بازار آریا

آخرين مطالب

رئيس سازمان شيلات ايران خبر داد:

افزايش توليد سالانه ميگو تا پايان برنامه ششم توسعه اصناف

افزايش توليد سالانه ميگو تا پايان برنامه ششم توسعه
  بزرگنمايي:

آريا بازار- حسن صالحي افزود: بر اين اساس سازمان شيلات ايران با هدف گذاري توليد 60 هزار تن ميگو در برنامه ششم، توسعه پرورش در
زمين هاي مستعد و آماده بهره برداري را با عتوان اولويت هاي توسعه ابزي پروري در نظر گرفته است. هدفي که به گفته وي تحقق آن نيازمند تقويت ساختارهاي آبزي پروري منطقه اي و تعامل با کشورهاي منطقه و تجهيز و تکميل و راه اندازي مجتمع هاي تکثير و پرورش ميگو و رسيدن به استانداردهاي مورد نياز است.
وي تحقق اين اهداف را نيازمند همکاري جدي سازمان ها و نهادهاي ذي ربط و تامين اعتبارات دولتي و تسهيلات بانکي مناسب دانست و افزود: در اين ميان توجه به سياست هاي اقتصادي جديد دولت به ويژه اقتصاد مقاومتي با شرايط ايجاد شده در پسا تحريم رويکرد توسعه پرورش ميگو و قرارگيري مجتمع هاي پرورش ميگو در کانون هاي اقتصادي به منزله يکي از رويکردهاي شيلاتي در برنامه ريزي اساسي توسط سازمان شيلات ايران مورد توجه قرار گرفته است که اين امر توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق محروم ساحلي در جنوب و شمال را در پي خواهد داشت.
صالحي به هم پوشاني اين برنامه ها با ظرفيت هاي توسعه در کليه سواحل جنوبي و شمالي اشاره کرد و در تشريح زيربخش تکثير و پروش ميگو گفت: اين زير بخش از حيث فناوري، نيروي کار متخصص و تجهيزات عمدتا خود اتکاست و با نگاه جديد به مقوله شيلات و ايجاد پيوند مناسب بين حلقه هاي زنجيره از توليد تا مصرف در قالب نظام مديريتي يکپارچه شيلات مي تواند به مثابه موتور محرکه توسعه عمل کند.
وي دارا بودن امکانات فراوان آبي ايران در بخش هاي آبزي پروري دريايي به ويژه ميگو را عامل رشد بسيار سريع در توليد اين محصول دانست و گفت: از سال 1389 صدور مجوزها در مقياس تجاري شروع شد و اکنون در راستاي اقدامات حمايتي و زيرساختي پيش بيني شده و سرمايه گذاري افراد حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در برنامه پنج ساله ششم توسعه ( از 95 تال 99) به 60 هزار تن افزايش مي يابد که در اين صورت در افق 1404 امکان توليد 100 هزار تن ميگو نيز فراهم خواهد بود.
رئيس سازمان شيلات ايران با اشاره به در دسترس نبودن آب شيرين و کمبود غذا و مرگ و مير ناشي از آن در جهان گفت: درياها که حدود 75 درصد از کره زمين را تشکيل مي دهند، يکي از توانمندي هاي بالقوه براي توليد مواد غذايي هستند.
صالحي با اشاره به گزارش سازمان خواروبار و کشاورزي ملل متحد(فائو) گفت: صيد جهاني آبزيان به حدي رسيده است که با شيوه هاي کنوني مديريت ذخاير نمي توان توليد بيشتري را انتظار داشت.از سوي ديگر تقاضا براي آبزيان به ويژه ميگو در ايران و جهان رو به افزايش است.
رئيس سازمان شيلات ايران با اشاره به اين که در دو سال اخير رشد پرورش سالانه آبزيان به بيش از 9 درصد رسيده است، گفت: اين رشد با ثبات ترين نرخ رشد را در توليد پروتئين هاي جانوري در جهان داشته است و ميزان توليد آبزيان پرورشي در سال 2013 به رقم 97 ميليون تن رسيده است که در اين ميان سهم توليد ميگو 1/4 ميليون تن بوده است.
به گفته صالحي چين در توليد ميگو با 25 درصد از اين توليد پيشگام است و ايران در سال 2013 در رتبه شانزدهم جهان بوده است.
وي در ادامه گفـت: با توجه به اين که سواحل و درياها پتانسيل تبديل به يک منبع ايجاد مشاغل جديد را دارا هستند، مي توان با اتخاذ استراتژي هاي توسعه اي مناسب، راه را براي رسيدن به اهدافي نظير توليد غذاي کمي و کيفي در راستاي امنيت غذايي و ايجاد اشتغال مولد هموار کرد.
رئيس سازمان شيلات ايران از آمادگي بهره برداري 47 مرکز تکثير ميگو با ظرفيت بيش از 3 ميليارد قطعه خبر داد و گفت: شرايط مناسب را جهت مولد سازي و تامين مولدين مورد نياز براي خوداتکايي اين نهاده مهم فراهم کرده است.
وي افزود: در سال هاي اخير شاهد فعال شدن بيش از 500 باب مزرعه ( بزرگ و کوچک) توليدي بوده ايم که توليد قريب به 23 هزار تن را به همراه داشته است. وجود 8 کارخانه توليد خوراک ميگو در کشور با ظرفيت حدود 190 هزار تن، امکان توليد غذاي مورد نياز ميگو را فراهم آورده است.
صالحي از شناسايي 184 هزار هکتار سطح با قابليت پرورش اين محصول خبر داد و گفت: با احداث 131 هزار هکتار سطح توان توليد قريب به 300 هزار تن ميگو را خواهيم داشت که وجود کارخانجات عمل آوري و فرآوري ميگو در 5 استان کشور اين فرآيند را کامل مي کند،اما با توجه به توسعه اين بخش در آينده نيازمند توسعه اين کارخانجات نيز هستيم.
رئيس سازمان شيلات ايران شرايط مساعد پسابرجام براي سرمايه گذاري در اين بخش را يکي از مناسب ترين هدف گذاري ها براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي عنوان کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield