بازار آریا

آخرين مطالب

بانک مرکزي:

رونق بازار مسکن در ارديبهشت مسکن

رونق بازار مسکن در ارديبهشت
  بزرگنمايي:

آريا بازار- در ارديبهشت ماه، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 40.1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.7 و 2.8 درصد افزايش نشان مي دهد.
در ارديبهشت ماه از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل 78/3 ميليون ريال به منطقه 1 و کمترين آن با 21/4 ميليون ريال به منطقه 18 تعلق داشته است.
در ارديبهشت ماه، تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 15/4 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 8/2 درصد افزايش نشان مي دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در ارديبهشت ماه حاکي از آن است که واحدهاي نوساز تا 5 سال ساخت با سهم 52/1 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
اين سهم در مقايسه با ارديبهشت سال 1394 ، 1/6 واحد درصد کاهش نشان مي دهد.
توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 15/2 درصدي از کل معاملات ، بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنين مناطق 2 ،4 و 15 به ترتيب با سهم 8/4 ،10/5 و 6/3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.
70/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران صرفاً مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتيب بيشترين فراواني شامل مناطق 11 ،7 ،10 ،8 ،14 ،15 ،2 ،4 ،5 و 13) بوده و 12 منطقه ديگر تنها 30/0 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
در ارديبهشت ماه، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 40/1 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1/7 و 2/8 درصد افزايش نشان مي دهد.
بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 11 (معادل 6/1 درصد) و بيشترين کاهش قيمت به منطقه 7 (معادل 7/6 درصد) تعلق دارد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield