بازار آریا

آخرين مطالب

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي مقالات بورس و بانک

واقعيت‌هاي شرکت در مناقصات و تاثير آن در پيشرفت شرکتهاي خصوصي
  بزرگنمايي:

آریا بازار - شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.

شرکت در مناقصات، عموماً به عنوان یک استراتژی و در واقع یک الزام برای توسعه مطرحیت دارد. هدف از برگزاری مناقصات نیز با تکیه بر مستندات و مجموعه قوانینی که توسط قانون‌گذار تهیه و منتشر گردیده نیز مشخص و تبیین شده است.
مقایسه‌ی شرایط برگزاریمناقصهدر ایران تفاوتفاحشی با سایر کشورها نیز ندارد (البته به غیر از برخی جزییات، نظیر نحوه‌ی اطلاعرسانی از طریقسایت مناقصاتو یا نشریات). بااین حال، شکایاتی دال بر عدم صحت روش برگزاری و یا دقت در انتخاب برنده نیز شنیدهمی‌شود. شکایاتی که مجموعه ای از حکایات عدم توانایی مناقصه‌گزار تا عدم آزادسازیضمانتنامه را در بر دارد و گاهی هم اشاراتی به سفارشی بودن مناقصه و یا فرمایشیبودن آن می شود!
منکر وجود مشکلاتی در اجرای فرایندمناقصه (ومزایده) نیستیم و نخواهیم بود. ولی آیا مناقصه گران نیازمند بازنگری درتوانایی و احراز شرایط شرکت در مناقصات کشور نیستند؟ آیا امکانات، تجربیات، ضماناتو توان مدیریت موضوع مناقصه (پروژه) واقعاً در مجموعه وجود دارد؟ ملاک و معیاراحراز شرایط شرکت در مناقصه و مزایده چیست؟
شرح پیش نیازها و نحوه ی حضور درمناقصه ها، در مراجع زیادی منجمله سایت مناقصات منتشر شده و دستیابی به این مدارکو مستندات به سادگی و سهولت صورت می پذیرد. مرحله ی بعدی، عمدتاً نیازمند انطباقتوانمندی و امکانات و سرمایه ی متقاضیان با موضوع مناقصه است که شاید بخش عمده ایاز شکایات از همین بخش نشأت می گیرد.


واقعیت‌های شرکت در مناقصات و تاثیر آن در پیشرفت شرکتهای خصوصی
قانون گذار دیدگاه نسبتاً شفافی بهپیش نیازهای شرکت در مناقصه داشته و دارد. مواردی از قبیل ارزیابی توان اجرایی،ارزیابی دانش فنی ، ارزیابی کیفی مناقصه گران، توان مدیریتی و ظرفیت مالی واعتباری به همراهی رتبه ی اخذ شده (یا ظرفیت آزاد) توسط قانون گذار به عنوان پیش نیازهایشرکت درمناقصات، طرح ها و پروژههای عمرانی، صنعتی و زیربنایی کشور تعریف شده است. شرکت ها نیز به فراخور و باتوجه به قابلیت های موجود، سعی در احراز شرایط موردنظر مناقصه گزار دارند. حالآنچه که موجب بروز عدم توازن می گردد، قابل تفکیک (و نه محدود) به موارد زیر خواهدبود:
1.اختلاف زیاد بین کمینه و بیشینه‌ی قیمت های اعلام شده توسط مناقصهگران: شاید اولین نتیجه ای که به ذهن خواننده متبادر می گردد، کاهش قیمت ها توسطبرخی مناقصه گران و کوچک سازی حاشیه ی سود برای اخذ پروژه است. ولی در واقع،اینطور نیست. عملاً بارها و بارها مشاهده شده مناقصه گران در تکمیل اسناد از منابعنامناسبی استفاده کرده اند، شاخص های واقعی بازار را لحاظ ننموده اند و حتی درمقولاتی ساده نظیر محاسبات هزینه های انرژی یا نیروی کار اشتباهات فاحشی نمودهاند. همچنین در بخش تامین خارجی مناقصات نیز به یک یا دو استعلام معمولی بسنده شدهو به هزینه های عملیاتی توجهی نشده است. مناقصه گزار در این حالت، نیازمند ایجاددانش جهت تعیین بازه ی حداقل و حداکثر قیمت پیشنهادی ست و قیمت های خارج از اینبازه را بدون بررسی، حذف می نماید.
2.عدم تامین سوابق کار و یا ارائه ی سوابق کار غیرواقعی: طبیعتاً ازجمله حقوق مناقصه گزار خواهد بود که در زمینه ی اطمینان از سوابق کاری مناقصه گرانتحقیقات مبسوطی انجام دهد. متاسفانه طی سال های اخیر، ارجاع کار به صورت"پیمان دست دوم" توسط مجری، حتی در پروژه هایی که مناقصه گزار این اقدامرا اکیداً منع نموده است، شیوع زیادی داشته است. در این حالت، پیمانکار دست دوممدعی اجرای پروژه ای است که سوابق آن به نام شرکت دیگری ثبت شده است. این موضوعبخصوص در مورد پیمان هایی که سوابق آنها درپایگاه مناقصاتمنتشر می شود،کاملاً قابل پیگیری خواهد بود. از طرفی دیگر، یک مجری که پس از برنده شدن درمناقصه، کار را واگذار نموده است نیز مدعی اجرای پروژه ای ست که عملاً توسط دیگری(یا دیگران) اجرا شده است.
3.عدم امکان تامین ضمانت نامه های موردنیاز مناقصه: شرایط نسبتاً سختدریافت ضمانت نامه ها و سخت گیری بانک های عامل، غیر قابل انکار است. با این حال،مناقصه گزار (که حداقل بنا به تجربه، از روال اداری و مالی خود آگاهی دارد) انتظارخواهد داشت تضامین مالی لازم نیز تهیه و ارائه شود. البته تاخیر در آزاد سازی اینتضامین برای بازندگان مناقصات نیز مقوله ای است قابل بررسی زیرا بانک ها امکانتمدید و یا صدور ضمانت نامه ها را محدود به شرایطی خاص می نمایند.
4.تجهیزات و ماشین آلات: در شرایطی که رکود در تمامی عرصه ها تاثیرگذاربوده، انتظار حفظ و نگهداری تجهیزات و ماشین آلات جهت پیمانکارانی که با کاهش شدیدفعالیت ها مواجه بودند چندان معقول نیست. با اینحال، در برخی موارد، مناقصه گزارخواهان لیست ماشین آلات تحت تملک مناقصه گر است. شاید باید قبول نماییم مناقصه گردر صورت برنده شدن، موظف به تامین ماشین آلات جهت احراز کیفیت موردنظر کارفرماخواهد بود. ولی در واقع امر، مقوله ی اجاره ی ماشین آلات و تجیهزات، پیمانکار رابا ضرر و زیان مالی مواجه می کند بالاخص در بازه های زمانی تاخیرات پیش بینی نشده.همچنین بحث اطمینان کارفرما از اجرای با کیفیت عملیات نیز در گروه حقوق حقه محسوبمی شود که بخشی از این اطمینان، با شناسایی تجهیزات و ماشین آلات در اختیارپیمانکار تامین خواهد شد.
در واقع، می توان درنظر گرفت باراصلی مسئولیت مدیران شرکت های خصوصی، به نوعی در تامین پیش نیازهای شرکت در مناقصهو مزایده که در پایگاه مناقصات اعلام شده است و نهایتاً حضور در پروژه به عنوانبرنده ی مناقصه برگزار شده قابل تعریف است. در صورت تامین پیش نیازهای شرکت درمناقصات، احتمال بروز مشکل در حین اجرای پروژه کاهش خواهد یافت. این امر، بصورتمستقیم نیازمند ارتقاء کمی و کیفی سرمایه های شرکت های خصوصی و متمایل به شرکت درمناقصات کشور خواهد بود. سرمایه هایی که در پیشرفت و رشد و تعالی بخش خصوصی،تاثیرگذار و حتی تعیین کننده هستند.نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

