بازار آریا

آخرين مطالب

مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار؛

وام مسکن در تهران 160ميليون تومان شد مسکن

وام مسکن در تهران 160ميليون تومان شد
  بزرگنمايي:

آريا بازار- شوراي پول و اعتبار در جلسه يازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطاي تسهيلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن يکم به زوجين خانه اولي بر روي يک پلاک ثبتي از 800، 600 و 400 ميليون ريال به ترتيب 1.600ميليون‌ ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 800 ميليون‌ريال)، 1.200 ميليون‌ ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر(هريک از زوجين حداکثر600 ميليون‌ريال) و 800 ميليون‌ ريال در ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 400 ميليون‌ ريال) با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اساس تبصره اين مصوبه اولويت استفاده از منابع اقساط وصولي طرح مسکن مهر جهت تکميل واحدهاي نيمه تمام طرح مزبور به قوت خود باقي است.
همچنين شوراي پول و اعتبار با امکان اعطاي تسهيلات مسکن به زوجين جوان از محل اوراق گواهي حق تقدم مسکن (حساب سپرده سرمايه گذاري ممتاز) از 600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب 1000 ميليون‌ريال در شهر تهران (هريک از زوجين حداکثر 500 ميليون‌ ريال)، 800 ميليون‌ ريال در مراکز استان‌ها و شهرهاي بالاي 200هزار نفر (هريک از زوجين حداکثر 400 ميليون‌ ريال) و600 ميليون‌ ريال در ساير مناطق شهري (هريک از زوجين حداکثر 300 ميليون‌ ريال) بر روي يک پلاک ثبتي و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
اين شورا تاکيد کرده است، براي کمک به ايجاد تعادل منابع و مصارف اين حساب، تعيين بازه زماني زوج هاي مشمول اين مصوبه با اولويت زوج‌هاي جوان در اختيار بانک مسکن قرار گيرد؛ ضمن اينکه اين بانک موظف شد نسبت به کاهش نرخ سود تسهيلات ياد شده (حداکثر 18.5 درصدي) متناسب با کاهش نرخ هاي سود مصوب شوراي پول و اعتبار اقدام کند.
در بند ديگري از مصوبه اين شورا آمده است: با پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب هاي پس انداز مسکن جوانان افتتاحي طي سال هاي 79، 80 و81 به ميزان 100 درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي (تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها به ترتيب 600، 500 و 400 ميليون ريال) و در بازه زماني حداکثر يک ساله براي طرح فوق با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت به عمل آمد.
همچنين با مجوز اعطاي تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده به بانک مسکن، مشابه با مجوزهاي صادره به ساير بانک‌هاي تجاري (600، 500 و 400 ميليون ريال به ترتيب در شهرهاي تهران، شهرهاي بالاي 200 هزار نفر جمعيت و مراکز استان، ساير شهرها) موافقت شد.
ضمن اينکه تلفيق تسهيلات خريد مسکن بدون سپرده با ساير تسهيلات تعهدي بانک (به جز بند 3 فوق الذکر) امکان‌پذير نيست.
شوراي پول و اتبار همچنين با درخواست بانک مسکن مبني بر پرداخت تسهيلات صندوق پس‌انداز مسکن يکم در بافت‌هاي فرسوده، بدون الزام به رعايت شرايط و ضوابط تعيين شده براي گيرنده تسهيلات (شرط خانه اولي)، مشروط به تعلق صرفاً يک فقره تسهيلات بر واحد خريداري شده در بافت فرسوده (يا از محل صندوق پس انداز مسکن يکم و يا تسهيلات ساخت بافت فرسوده در مرحله فروش اقساطي) به خريدار(‌بدون الزام به خانه اولي بودن) و با رعايت حداکثر تسهيلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
بر اين اساس، انتظار مي‌رود با اجراي تصميم‌هاي اتخاذ شده، رونق بيشتري در بخش مسکن ايجاد شده و اثر مثبتي بر رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) کشور بگذارد.
با توجه به ارتباطات پسين و پيشين بخش مسکن با تعداد زيادي از فعاليت هاي اقتصادي، اين امر مي تواند موجب افزايش سرمايه‌گذاري و افزايش فرصت‌هاي شغلي در اقتصاد کشور شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield