنيا فاقد منابع زغال سنگي يافت مي‌شود. مجموع اين عوامل باعث مي‎گردد بشر از ديرباز قادر به بهره‎برداري از اين ماده بوده باشد و امروزه نيز بسياري از تکنولوژي‎هاي توليد انرژي دنيا با کمک ذغال سنگ قادر به توليد انرژي هستند.

اما متأسفانه با وجود مزيت‌هاي اين نوع نيروگاه‌ها، در ايران هيچ نيروگاه زغال‌سوزي وجود ندارد. اين در حالي است که بر اساس ترازنامه انرژي کشور، مجموع ذخاير قطعي زغال سنگ حرارتي (مناسب براي نيروگاه) ايران حدود 255 ميليون تن است و اين ذخاير قابليت تأمين سوخت نيروگاه‌هاي زغالي با ظرفيت 3000 مگاوات را دارد.

با توجه به جذابيت‌هاي نيروگاه‌هاي زغال‌سوز، تصور مي‌شود که بررسي موانع پيش روي احداث نيروگاه‌هاي زغال‌سوز و حل آن‌ها مي‌تواند گامي عملي در رسيدن به برق ارزان و جايگزيني مناسب جهت استفاده از منابع فسيلي مانند گاز و نفت در زنجيره با ارزش افزوده بيشتر باشد.

‌حمايت کشورهاي دنيا ازفعالان  صنعت ذغال سنگ
 دفتر پژوهش هاي زيربنايي و امور توليدي مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي با نام «مقايسه تطبيقي نحوه حمايت کشورهاي داراي معادن زغالسنگ از صنعت معدنکاري» که در سال 94 منتشر شد نوشت: با نگاهي به نوع حمايت هاي کشورهاي دارنده معادن زغال مي توان دريافت که تقريباً همه کشورهاي مورد بررسي، براي ادامه بقاي اين صنعت اقدام به حمايت هاي متعددي از شرکت هاي کشور متبوع خود کرده اند.
اين حمايت ها از طريق اعطاي وام هاي کم بهره با پشتوانه دولتي، اعطاي اعتبار توسط موسسه هاي اعتبار صادراتي، اعطاي وام هاي مختلف با عامليت بانک هاي دولتي، حمايت از اکتشاف و استخراج زغالسنگ، اعطاي ضمانت نامه هاي دولتي براي پوشش ريسک سرمايه گذاري در صنعت زغال، تقبل هزينه هاي تحقيق و توسعه به کمک توانمندسازي معادن زغال؛ حمايت از ايجاد نيروگاه هاي زغالسوز، معافيت هاي مالياتي و پرداخت حق بيمه کارفرما ارايه شده است.
بر اساس تحقيق اين دفتر متعلق به مجلس شوراي اسلامي،‌ در ايران حمايت ها از صنعت زغالسنگ که صرفاً به منظور تأمين خوراک ذوب آهن اصفهان شکل گرفته است، محدود به اعطاي تسهيلات از طريق صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، تخفيف درحقوق دولتي معادن زغال و افزايش قيمت مصوب خريد زغال توسط ذوب آهن اصفهان بوده است.
 گفتني است در ايران صنعت زغالسنگ همزمان با تصميم براي احداث ذوب آهن اصفهان شکل گرفت ولي پس از واگذاري ذوب آهن اصفهان به بخش خصوصي و عدم واگذاري همزمان معادن زغال، اين بخش با مشکلات جدي مواجه شده است.
حمايت هاي کشورهاي توسعه يافته بانک هاي توسعه چندجانبه اي کمک هاي خود را عمدتاً به بخش خصوصي معطوف مي کنند. سهامداران اين بانک هاي توسعه اي، دولت ها هستند که به پشتوانه پول هاي هنگفت عمومي اعضا تشکيل شده اند. اين منابع امکان دريافت وام هايي با بهره هاي اندک و زمان هاي بازپرداخت مناسب را براي دولت ها و بخش خصوصي فراهم مي کنند.
ترکيه ؛  حجم ذخاير تثبيت شده زغالسنگ در ترکيه حدود س13.9 ميليارد تن است که بخش عمده آن يعني 13.4 ميليارد تن از اين ذخاير را آلوده کننده ترين و کم کيفيت ترين نوع زغالسنگ به نام زغالسنگ قهوه اي تشکيل داده اند و تنها 400 ميليون تن از ذخاير زغالسنگ ترکيه به عنوان زغالسنگ سخت باکيفيت شناخته مي شود.

وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه در طي يک دهه گذشته، فعاليت هاي اکتشافي گستردهاي را در زمينه سوخت هاي فسيلي انجام داده است. به طوري که در سال هاي 2010 تا 2014 بين 16 تا23 ميليون دلار در هر سال براي فعاليت هاي اکتشافي نفت، گاز و زغالسنگ اختصاص داده است. از سوي ديگر بيمه تأمين اجتماعي مربوط به سهم کارفرما را وزارت اقتصاد آن کشور پوشش مي دهد.

در طرح جديدي که از سوي دولت ترکيه به اجرا در مي آيد ، يارانه هايي را در قالب معافيت هاي گمرکي، معافيت از ماليات بر ارزش افزوده، کاهش ماليات بر درآمد، حمايت از پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي سهم کارفرمايان به مدت 12 سال، تخصيص زمين و حمايت هاي نرخ بهرهاي، بسته به نوع منطقه )در قالب مناطق 6 گانه از توسعه يافته ترين تا توسعه نيافته ترين مناطق که بالاترين سطح حمايت را به خود اختصاص مي دهند دريافت مي کنند.
علاوه بر اين، حمايتهاي نرخ بهرهاي در قالب وام هاي سرمايه گذاري جهت تأمين مالي پروژه انجام مي گيرد که براساس آن وزارت امور مالي نسبت مشخصي از بهره وام، که بيش از 70 درصد نرخ بهره را نيز پوشش مي دهد.

اوکراين
اوکراين با برخورداري از حدود 34 ميليارد تن ذخاير زغالسنگ، هفتمين دارنده ذخاير تثبيت شده دنيا را در اختيار دارد. بخش عمدهاي از اين ذخاير در منطقه دونسک در شرق اوکراين واقع شده اند و ذخاير اندک نيز در مرز اين کشور با لهستان در منطقه وولينسک وجود دارند.

از منظر ميزان توليد زغالسنگ، اين کشور با توليد 61 ميليون تن در سال 2014 دوازدهمين توليدکننده بزرگ زغالسنگ در جهان بوده است. بخش اعظمي از زغالسنگ توليدي اوکراين در داخل کشور و براي توليد برق به مصرف مي رسد. اين منبع حدود 44 درصد سوخت مورد نياز شرکتهاي توليد برق را به خود اختصاص مي دهد که بعد از سوخت هسته اي در رتبه دوم قرار گرفته است.

معادن زغالسنگ اوکراين، به دليل بروز بيشترين حوادث سالانه مرگ ومير معدنچيان، ناشي از حوادث صنعتي و انفجار معادن، از جمله خطرناکترين معادن زغالسنگ جهان به شمار رفته و مقررات امنيتي از جانب مالکان معادن به دليل مبارزه براي حفظ سطوح توليد بالا اغلب ناديده گرفته مي شوند.
به همين دليل و براي توسعه بيشتر صنعت زغالسنگ، دولت اوکراين پيگير بهبود شرايط، نهادها و چارچوب هاي سياستگذاري بخش معدن است که در اين راستا برنامه سياست حمايتي بخش از سوي وزارت انرژي و زغالسنگ در سال 2008 آغاز شد. بخش زغالسنگ اين کشور عمدتا زيان ده است با اين حال به سبب سهم بالاي اين ماده معدني در تامين انرژي اوکراين، دولت آن کشور به عنوان مثال در سال 2013 يارانه اي معادل 700 ميليون دلار براي حفظ اين صنعت پرداخت کرد. البته يارانه هاي بودجه اي تنها شامل شرکت ها و کمپاني هاي معدني دولتي و انجمن هاي تحت مديريت وزارت انرژي و صنعت زغالسنگ مي شوند.

استراليا
استراليا چهارمين دارنده ذخاير زغالسنگ، چهارمين توليدکننده و دومين صادرکننده بزرگ اين ماده معدني، 8 درصد از ذخاير تثبيت شده زغالسنگ جهان که حدود 76 ميليارد تن است را در اختيار دارد. دولت استراليا انواع مختلفي از يارانه هاي ملي را که هدف آنها به طور مشخص در راستاي ترويج اين صنعت درمجموع 2.9 تا 3.5 ميليارد دلار يارانه در هر سال به شرکت هاي اين بخش پرداخت مي کند.

اندونزي
اندونزي يکي از بزرگترين توليدکنندگان و صادرکنندگان زغالسنگ در جهان به شمار مي رود. ميزان ذخاير اثبات شده اين کشور در سال 2014 حدود 28 ميليارد تن برآورد شده که با توليد 458 ميليون تن در همين سال در رتبه پنجم توليدکنندگان جهان پس از چين، ايالات متحده، هند و استراليا قرار گرفته است.
کمک هاي اين کشور در قالب تامين مالي، معافيت هاي مالياتي و حمايت هاي يارانه اي در اختيار شرکت هاي اين بخش قرار مي گيرد.

ايران
با توجه به اکتشافات صورت گرفته تاکنون، ميزان ذخاير قطعي زغال ايران 1.16 ميليارد تن برآورد مي شود که از اين ميزان حدود 412 ميليون تن (حدود 28 درصد) کک شو و بقيه زغالسنگ حرارتي است. عمده دليل اکتشاف زغالسنگ در ايران، احداث شرکت ذوب آهن اصفهان و تأمين کک مورد نياز کوره بلند بوده و در بررسي هاي صورت گرفته، با توجه به نوع زمين شناسي ايران و کم بودن عمق لايه هاي زغالي، مصارف ديگري براي زغالسنگ اکتشافي و استخراجي در نظر گرفته نشده است.

بررسي هاي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد از 29 آبان 92 تا 13 مهر 94 تعداد 24 فقره درخواست تسهيلات از سوي بهره برداران معادن زغالسنگ به صندوق بيمه سرمايه گذاري هاي معدني ارايه شده است که بخشي از اين تسهيلات پرداخت شده و مابقي در دست بررسي و اقدام است.
از سوي ديگر طبق مصوبه وزارت صنعت معدن و تجارت در سال جاري افزايش 15درصد نرخ خريد زغالسنگ به شرکت ذوب آهن اصفهان ابلاغ شد. همچنين به منظور تأمين تجهيزات ايمني مورد نياز معادن زغالسنگ کشور، ايميدرو اقدام به خريد چهارصد دستگاه کنترل گاز ديجيتالي توسط مجري طرح ايجاد زيربناها کرده و به تناسب تعداد کارگاه هاي استخراج در معادن، نسبت به تحويل آن اقدام کرده است.

از سوي ديگر براي حمايت از توليد زغالسنگ و کک در داخل، ميزان تعرفه واردات کک از 4 درصد به 7درصد و همچنين تعرفه وارادت زغالسنگ از 7 به 15درصد اقدام شد.

از آنچه در اين گزارش بر مي‎آيد، به نظر مي‎رسد حمايت از ذغال سنگ هنوز در داخل ايران به شکل کامل اجرايي نشده است و لازم است نگاه دولتمردان و سياستگذاران به اين صنعت تغيير کند. موضوعاتي مثل پيش نياز بودن بهره برداري از اين صنعت براي توليد صنايع فلزي به تنهايي کافي است تا براي چخيدن چرخ‎هاي اين صنعت نياز باشد اين بخش با نگاه ويژه‎اي حمايت گردد.

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اگر هر روز چای بنوشیم چه اتفاقی در بدن ما رخ می‌دهد؟

لیدی گاگا، دونالد ترامپ را احمق و نژادپرست نامید

5راز مهم برای جوان ماندن

تعداد مبتلایان به کرونا در پنتاگون افزایش یافت

وزارت ورزش: مطابق دستورالعمل‌های ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کردیم

سازمان جهانی بهداشت: ویروس کرونا همچنان پرقدرت است

حمایت فرانسه از برجام

روشی مولکولی برای تشخیص آفلاتوکسین در مواد غذایی

اعمال مقررات منع آمد و شد در نیویورک

آتش سوزی در چیتگر مهار شد +عکس

معتادان کرونا نمی‌گیرند؟

قدردانی مجدد مادورو از ایران

تاکید رؤسای مجلس ایران و افغانستان بر همکاری برای مقابله با تروریسم

3اتفاق جدید در حوزه بورس مسکن به زودی عملیاتی می‌شود

مفت‌خری سهام عدالت مردم

اگر در جهش تولید هم مانند کرونا متحد عمل کنیم موفق خواهیم بود

سیاه‌پوستان 3.4برابر بیشتر مبتلا به کرونا می‌شوند

دیده‌بان شفافیت و عدالت: به مستحقان جامانده هم سهام عدالت بدهید

تصویر خردادی بازار مسکن پس از حذف قیمت آگهی‌ها

مدیرعامل صندوق بازنشستگی چقدرحقوق می‌گیرد؟

تاکسی های موجود در نمایندگی ها دارای مالکیت مشخص است

تغییر زمان معاملات «شستا»

پیش‌نیازهای رسیدن به جهش تولید

طلای سرخ در تلفیق سنت و صنعت

افزایش 15 تا 20 درصدی کرایه‌های اسنپ و تپسی

رشد ٥٢درصدی تسهیلات بانکی به بخش تعاون

ورود به فرکانس دیجیتال

کاهش 7 درصدی ارزش واردات نهاده‌های دامی

روزگار سخت تعمیرکاران

احتمال خروج گندم از چرخه خرید تضمینی

تولید دوچرخه سرعت می‌گیرد

بخش‌خصوصی در انتظار درآمدزایی

آمار روزانه بازار سهام - 1399/03/13

اولین‌های بورس - 1399/03/13

«نجات لنینگراد» روی آنتن شبکه 4

اکران آنلاین مستند «راکی» با صدای سیلوستر استالونه

مراسم تشییع حسن توفیق در بهشت‌زهرا

برپایی بزرگداشت آنلاین برای استاد علی‌اصغر بهاری

ورزش

تلویزیون شهری در نیشابور

معرفی نوین موزه‌های شاخص تبریز

کمک ذوب آهن به زندانیان

ارتقای بیمارستان پورسینای مانه و سملقان

سرمایه‌گذاری ویژه در خلیج‌فارس

آسیب 600 میلیارد تومانی گردشگری

چگونه تکه‌های لحاف را به هم وصل کنیم!

چه کنیم وقتی حجم کار زیاد است و زمان کم؟

رازهایی درباره مارک زاکربرگ و شرکت فیس‌بوک

زنگ هشدار زیست‌محیطی برای کسب‌وکار

برنامه برای فروش گوشی‌های قسطی با امکانات اپراتورها