بازار آریا

آخرين مطالب

بانک مرکزی گزارش داد:

افزایش 35.7 درصدی فروش سفته و برات اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - بانک مرکزی مجموع سفته و برات فروخته شده 4 ماه نخست امسال در شهر تهران 19 میلیارد و 180 میلیون تومان اعلام کرد.

به گزارش آریا بازار ،براساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی حدود 19 میلیارد و 180 میلیون تومان سفته و برات در چهار ماه نخست سال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، حدود 5 میلیارد و 630 میلیون تومان سفته و برات در تیر امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بـا ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 17 درصد و 41.4 درصد افزایش داشته است.
همچنین در چهارماه اول سال 1398 بالغ بر 19 میلیارد و 180 میلیون تومان سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 35.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه 98 معــادل 500 برگ سفته و برات به مبلغی معادل یک میلیارد و 656 میلیون تومان در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 65.8 و 89.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد 23.9 درصد کاهش و از لحاظ مبلـغ 46 درصـد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل از لحاظ تعداد 36.1 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ 42.8 درصد افزایش داشته است.
شاخص متوسط مبلـغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه 1398 به عدد 136.6 رسید. عدد این شاخص در تیرماه 1397 معادل 61.1 بوده است. در چهارماه اول سال 98 معادل 2 هزار و 300 برگ سفته و برات به مبلغی معـادل 49 میلیارد و 90 میلیون تومان در شـهر تهران واخواسـت شد .
در این دوره متوسـط شـاخص‌های تعـداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 70.8 و 66.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 15 درصد و 51 درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهارماه اول سـال 1398 به عدد 95.3 رسید. عدد شاخص مذکور در چهارماه اول سـال 1397 معـادل 149.7 بوده است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield