بازار آریا

آخرين مطالب

بورس پس از دلار تک‌نرخي بورس و سهام

بورس پس از دلار تک‌نرخي
  بزرگنمايي:

آريا بازار- به‌صورت کلي رشد نرخ ارز، به نفع شرکت‌هاي صادراتي و به زيان بنگاه‌هاي وابسته به واردات مواد خام است. بررسي اثر اين رويدادها بر صورت‌هاي مالي 41 شرکت‌ بورسي در 6 صنعت مختلف نشان مي‌دهد در نرخ‌هاي فعلي دلار، 16 درصد به مجموع سودآوري شرکت‌هاي يادشده افزوده مي‌شود. از سوي ديگر، يکسان‌سازي نرخ ارز که انتظار مي‌رود در آينده‌اي نه چندان دور انجام شود، هرچند براي برخي شرکت‌ها که مواد اوليه با نرخ مبادله‌اي دريافت مي‌کنند و صادرات با نرخ ارز آزاد دارند، موجب حذف درآمد رانتي مي‌شود، اما بر اساس بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد»، اين موضوع رشد مجموع سودآوري شرکت‌هاي بورسي را سبب مي‌شود.‌ در سه سناريوي 3300، 3500 و 3700 توماني به‌عنوان نرخ واحد احتمالي ارز در آينده، مجموع سودآوري شرکت‌هاي مزبور به ترتيب 4، 14 و 24 درصد افزايش خواهد يافت. موضوعي که تاکيد مي‌کند سهم شرکت‌هاي داراي فروش ارزي در بورس تهران بيشتر بوده و دلار تک‌نرخي در مجموع مي‌تواند به رشد بازار سهام به‌عنوان آينه اقتصاد کمک کند.

وابستگي بورس به بازارهاي کالايي باعث شده که تغييرات نرخ ارز بر سودآوري اين شرکت‌ها نيز اثرات متفاوتي را داشته باشد. در شرايطي که طي ماه‌هاي اخير نرخ ارز به ويژه در بازار آزاد افزايش يافته است و هم‌زمان انتظار براي يکسان‌سازي نرخ ارز در ماه‌هاي آتي وجود دارد، «دنياي اقتصاد» به بررسي اثرات تغييرات نرخ دلار بر صورت‌هاي مالي 41 شرکت بورسي پرداخته است. در شرايط کنوني که نرخ ارز در بازار آزاد 3640 تومان و نرخ ارز در بازار مبادله‌اي 3012 تومان هستند، در مقايسه با نرخ ارز مفروض در بودجه اين شرکت‌ها در مجموع شاهد افزايش 16 درصدي سودآوري اين شرکت‌ها خواهيم بود. از سوي ديگر، تغييرات نرخ ارز مبادله‌اي و آزاد با اعمال نرخي واحد در اين بازار بر سودآوري شرکت‌ها اثرگذار است. بر اين اساس،‌ سه سناريوي 3300، 3500 و 3700 توماني به‌عنوان نرخ واحد احتمالي ارز در آينده در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، در نظر گرفتن حد پايين، متوسط و بالاي نرخ مورد نظر براي يکسان‌سازي در مجموع سودآوري شرکت‌هاي مزبور 4، 14 و 24 درصد رشد خواهد کرد.

کفه سنگين صادراتي‌ها در رشد سودآوري
«دنياي اقتصاد» در اين گزارش به بررسي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي بورسي پرداخته است. در اين مطالعه نرخ ارز در 41 شرکت بورسي از 6 صنعت مختلف بورس تهران، بررسي شده است. گروه‌ها شامل فلزات اساسي، شيميايي، گروه فرآورده‌هاي نفتي، دارويي، کانه‌هاي فلزي و غذايي است. اطلاعاتي که در اين گزارش آورده شده، بر اساس آخرين صورت‌هاي مالي منتشرشده روي سامانه «کدال»‌ تا پايان هفته گذشته است. به اين ترتيب،‌ نرخ دلاري که شرکت‌ها در آخرين صورت‌هاي پيش‌بيني سود ارائه داده‌اند، با نرخ دلار در شرايط کنوني مقايسه شده است. بنابراين، نرخ دلار در بازار آزاد به 3640 تومان رسيده است که در مقايسه با ارقام مفروض در بودجه شرکت‌هاي صادرکننده بالاتر بوده و در نتيجه سودآوري آنها را بهبود مي‌بخشد. همچنين، نرخ ارز در بازار مبادله‌اي نيز 3012 تومان است که از نرخ ارز مفروض در عمده شرکت‌هاي وارداتي بالاتر است و موجب کاهش سودآوري آنها مي‌شود. با اين حال، برآيند اثرگذاري نرخ‌هاي فعلي بر سودآوري شرکت‌هاي مورد بررسي مثبت بود و سودآوري آنها را در مجموع 16 درصد رشد داده است.

در اين ميان، بايد به اين موضوع توجه شود که تنها نرخ ارز در صورت‌هاي مالي مورد توجه بوده و از بررسي ديگر موارد مانند تغييرات قيمت جهاني کالاها، به منظور ساده‌سازي صرف نظر شده است. بر اين اساس، فروش صادراتي شرکت‌ها در گروهي مانند فلزات اساسي گرچه روندي مثبت را نشان مي‌دهد، افت شديد قيمت‌هاي جهاني کالا به خصوص فلزات اساسي همچنان فشار سنگيني را بر سودآوري اين شرکت‌ها ‌داشته است. در اين خصوص، ملي مس ايران (با نماد «فملي») نرخ هر تن مس براي فروش در نيمه دوم سال را معادل 5000 دلار در نظر گرفته است، اين در حالي است که نرخ هر تن مس در هفته‌هاي اخير تا سطح 4600 دلاري نيز افت داشته است و در شرايط کنوني نيز در سطح 4700 دلاري قرار دارد. همچنين، برخي شرکت‌ها خريد و فروش خود را به‌طور عمده از بورس کالاي ايران انجام مي‌دهند. نرخ‌هاي بورس کالا با توجه به نرخ ارز مبادله‌اي يا آزاد و همچنين با توجه ميانگين قيمت‌هاي جهاني روزهاي قبل تعيين مي‌شود.

برندگان و بازندگان يکسان‌سازي نرخ ارز
از ابتداي سال جاري مسوولان اقتصادي کشور به تلاش براي رسيدن به نرخي واحد در بازار ارز کشور تاکيد کردند. پس از حصول توافق جامع هسته‌اي به احتمال اجراي اين سياست در بازار ارز طي 10 ماه از تاريخ مزبور (23 تير) از سوي رئيس بانک مرکزي تاکيد شده بود. پس از بسته شدن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي حکام آژانس انرژي اتمي در هفته گذشته بار ديگر به اعمال نرخي يکسان در بازار مبادله‌اي و آزاد طي 5 ماه آينده و از ماه‌هاي ابتدايي سال 95 تاکيد شد. در شرايط کنوني نرخ دلار در بازار آزاد، در سطح 3640 تومان قرار دارد که فاصله حدود 630 توماني را با نرخ ارز مرجع دارد (هر دلار در بازار مبادله‌اي به قيمت 3012 تومان معامله شد). فاصله زياد نرخ‌ها در بازارها مانعي در برابر رسيدن به اين سياست ارزيابي مي‌شود. با اين حال، به‌نظر مي‌رسد دولت به دنبال حذف رانت موجود در بازار ارز و شفافيت لازم در اين بازار است. بر اين اساس، انتظار مي‌رود نرخ ارز در بازار آزاد با توجه به فشار موجود با روند نزولي مواجه شود. در بازار مبادله‌اي نيز انتظار شيب تند‌تر رشد نرخ در بازار مبادله‌اي وجود دارد. در اين ميان، شرکت‌هايي که مواد اوليه خود را با نرخ ارز مرجع خريداري مي‌کنند مانند گروه دارويي، با مشکلاتي در روند سودآوري مواجه مي‌شوند. با اين حال، حذف فاصله نرخ‌هاي دلار در بازار آزاد و مبادله‌اي در مجموع به زعم بسياري از کارشناسان، حرکتي مثبت ارزيابي مي‌شود.

يکسان‌سازي با کدام نرخ؟
همان طور که اشاره شد، انتظار مي‌رود بانک مرکزي سياست نرخ يکسان ارز را در ماه‌هاي آتي در اين بازار اعمال کند. مشابه شرايط کنوني و يکسان‌سازي نرخ ارز در سال 81 نيز مشاهده شد. در اين خصوص، در آن سال بانک مرکزي به منظور حذف فاصله نرخ‌ها در بازارهاي مختلف، نرخي واحد معادل بيشترين نرخ دلار موجود در بازار را در نظر گرفت. به اين ترتيب، با در نظر گرفتن بيشترين نرخ ارز در بازار آزاد در سال 81، روند تک‌نرخي شدن اتفاق افتاد و براي سال‌ها همان نرخ بدون نياز به دخالت بانک مرکزي و عرضه ارز تثبيت شد. اين در حالي است که برخي ديگر از کارشناسان معتقدند نرخ يکسان‌سازي بايد بر اساس ميانگين وزن‌داري از نرخ‌ها در بازار آزاد و مبادله‌اي باشد و بانک مرکزي در مواقع حساس با ورود در اين بازار قيمت‌ها را کنترل کند. بر اين اساس و با توجه به نرخ فعلي دلار در بازار آزاد، دو سناريوي 3500 تومان و 3700 تومان به‌عنوان حد ميانه و حد بالايي يکسان‌سازي نرخ ارز در اين بررسي در نظر گرفته شده‌اند. از سوي ديگر، ممکن است بانک مرکزي توجه بيشتري به صنايع مصرف‌کننده ارز داشته باشد و نرخ يکسان‌سازي را به سمت ارز مبادله‌اي متمايل کند. بنابراين، سناريوي حد پاييني با نرخ 3300 تومان نيز مورد بررسي قرار گرفته است که احتمال کمتري براي اجرا دارد.

همان طور که اشاره شد، انتظار مي‌رود، نرخ دلار در فاصله قيمتي نرخ ارز مبادله‌اي و نرخ ارز آزاد قرار گيرد. به اين ترتيب، سه نرخ 3300، 3500 و 3700 تومان به‌عنوان نرخ‌هاي احتمالي دلار پس از يکسان‌سازي در نظر گرفته شده است. به اين ترتيب، در سناريوهاي مزبور به ترتيب 4، 14 و 24 درصد رشد سودآوري در شرکت‌هاي مورد بررسي را شاهد هستيم. اين امر تاکيد مي‌کند سهم شرکت‌هاي ارزآور در بورس تهران بالا بوده و حتي حذف رانت ارز با تک‌نرخي شدن در نرخ‌هاي بالاتر از ارز مبادله‌اي فعلي موجب بهبود سودآوري شرکت‌هاي بورسي خواهد شد. در ادامه بررسي‌هاي انجام شده در 6 صنعت بورسي به‌طور جداگانه آورده شده است.

صعود سود فلزات با دلار
فروش شرکت‌هاي فلزات اساسي به دو عامل قيمت جهاني کالا و همچنين نرخ دلار در بازار بستگي دارد. افت مداوم قيمت فلزات در بازار جهاني فشار زيادي بر سودآوري اين شرکت‌ها وارد کرده است. کاهش سودآوري اين شرکت‌ها را در صورت‌هاي مالي 6 ماهه نسبت به دوره‌هاي پيشين با ادامه افت شاخص کالايي شاهد بوديم. در شرايط کنوني نيز ادامه افت‌قيمت‌هاي جهاني نگراني‌ها از مبالغ و همچنين مقادير فروش شرکت‌ها را تشديد کرده است. از سوي ديگر، رشد نرخ دلار اثر مثبتي بر سودآوري اين شرکت‌ها دارد. در اين شرايط، پايين‌تر بودن نرخ دلار مفروض در صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها نسبت به نرخ کنوني ارز مي‌تواند از افت شديد سودآوري اين شرکت‌ها جلوگيري کند. بر اين اساس، با در نظر گرفتن نرخ دلار 3640 توماني (بدون لحاظ تغييرات قيمت‌هاي جهاني)، 8 شرکت مورد بررسي از اين گروه با رشد ميانگين 31 درصدي در روند سودآوري مواجه شده‌اند. مبناي محاسبه خريد مواد اوليه نيز در برخي از اين شرکت‌ها به‌صورت مبادله‌اي (مانند «فاسمين») است. سناريوهاي تک‌نرخي شدن اثرات متفاوتي را بر سودآوري صنعت فلزات اساسي خواهد داشت. در اين ميان، کاهش نرخ دلار از سطوح کنوني به منظور تحقق نرخي واحد در بازار ارز، بسته به سناريوي احتمالي متغير خواهد بود. به‌طور کلي کاهش نرخ ارز در شرايط افت قيمت‌هاي جهاني سودآوري اين شرکت‌ها را با مشکلات عديده‌اي روبه‌رو‌ مي‌سازد.

وابستگي قيمت محصولات شرکت‌هاي پتروشيمي به قيمت‌هاي جهاني و نرخ دلار کاملا مشخص است. محصولات اين گروه نيز مطابق با فلزات اساسي روند نزولي قيمت‌هاي جهاني را تجربه کرده است. در صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها نيز کمتر بودن نرخ دلار مفروض بودجه نسبت به نرخ کنوني دلار، عاملي در جهت تعديل افت قيمت‌هاي جهاني است و در مواردي مي‌تواند حتي تعديلات مثبت سود اين شرکت‌ها را رقم بزند. در اين‌خصوص،‌ در هفته‌هاي اخير پتروشيمي جم سود هر سهم خود را با توجه به افزايش نرخ دلار، با رشد 5/ 12 درصدي به بازار ارائه داده است. از سوي ديگر، در گروه شيميايي نمادهايي به جز پتروشيمي‌ها نيز حضور دارند. تغييرات نرخ ارز بر اين شرکت‌هاي توليد‌کننده مواد شوينده نسبت به هم‌گروهي‌ها متفاوت است. با توجه به واردات مواد اوليه و فروش صادراتي اين شرکت‌ها افزايش نرخ ارز مي‌تواند رشد هزينه‌ها را به دنبال داشته باشد. پايين بودن نرخ دلار در خريد مواد اوليه نسبت به نرخ دلار در بازار آزاد، سودآوري شرکتي مانند پاکسان را مي‌تواند تا 25 درصد کاهش دهد.

انتظار بهبود سودآوري پالايشي‌ها با رشد نرخ ارز
در گروه فرآورده‌هاي نفتي رشد نرخ دلار اثر مثبت را بر سودآوري شرکت‌ها خواهد داشت. در مشاهدات تغييرات سودآوري اين شرکت‌ها در سال‌هاي گذشته نيز اين موضوع کاملا مشخص است. جهش سودآوري شرکت‌ها در سال 91 و 92 با جهش نرخ دلار، رشد شديد قيمت اين نمادها را در اين سال‌ها به دنبال داشت. نرخ تسعير در شرکت‌هاي پالايشي، نرخ مبادله‌اي است. رشد نرخ دلار به‌طور هم‌زمان بر خريد و فروش اين شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود. با اين حال رشد نرخ ارز مبادله‌اي، افزايش سودآوري اين شرکت‌ها را به دنبال داشته است. همان‌طور که اشاره شد، نرخ ارز در صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها بر اساس بازار مبادله‌اي تعيين مي‌شود. در اين شرايط، اين انتظار وجود دارد که با يکسان‌سازي، نرخ ارز مرجع با رشد مواجه شود. رشد نرخ ارز اثرات مثبت چشم‌گيري را به دنبال خواهد داشت. بررسي در صورت‌هاي مالي «شسپا» اما حاکي از افزايش سودآوري در نرخ‌هاي کنوني ارز (معادل 14 درصد) است. با افزايش نرخ مرجع هزينه اين شرکت افزايش مي‌يابد، در نتيجه، يکسان‌سازي نرخ ارز اثري متفاوت بر اين نماد نسبت به ديگر نمادها خواهد داشت.

فشار واردات بر سودآوري دارويي‌ها
صادرات، مقادير کمي از فروش شرکت‌هاي دارويي را به خود اختصاص مي‌دهد. از سوي ديگر، بخشي از خريد مواد اوليه در اين شرکت‌ها به‌صورت وارداتي است. بر اين اساس، افزايش نرخ ارز مي‌تواند اثري منفي بر سودآوري اين شرکت‌ها داشته باشد. به‌طور کلي شرکت‌هاي دارويي نرخ تسعير ارز در واردات را بر اساس بودجه مصوب کشور معادل 2850 تومان در صورت‌هاي مالي اعمال کرده‌اند. در اين شرايط افزايش نرخ ارز مبادله‌اي بر سود‌ اين شرکت‌ها فشار وارد مي‌کند. در اين ميان افزايش نرخ ارز مرجع با يکسان‌سازي نرخ ارز مي‌تواند فشار بر سودآوري اين شرکت‌ها را افزايش دهد.

رشد هزينه روغني‌ها با دلار
شرکت‌هاي گروه مواد غذايي شامل گروه‌هاي متفاوتي مانند فرآورده‌هاي روغني و لبني هستند. وابستگي شديد شرکت‌هاي توليدکننده روغن مانند «غبشهر» و «غمارگ» به واردات روغن خام، مي‌تواند در شرايط رشد نرخ ارز مرجع بر سودآوري اين شرکت‌ها فشار وارد کند. نرخ ارز مرجع در صورت‌هاي مالي اين شرکت‌ها معادل 3100 تومان براي سال مالي آتي در نظر گرفته شده است. در حالي که نرخ کنوني ارز در بازار مبادله‌اي معادل 3012 تومان است. اين موضوع مي‌تواند کاهش هزينه‌ها را به دنبال داشته باشد. در نقطه مقابل در صورت افزايش نرخ ارز مرجع با يکسان‌سازي، فشار بر سودآوري اين شرکت‌ها افزايش مي‌يابد. در ميان نمادهاي اين گروه فروش صادراتي نماد «غپاک» در شرايط رشد نرخ ارز در ماه‌هاي اخير مي‌تواند سود اين شرکت را با رشد مواجه کند.
 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف چه اثری بر بازار ارز دارد؟

وزیر کشور: تمدید مهلت رأی گیری تا ساعت 22

ربیعی: برنده اصلی انتخابات مردم هستند

توئیت کدخدایی درباره تمدید مهلت رای گیری

فقط شورای نگهبان حق توقف یا ابطال شعب اخذ رای را دارد

سقوط سنگ بر روی خودرو یک نفر را کشت +عکس

18مورد از ابتلا به کووید 19تایید شد

زنی که قصد داشت کلیسایی را در لندن منفجر کند، بازداشت شد

افزایش وزن عوارض بیماری هپاتیت اتوایمیون را بیشتر می‌کند

بازدید لاریجانی از ستاد انتخابات کشور +عکس

عمان: امکان گفتگو میان ایران و آمریکا وجود دارد

کرونا یک میزبانی مهم دیگر را هم از چین گرفت

توییت همایون شجریان که طرفداران پدرش را بسیار نگران کرد

واکنش فلاحت‌پیشه به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF

احمدی‌نژاد پای صندوق رای +عکس

وزیر اطلاعات: امیدوارم آمار شرکت کنندگان به نرم قابل قبولی برسد

زاخارووا: تروئیکای اروپا مدت طولانی در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کرد

استاندار تهران: آمار مشارکت به‌صورت کشوری اعلام می‌شود

شیوع جهانی کرونا 1.1تریلیون دلار به اقتصاد جهان ضربه می‌زند

هشدار پامپئو در عربستان: نباید در برابر ایران کوتاه بیاییم

سوئد آزمایش اولین «ارز دیجیتال ملی» جهان را آغاز کرد

روشی برای خم کردن الماس!

تمدید زمان انتخابات در خراسان رضوی تا ساعت 22

حضور مشتاقانه مردم در انتخابات باعث تمدید مهلت شده است

تبعات نپذیرفتن FATF از زبان لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور / فیلم

قیمت گوشت قرمز کاهش می‌یابد

کاهش قیمت نفت در بازار جهانی

در چه شرایطی انتخابات مجلس به مرحله دوم کشیده می‌‍‌شود؟

5محدوده معدنی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شد

توضیحات وزارت خارجه آمریکا درباره دیدار «پمپئو» و «ملک سلمان»

مدارس کدام شهرهای کشور تعطیل شدند؟

بازیگر زن در مهمانی‌های خانوادگی جیب‌بری می‌کرد!

آمادگی تعزیرات برای برخورد با گرانفروشی ماسک و دستکش

جزییات جدید از وضعیت کرونا در کشور

موسوی: انگ پولشویی وصله‌ای است که به جمهوری اسلامی نمی‌چسبد

اقدام FATF تأثیری در نرخ ارز ندارد/ این رفتار سیاسی و غیرفنی از سال 95تاکنون ادامه دارد

تبعات نپذیرفتن FATF از زبان معاون حقوقی رئیس جمهور / فیلم

واکنش «فلاحت‌پیشه» به قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF

نقش غافلگیرکننده خواننده مشهور در «پایتخت6»

تشکر توییتری رهبر انقلاب از رسانه‌ها

مرد معتاد، مادرش را شیطان دید و کشت

موسوی:روند اخذ رأی تا ساعت 20تمدید شد

آخرین آمار ابتلا به کروناویروس جدید در جهان

شایعه فوت استاد شجریان تکذیب شد

FATF ایران را در فهرست سیاه قرار داد

مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات ارز ایجاد نمی‌شود/ بانک مرکزی مسیر خود را در جهت برآورده ساختن نیازهای تجاری کشور انجام خواهد داد

ریاض خواستار اعمال فشار بر ایران شد

توزیع ماسک رایگان در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو

اینفوگرافی جالب پلاتس از نحوه تاثیر کرونا بر قیمت ال‌ان‌جی

وزارت بهداشت: احتمالا منشا کرونا در ایران کارگران چینی بوده‌اند