آغاز جنگ قدرت در افغانستان

وقتی یک کارتن خالی 11میلیون آب می‌خورد

طوفان «برگزیت» در مسیر مهاجران انگلیس

بولتون چگونه سکان هدایت سیاست‌های ترامپ علیه ایران را در دست گرفت؟

سهمیه اسفند بنزین خودروها واریز شد

بانک‌ها 10درصد بیشتر وام دادند

چگونه در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کنیم؟

زیبایی‌های سحرانگیز تاریک‌دره همدان +عکس

نتانیاهو: تعداد سفرهای محرمانه‌ام به کشورهای عربی را نمی‌توانم افشا کنم

هزینه آبخیزداری کمتر از جبران خسارت سیل

ایجاد مانع در صادرات برق صلاح نیست

وزیر خارجه اتریش: پیام اروپا را به ایران می‌برم

پیش‌بینی بارش سنگین در حوضه‌های آبریز خوزستان/ اهواز آماده باشد

وزرای خارجه هلند و اتریش هفته آینده به تهران سفر می‌کنند

توصیه لاریجانی به ایمن سازی قم در قبال ویروس کرونا

روحانی به دیدار جانباز 70درصد دوران دفاع مقدس رفت

ابراز عشق بنیامین به همسرش

دریدن مار و خرگوش توسط زنان پیشمرگه +عکس

آذری‌جهرمی: تخلف انتخاباتی اپراتورها بررسی می‎شود

شاهرخ استخری، همسرش و استایل جنیفر لوپز +عکس

بهنوش طباطبایی با ظاهر پسرانه +عکس

خانم‌ها، این عادت‌ها شما را مریض می‌کنند

راز طلاق ملکه زیبایی روس از پادشاه مالزی برملا شد +عکس

نشانه‌هایی که می‌گویند مرگ شما نزدیک است!

عکس لو رفته سحر قریشی و مهدی طارمی

آمار روزانه بازار سهام - 1398/12/01

انتشارآخرین شماره چاپی ماهنامه فیلم‌نگار

نمایشگاه آثار بنکسی در عربستان

جزئیات برگزاری اختتامیه موسیقی فجر

شب محمدعلی نجفی در بنیاد فارابی

اسماعیلی آماده بازی شد

توافق مالی عجیب پرسپولیس

ایران کاندیدای میزبانی جام ملت‌ها

افزایش لیست طلبکارهای استقلال

تاوان مظلوم‌کشی

عرضه آفیس برای کاربران اندروید

اسپانیا قانون «مالیات گوگل» را اجرایی می‌کند

عدم همکاری دستگاه‌ها در دولت الکترونیک گزارش می‌شود

تغییر عملکرد اپ‌های حرفه‌ای در رقابت با تیک‌تاک

مهلت سه ماهه برای ترخیص دپویی‌ها

کرونا در کمین جگوار

سقوط رتبه اعتباری رنو

رشد قیمت بازار را به کما برد

تولید روغن فوق‌پیشرفته صنعت هوایی توسط ستاد اجرایی فرمان امام(ره)

تصویب حذف چهار صفر از واحد پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس

اوراق بین بانکی «بازار باز» بدون مشتری ماند

سبقت راندمان سکه از دلار

عبور طلای جهانی از مرز روانی

برگزاری مجمع عمومی عادی تجار کیش

پاکشو 300 درصد افزایش سرمایه داد