بازار آریا

آخرين مطالب

بهره برداري از خطوط شبکه اصلي و فرعي فاضلاب منطقه سه تهران اصناف

بهره برداري از خطوط شبکه اصلي و فرعي فاضلاب منطقه سه تهران
  بزرگنمايي:

آريا بازار- مهندس منصور زينلي،درخصوص اجراي طرح زيست محيطي فاضلاب تهران در مناطق يك وسه گفت:اين مناطق به عنوان شمالي ترين مناطق شهر تهران به لحاظ بافت زمين،مراحل اجراي پروژه را با چالش هاي متعددي روبه رو مي کند،از ديرباز به دليل سنگي بودن زمين و نفوذپذيري بسيار کم به خصوص در منطقه يک شهرداري تهران،همواره با مشکل دفع فاضلاب شهري مواجه بوده ايم.
زينلي بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني را از ديگرمخاطرات مناطق مذکور خواند و افزود:اين دو منطقه همواره جزء نقاط حساس و پرخطر از حيث جاري شدن فاضلاب در سطح شهربوده است،لذا اجراي طرح زيست محيطي فاضلاب تهران درمناطق يک و سه به جديت دنبال شده است.
وي در خصوص روند اجراي طرح زيست محيطي،درمنطقه يک شهرداري تهران، بيان کرد:در منطقه يک،احداث 385 کيلومتر خطوط فاضلاب طراحي شد و تاکنون بالغ بر 350 کيلومتر با هدف جمع آوري و دفع بهداشتي فاضلاب عملياتي شده است و معادل 32 کيلومتر نيز در دست اقدام قرار دارد.
مديراجرايي مناطق يک و سه شهرداري تهران،عنوان کرد:در حال حاضرپيمانکار براي اجراي 32 کيلومتر باقي مانده از خطوط انتقال و شبکه فاضلاب منطقه يک، مشخص شده و مراحل اجرايي طرح در حال انجام است،پيش بيني مي شود درنيمه اول سال آينده، با اتمام عمليات اجرايي، خطوط باقيمانده آماده بهره برداري شوند.
وي درارتباط با چالش هاي اجراي پروژه لوله گذاري فاضلاب درمنطقه يک، خاطرنشان کرد:توپوگرافي و سنگي بودن بافت زمين دراين منطقه،مشکلات عديده ايي را در مسيرعمليات حفاري ايجاد کرد، به نحوي که در برخي مناطق پس از حفر 10 تا 15 سانتي متر از سطح زمين به سنگ يکپارچه برخورد مي کنيم که عمليات تخريب آن به دليل محدوديت ها به امري زمانبرتبديل مي شد،ضمن اينکه انبوه سازي و تراکم نشيني دراين منطقه عاملي در ايجاد معضلات ترافيکي بود که به تبع در روند اجراي طرح بايد به عنوان عاملي تاثيرگذاردر نظرگرفته شود.
زينلي از ديگر معضلات اجراي پروژه در سطح مناطق شمالي را شرايط آب و هوايي منطقه عنوان کرد و گفت:در فصول سرد و پربارش ادامه عمليات با محدوديت روبرو مي شود.
وي اظهارداشت:با توجه به اينکه انتقال فاضلاب در شبکه اجرا شده به صورت ثقلي مي باشد لذا براي انتقال فاضلاب از شمالي ترين نقطه به جنوبي ترين نقطه تهران ، بايد از يکسري مسيرهاي اصلي عبور کند،اين خطوط اصلي در سطح مناطق 1 و 3 شهرداري شامل 17 کيلومتر مي شود که در سه خيابان اصلي پاسداران، قبا و شريعتي واقع شده است.
مديراجرايي مناطق يک وسه شهرداري تهران،با بيان مطلب فوق افزود:ازطريق اين سه خط اصلي، فاضلاب منطقه يک از بالا جمع آوري و پس از عبور ازخطوط انتقال منطقه سه شهرداري تهران، به تونل فاضلابروي شرقي در انتهاي خيابان خواجه عبدالله هدايت مي شود و در نهايت به تصفيه خانه جنوب وارد مي شود.
وي افزود:به منظورجمع آوري فاضلاب منطقه يک از طريق سه خط اصلي، طي سال هاي اخير معادل حدود 15 کيلومتر لوله گذاري به انجام رسيد وبا توجه به اهميت موضوع و روند اجراي طرح، تا پايان سال جاري حدود 3 کيلومتر باقيمانده نيز به اتمام مي رسد و در نهايت با تکميل خطوط اصلي مشکل دفع فاضلاب منطقه يک شهرداري تهران به طور کامل مرتفع مي شود.
زينلي اعلام کرد:درچند روز آتي خط اصلي خيابان قبا به اتمام مي رسد و سپس خط پاسداران تکميل مي شود و تا پايان سال جاري نيز خط شريعتي به اتمام مي رسد و عملياتي کردن اين سه خط اصلي با امکان نصب انشعاب و جمع آوري فاضلاب منطقه يک شهرداري تهران همراه مي شود و سايزلوله در سه خط اصلي انتقال از 600 تا 1200 ميليمتر متغييربوده است.
وي در خصوص روند اجراي پروژه زيست محيطي فاضلاب تهران درمنطقه سه، گفت:به منظور جمع آوري فاضلاب منطقه سه شهرداري تهران،اجراي حدود 330 کيلومتر شبکه در دستور کار قرار گرفت و تاکنون عمليات اجرايي معادل حدود 270 کيلومتربه اتمام رسيده است و حدود 60 کيلومتر ديگر باقيمانده است.
مديراجرايي مناطق يک وسه شهرداري تهران افزود:عمليات اجرايي خطوط انتقال فاضلاب باقيمانده در منطقه سه شهرداري تهران، با مشخص شدن پيمانکار درحال انجام است اما دراين منطقه به دليل وجود ادارات دولتي و سازمان هاي خاص با محدوديت هاي اجرايي روبه رو هستيم.
وي با بيان مطلب فوق تصريح کرد:ايجاد محدوديت ها سبب شده تا دراخذ مجوز حفاري از شهرداري منطقه سه،همچنين اداره راهنمايي و رانندگي به دليل معضلات ترافيکي، با مشکلاتي در روند اجراي پروژه فاضلاب روبه رو شويم.
زينلي خاطرنشان کرد:عمليات جمع آوري فاضلاب از شمالي ترين منطقه تهران يعني منطقه يک آغازمي شود و طي عبوراز خطوط اصلي وارد خطوط انتقال فاضلاب درمنطقه سه مي شود و درنهايت در خيابان خواجه عبدالله به تونل فاضلابرو شرقي تهران متصل مي شود.
وي سايز لوله ها درخطوط اصلي منطقه سه را از 800 تا 1200 ميليمترمتغيير خواند و قطرلوله هاي فرعي را بين 250 تا 400 ميليمتراعلام کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield