بازار آریا

آخرين مطالب

مدير عامل بزرگترين مجموعه خرده فروشي کشور:

بيش از 85 درصد خرده فروشي کشور به شکل سنتي است اصناف

بيش از 85 درصد خرده فروشي کشور به شکل سنتي است
  بزرگنمايي:

آريا بازار- فرشيد گل زاده کرماني بهترين سياست براي پايان دادن به روش سنتي خرده فروشي در کشور را توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي دانست و اظهار داشت: در اين فروشگاه ها هم نظارت نهادهاي مسئول به لحاظ بهداشت، استاندارد و امور مالياتي ارتقا مي يابد و هم اينکه هزينه هاي توزيع بشدت کاهش پيدا مي کند.
وي با بيان آنکه در کشورهاي توسعه يافته بيش از 80 درصد شبکه توزيع مبتني بر فروشگاه هاي زنجيره اي است، گفت: کشور هم اکنون در حال گذار است و در اين شرايط دولت بايد يکسري بسترهايي را فراهم کند تا فضاي رقابتي به سمت حضور مجموعه هاي زنجيره اي، ايجاد شود که متاسفانه در سال هاي گذشته برخي از سياست ها در مقابل توسعه اين فروشگاه ها بوده است.
گل زاده سپس حضور برخي از مجموعه هاي غيرمرتبط با صنعت خرده فروشي را يکي از بارزترين سياست هاي مقابله با توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي در کشور ذکر کرد و اظهار داشت: به عنوان مثال شهرداري برخي از کلانشهرها راسا در اين خصوص اقدام کردند و مکانهايي را در اختيار برخي از افراد گذاشتند تا آنها نيز مبادرت به عرضه کالاهاي خود کنند.
وي افزود: در اين فضا متوليان اين مراکز ضمن فرار مالياتي، کالا بدون رعايت بهداشت و مباني استاندارد به مشتريان عرضه مي شود.
مديرعامل شرکت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه ادامه داد: فروشگاههاي زنجيره اي هم اکنون حدود 9 درصد ماليات ارزش افزوده را پرداخت مي کنند ضمن آنکه حاشيه سود آنها نيز حدود 12 درصد است. حال مقايسه کنيد فروشگاههاي زنجيره اي که 9 درصد ماليات ارزش افزوده را پرداخت مي کنند با آنهايي که از اين موضوع طفره مي روند. اين موضوع بشدت به توسعه فروشگاههاي زنجيره اي ضربه مي زند. 

گسترش فروشگاههاي غيررسمي خرده فروشي
گل زاده با بيان آنکه متاسفانه اين نوع مراکز بشدت در حال گسترش هستند، گفت: دولت بايد اين قضيه را بطور جدي پيگيري و سازمان امور مالياتي نيز بر گسترش اين مراکز تمرکز کند.
به گفته وي، اين مراکز هم اکنون در اصفهان و قم فعاليت دارند و در حال گسترش در کل کشور هستند که از مزيت هايي مثل شهرداري ها استفاده کرده و با هزينه هاي ناچيز اماکني را در اختيار خود قرار دادند.
وي سپس بر ضرورت ايجاد شبکه توزيع مدرن در کشور تاکيد کرد و گفت: يکي از نشانه هاي اين شبکه توزيع مدرن وجود مجموعه فروشگاههاي زنجيره اي است که بايد شرايطي فراهم شود تا اين مجموعه ها هرچه سريعتر شکل بگيرند.
گل زاده با تاکيد براينکه وجود مراکز غيررسمي خرده فروشي سدي براي توسعه فروشگاههاي زنجيره اي هستند، افزود: اگر اين شرايط ادامه پيدا کند به طور قطع نه تنها شبکه توزيع بهبود پيدا نخواهد کرد بلکه در سال هاي آينده حتما از اين ناحيه ضربه خواهيم خورد. 

قيمت در فروشگاههاي زنجيره اي کمتر از قيمت مصرف کننده است
اين فعال حوزه صنعت خرده فروشي کشور سپس در خصوص قيمت کالاهاي عرضه شده در فروشگاه هاي زنجيره اي نيز گفت: شائبه گران بودن کالاهاي موجود در فروشگاههاي زنجيره اي به ذهنيت مردم از اين فروشگاهها طي سالهاي گذشته برمي گردد. در حال حاضر به واسطه رقابتي که ايجاد شده، با وجود اعمال همه سياست ها مرتبط و اينکه پرداخت ماليات را به طور شفاف انجام مي دهيم اما از لحاظ قيمتي با همه مجموعه ها قابل رقابت هستيم.
وي افزود: در فروشگاه رفاه هيچ کالايي در حد قيمت مصرف کننده ارايه نمي شود بلکه همه کالاها زير قيمت مصرف کننده عرضه مي شود و حتي در برخي از کالاها تخفيفاتي بين 10 تا 50 درصد ارايه خواهد شد.
گل زاده همچنين خاطرنشان کرد: در يکسال گذشته با اصلاح ارتباط با تامين کنندگان به عنوان شرکاي تجاري، توانستيم هزينه ها را بشدت کاهش دهيم و کالاها را به صورت ارزان تر در اختيار مردم قرار دهيم.
وي در ادامه با اشاره به اينکه برخي از تصميم گيران کشور با ترديد به توسعه فروشگاههاي زنجيره اي نگاه مي کنند، گفت: در کلان کشور توسعه اين فروشگاهها هم به نفع مردم و اقتصاد کشور و هم اينکه به رشد و توسعه اشتغال نيز کمک قابل توجهي خواهد کرد، براين اساس بايد مغازه هاي خرد در فروشگاه هاي زنجيره اي تجمع شوند. 

سهم 4 درصدي فروشگاههاي زنجيره اي در نظام توزيع کشور
مديرعامل بزرگترين مجموعه خرده فروشي در کشور همچنين به سهم فروشگاههاي زنجيره اي در نظام توزيع کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون کمتر از 4 درصد از کل فروش خرده فروشي از طريق فروشگاه هاي زنجيره اي صورت مي گيرد که عدد بسيار اندکي است.
گل زاده ادامه داد: در کشورهاي توسعه يافته اين عدد بيش از 80 درصد است حال بايد توجه کرد که چه هزينه هاي زيادي بابت عدم کارايي شبکه فروش مي دهيم.
به گفته وي، به طور متوسط حدود 10 تا 20 درصد هزينه نهايي براي مصرف کننده در اين شبکه سنتي فروش اضافه مي شود که علاوه براين بايد بحث سلامت و عدم رعايت استانداردها را هم اضافه کرد. 

ضرورت حضور شرکت هاي بين المللي در صنعت خرده فروشي کشور
اين فعال حوزه صنعت خرده فروشي به الزامات توسعه فروشگاههاي زنجيره اي در کشور اشاره کرد و گفت: حضور شرکت هاي بين المللي در اين صنعت مي تواند بسيار مفيد باشد بنابراين يکي از الزامات توجه به حضور فروشگاهها و رقبا و شرکاي خارجي در اين صنعت است.
گل زاده سپس بومي سازي دانش بين المللي صنعت خرده فروشي در ايران را دومين الزام توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي در کشور برشمرد و گفت: دولت بايد بر مجموعه هاي غيرشفاف و رسمي نظارت جدي داشته باشد تا اين مجموعه ها صنعت خرده فروشي کشور را بيش از گذشته خراب نکنند.
وي با بيان اينکه سازمان هاي غيرمرتبط نبايد تسهيلاتي براي برخي رقبا فراهم کنند، اظهار داشت: چنانچه بخواهيم فروشگاههاي زنجيره اي را به فروشگاههاي مدرن تبديل کنيم بايد برخي سياست ها از جمله فروش هاي فصلي توسط شهرداري ها را کنار بگذاريم.
کمبود يک ميليون نفري نيروي انساني متخصص در صنعت خرده فروشي
گل زاده برگزاري آموزش هاي حرفه اي را از ديگر الزامات دانست و گفت: در صنعت خرده فروشي کشور از ضعف نيروي انساني و مدير حرفه اي رنج مي برد. يکي از بحران هايي که در سال هاي آينده به طور قطع با آن مواجه خواهيم بود مديريت برج هاي تجاري چند منظوره است، هم اکنون برج هايي در کشور توسعه يافته که هيچ نظام مديريتي براي آنها وجود ندارد.
وي اضافه کرد: در شرايط فعلي حدود يک ميليون نفر کمبود نيروي انساني متخصص در صنعت خرده فروشي وجود دارد که سال به سال در حال افزايش است که بايد براي آن يک فکر عاجل کرد.
مديرعامل شرکت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه همچنين ادامه داد: مجموعه فروشگاههاي زنجيره اي هيچ گونه اتحاديه و کانوني که بتوانند سياستگذاري و نظارت کنند، ندارند که به اتفاق برخي فروشگاههاي زنجيره اي درصدد هستيم اين ضعف را پوشش و اتحاديه فروشگاههاي زنجيره اي کشور را تشکيل دهيم.
گل زاده در خصوص حضور هيات هاي خارجي در کشور و مشارکت با فروشگاههاي بنام بين المللي گفت: در اين زمينه پيشنهادهايي داشتيم و حتي مذاکراتي را هم انجام داديم. بنظر مي رسد کاملا ضرورت دارد که حضور شرکت هاي معتبر، خوشنام و با سابقه خارجي را در ايران داشته باشيم.
وي افزود: فروشگاه رفاه به عنوان بزرگترين مجموعه فروشگاه زنجيره اي از اين موضوع استقبال مي کند و اين آمادگي را دارد تا با شرکت هاي معتبر خارجي مشارکت داشته باشد ضمن اينکه در اين خصوص با برخي از اين شرکت ها مذاکراتي را انجام داده ايم.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

نرخ انواع دوچرخه در بازار ؟ +جدول

گردش مالی روزانه یک میلیارد تومانی هر سایت‌ شرط ‌بندی

پزشکان امروز و فردا میکنند!؟

پزشکان میتوانند در اینستاگرام تبلیغ کنند

افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اعطایی به کارفرمایان

نرخ انواع ماکروویو در بازار؟ +جدول

قیمت انواع گوشت‌کوب برقی در بازار؟ +جدول

قیمت انواع دوچرخه بچگانه در بازار؟ +جدول

قیمت انواع اسکوتر و اسکیت در بازار؟ +جدول

بررسی حساب بانکی اصناف غیرقانونی است

آزمون و خطاي حذف قيمت کالاها

برخورد قانوني با فعالان غيرمجاز فروش پوشاک در تلگرام

گلايه نانوايان از ثبات قيمت نان

فعالان صنف طلا در انتظار کاهش ماليات ارزش افزوده به 3 درصد

سهم 25درصدي اصناف از توليد ناخالص داخلي/ رشد اشتغال پايدار؛ در دستور کار

چرا توليدکنندگان از به‌کارگيري ليبل روي پوشاک ايراني فراري هستند؟

افزايش قيمت لبنيات در بازار

اصناف تمايلي به بازرسي بازار ندارند

مزد کارگران 65 درصد از هزينه‌ها عقب است

پرورش ماهي درقفس و کشت گلخانه اي در اولويت پرداخت تسهيلات است

آغاز بکارمرحله اصلي نمايشگاه فروش بهاره

تخصيص اعتبار مشوق صادراتي صنعت لبنيات؛ به‌زودي

تلاش دولت براي توسعه اشتغال در مناطق مرزي

افزايش قيمت 6 گروه مواد خوراکي

تامين کالاهاي اساسي براي تنظيم بازار شب عيد

بيکاري بيش از 8 هزار نفر در واحدهاي توليدي قارچ / زيان توليد کنندگان در آستانه شب عيد

دستمزد سال 96 واقعي مي‌شود؟

نمايشگاه بهاره در تهران آغاز به کار کرد

توزيع نامحدود برنج و شکر براي تنظيم بازار

خريد بيش از 7 هزار تن پرتقال از باغداران

افتتاح اولين دفتر صنايع دستي در منطقه غرب آسيا در تهران

جزئيات و نحوه توزيع سبد حمايت غذايي

افتتاح نمايشگاه تخصصي فرش دستبافت در گلستان

کالاي خارجي در نمايشگاه بهاره امسال عرضه نمي شود

جريمه 868 ميليون ريالي وارد کننده برنج

جزئيات آئين نامه جديد فوق العاده نوبت کاري کارمندان

حداقل دستمزد کارگران در سال آينده 13تا 15درصد افزايش مي يابد

توزيع 472 هزار تن بذر اصلاح شده يارانه دار گندم در كشور

کاهش قيمت برنج باعرضه 50 هزار تن برنج خارجي

وضعيت عيدي امسال کارگران مشخص شد

ميزان عيدي کارگران اعلام شد

رکورد واردات روغن در کدام سال ثبت شده است؟

برگزاري نمايشگاه فرش دستباف ايراني با 20 درصد تخفيف

آغاز صادرات گندم/صادرات 2 ميليون تن تا پايان سال

خوداتكايي 7 درصدي توليد انواع دانه ها ي روغني در كشور

2 ميليون بيمه گذار زير پوشش بيمه کشاورزي قرار دارند

رقابت ايران و آمريکا در زمينه توليد و صادرات طلاي سبز/ ايران همچنان در رتبه اول است

ايران صادرات فرش را به آمريکا از سرگرفت

سرمازدگي باغات مازندران درست مديريت نشد

بدهکار 7000 ميلياردي برگشت