بازار آریا

آخرين مطالب

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق مقالات اقتصادي

نقد لایحه بودجه 98 و مصوبات کمیسیون تلفیق
  بزرگنمايي:

بازار آریا -
ناظر اقتصاد: در این نوشتار به نقد لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق در بودجه 98 پرداخته شده است. شکل زیر تصویری کلی از لایحه بودجه دولت را نشان می‌دهد. در ادامه تغییراتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده است نیز ذکر می‌شود.
جدول 1: تصویر کلی لایحه بودجه 98 (ارقام به هزار میلیارد تومان) دولت همچنین سقف دومی نیز برای بودجه 98 تعریف نموده است. دولت در قالب تبصره ب ماده واحده بودجه و تحت عنوان سقف دوم بودجه حق برداشت 40 هزار میلیارد تومانی از مازاد درآمد نفت و گاز و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی را برای مصارفی مانند تقویت بنیه دفاعی، بازپرداخت بدهی‌ها، افزایش بودجه عمرانی و برخی هزینه‌های دیگر درنظر گرفته است.
با این حال لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق دچار تحولاتی شد که حذف سقف دوم و افزایش در سقف بودجه عمومی به میزان 35 هزار میلیارد تومان از جمله مهم‌ترین نکات آن بود.
نمودار 1: مقایسه ارقام بودجه سال‌های 97 و 98 و مصوبه کمیسیون تلفیق همانطور که در نمودار فوق نمایان است بودجه شرکت‌های دولتی در کمیسیون تلفیق تغییری نیافت. همچنین بودجه عمرانی کشور تغییری نیافت و تنها هزینه‌های جاری افزایش یافت.
درصد تغییرات لایحه بودجه 98 نسبت به سال قبل
جدول زیر درصد تغییر اقلامی که در لایحه بودجه سال 1398 مد نظر قرار گرفته است را نشان می‌دهد.
جدول 1: تغییرات اقلام بودجه 98

خلاصه بودجه
شرح
نوع بودجه
بر اساس تعدیل نرخ تورم انقباضی است.
سرانه منابع عمومی بودجه
رشد 4 درصدی
هزینه های جاری
رشد 4 درصدی
میزان منابع در نظر گرفته شده برای بازپرداخت اوراق مالی
افت 18 درصدی
درآمدهای نفتی رشد 41 درصدی
سهم صندوق توسعه ملی از صادرات از درآمدهای نفتی 20 درصد
سهم شرکت ملی نفت یا گاز از درآمدهای نفتی 14.5 درصد
نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی 4200 تومان

بررسی نقشه راه مالی دولت در سال 1398، نکات کلیدی را منعکس می‌کند. نخست اینکه به لحاظ اسمی بودجه از لحاظ منابع و مصارف عمومی با رشد 5 درصدی روبه‌رو بوده، اما براساس تعدیل نرخ تورم ، بودجه سال آتی نسبت به سال‌ جاری انقباضی خواهد بود. مچنین محاسبات حاکی از آن است که «سرانه منابع عمومی بودجه» در سال 1398 نسبت به سال ‌جاری 4 درصد رشد کرده است.
انتقادات به لایحه بودجه 98
بی‌توجهی کامل به شرایط کشور
دولت لایحه بودجه سال جاری را بدون توجه به اتفاقات بین‌المللی از جمله تحریم‌های کشور تدوین کرده است. به عنوان مثال در بخش درآمدها دولت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش ارزی به پتروشیمی‌ها را بیش از 40 درصد افزایش داده است.
این در حالی است که مطابق پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها و با توجه به روند کنونی تنها قریب 53 درصد این درآمد تحقق خواهد یافت و دولت از این ناحیه با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد شد که قریب به 70 هزار میلیارد تومان است.
وضعیت نامناسب بودجه عمرانی
افزایش هزینه جاری در کنار ثابت ماندن بودجه عمرانی از جمله اشکالات اساسی در لایحه بودجه است. امری که تاثیرات منفی آن در سال‌های آتی نمایان‌تر می‌شود.
عدم شفافیت
تعریف دو سقف برای بودجه، مشخص نمودن میزان برداشت از صندوق توسعه ملی که با درج عدد یک در جلوی آن در بودجه ذکر شده است. عدم راه‌اندازی سامانه سامانه ثبت حقوق و مزایا و فراهم آوردن امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی، تغیر فصول که به عنوان مثال در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت روی داده است و بررسی را مشکل کرده است، همگی از مصادیق افزایش عدم شفافیت در بودجه است.
فروش آینده
همانطور که در در نمودار فوق نمایان است دولت در درآمد مالیاتی به اهداف بودجه دست نیافته است اما در سایر زمینه‌ها از سقف مصوب عدول نموده است. در واقع دولت کمبود درآمد مالیاتی خود را با فروش دارایی‌ها(به ویژه نفت و گاز) و استقراض جبران نموده است که به نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود.
نمودار2: بررسی انطباق بودجه 98 با برنامه ششم(هزار میلیارد تومان)
حرکت در جهت تشدید فاصله طبقاتی
دولت پایه‌های مالیاتی حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی در قانون بودجه سال 1397 شامل چهار پایه بود که اکنون به دو پایه کاهش یافته است امری که بیش از هر چیز به نفع افراد با حقوق بالاست.
نکته دوم تعیین سقف معافیت مالیاتی پایین‌تر از خط فقر است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران در تابستان 1397 در حدود دومیلیون وهفتصدوبیست وهشت هزار تومان برآورد شده است، تعیین سقف 2میلیون و سیصد هزار تومان برای معافیت مالیاتی نشان از بی‌توجهی به وضعیت طبقات پایین جامعه است.
بی‌توجهی به ساماندهی شرکت‌های دولتی و تخلفات فراوان
این مساله شامل موارد ذیل است:
تخلف ازبرنامه ششم در زمینه راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و افزایش تعداد شرکت‌ها اصرار غیرقانونی بر واگذار‌ها اموال با وجود فساد اداری فراوان بر اساس لایحه بودجه 98 میزان فروش اموال منقول و غیر منقول دولت سه برابر سقف مجاز در برنامه ششم است. اصرار دولت بر افزایش غیرقانونی سقف خصوصی سازی در ایران در حالی است که بر اساس گزارش تفریغ بودجه 96 دولت در این زمینه عملکرد بسیار نامناسبی داشته است:
به عنوان مثال ارزش سهام شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان واگذار شده است.
عدم توجه به اصلاح ساختاری
دولت در هنگام تقدیم لایحه بودجه عنوان نمود که 12 اصلاح ساختاری در بودجه به عمل آورده است. با این حال نگاهی به 12 بند پیشنهادی دولت که شامل مواردی مانند زیر است نشان می‌دهد دولت عزمی جدی برای اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در کشور ندارد.
کاهش استفاده دولت از درآمدهای ارزی (از 27 میلیارد دلار به 7/ 21 میلیارد دلار) دانشگاه‌های وابسته به دستگاه اجرایی به وزارت علوم منتقل شوند. ایجاد واحدهای اداری جدید در شهرستان‌ها و بخش‌ها ممنوع است. اما اصلاحات واقعی که بودجه نیازمند آن است بسیار فراتر از اقدامات دولت است.افزایش هرساله سهم بودجه جاری و کاهش بودجه عمرانی که در لایحه بودجه 98 به وضع قابل مشاهده است، افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی، کاهش شفافیت در بودجه همگی مواردی است که اصلاح ساختاری بودجه در جهت تغییر روندهای فوق را الزامی می‌کند.زبنابراین ادعاء دولت در زمینه اصلاح ساختاری واقعی به نظر نمی‌رسد.
بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق و نقد آن
در کمیسیون تلفیق نیز تغییراتی در بودجه لحاظ شد. از جمله نکات مثبت این تغییر مشخص کردن یک سقف مشخص برای بودجه، افزایش سقف معافیت مالیاتی به 2میلیون و 750 هزار تومان در ماه و الزام دولت به راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد است. با این حال تغییراتی نامناسبی نیز در بودجه روی داده است که برخی از آنها به شرح زیر است.
1- افزایش درامدها
در حالی که مهم‌ترین انتقاد به لایحه بودجه 98 غیرواقعی بودن درآمدهای آن بود. کمیسیون تلفیق در اقدامی عجیب این درآمدها را افزایش داد.
این افزایش در برخی موارد در تضاد کامل با سیاست‌های موجود است. به عنوان مثال در حالی در کمیسیون تلفیق درآمد 5.6 هزار میلیارد تومان دولت از عوارض واردات خودرو در نظر گرفته شده است که واردات خودرو اکنون ممنوع است.
در برخی موارد نیز تحقق افزایش درآمد‌های وعده داده شده به ویژه در زمینه مالیات بسیار بعید به نظر می‌رسد. با توجه به این نکات عملا اقدام کمیسیون تلفیق در افزایش سقف درآمدها و به تناسب آن هزینه‌ها را می‌توان افزایش بیش از پیش کسری بودجه محسوب نمود.
2- افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی
در حالی که در لایحه دولت برداشت‌های گوناگونی از صندوق توسعه ملی دیده می‌شود کمیسیون تلفیق نیز قریب 13.8 هزار میلیارد بر آن افزود که به معنی خالی کردن بیش از پیش این صندوق است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

پیشنهاد بخش خصوصی برای گذر از بحران در بخش انرژی

رشد نسبی قیمت‌ها در بازار خودرو

مشخصات ناوشکن آمریکا که در آتش سوخت

تهدید باکو به حمله به تاسیسات اتمی ارمنستان

صادرات کالاهای اساسی ممنوع

آخرین مهلت ثبت‌نام کسب‌وکارها برای دریافت وام کرونا مشخص شد

«نرخ ارز» قطب‌نمای بازار خودرو

هنوز آمدنیوز هست که!

روحانیِ دانشگاهی باید تمدن غرب را بشناسد

تهدید آذربایجان به حمله به تاسیسات اتمی ارمنستان

کفایت نقدینگی در بازار بین بانکی

واکنش نتانیاهو به حکم اعدام 3 معترض آبان

انتقام از همسایه با مجروح‌کردنِ گاو‌هایش

عراقچی: طالبان یک واقعیت در افغانستان است

جزئیات بازگشت محدودیت‌های پایتخت از شنبه

طرح مجلس برای بازار خانه چه اثری بر اقتصاد دارد؟

خودروهایی که با شروع مردادماه سهمیه بنزین دریافت نمی‌کنند

درآمد 26میلیون دلاری کودک 8ساله از یوتیوب

توئیت شیطنت‌آمیز پمپئو جنجالی شد

کشف 45میلیارد تومانی خودروهای احتکاری

واکنش وکیل معترض آبان‌ماه به انتشار یک کلیپ

تردد پرحجم و روان در محور فیروزکوه و هراز

توئیت نتانیاهو درباره حکم اعدام 3 معترض آبان

روایت نماینده فلاورجان از طرح سوال از روحانی

شاید تهران چند هفته قرنطینه شود

ورود 84 هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس از ابتدای 99

بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار شستا می‌شوند

کدام خودروها سهمیه سوخت مرداد ماه را نمی‌گیرند؟

بلاهایی که غلظت خون بر سر بدن شما می‌آورد‌‌‌‌‌‌‌‌

انتقاد جنتی از گرانی‌ها؛ به داد مردم برسید

کدخدایی خطاب به ترامپ؛ دخالت موقوف

دو خبر خوش برای بازنشستگان تامین‌اجتماعی

اخطار سخنگوی ارشد نیروهای مسلح به اسرائیل

ادعای لندن علیه روسیه درباره انتخابات 2019

انتقاد مجری اصولگرا از حیایی و نونهالی

خانواده «جورج فلوید» به دادگاه شکایت کرد

تهدید خبرنگار سیما به دلیل گزارش افشاگرانه

امید به کشف واکسن کرونا افزایش یافت

توییت شیطنت‌آمیز پمپئو جنجالی شد

از جوجه‌کُشی تا مرغ 18هزار تومانی!

پکن: جواب قلدری آمریکا را می‌دهیم

اعمال یک هفته‌ای محدودیت‌ها در تهران حداقلی است

تهیه «طرح جامع طلا» کلید خورد

واعظی: نگاه به شرق، اولویت ایران است

واگذاری کیش ساخته اپوزیسیون مزدور است

نوزاد 23روزه قربانی کرونا شد

رونمایی از پوستر همایش بین‌المللی افول آمریکا

به جای داروهای آرام‌بخش، این خوراکی‌ها را بخورید

سن پدر برای معافیت کفالت چند سال است؟

موسوی: پول بلوکه در کره‌جنوبی پس‌گرفته می‌شود