بازار آریا

آخرين مطالب

پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدت ايران تحريم ها را خنثي مي کند صنعت و تجارت

پروژه هاي سرمايه گذاري بلند مدت ايران تحريم ها را خنثي مي کند
  بزرگنمايي:

آريابازار-اين نشريه افزود: تلاش هاي ديپلماتيک اخير تهران نشان مي دهد که اين کشور يک راهبرد دوگانه را به سمت جذب سرمايه گذاري و ادغام دوباره با اقتصاد جهان دنبال مي کند: (1) جذب سرمايه براي احياي زيرساختاري هاي داخلي کشور و (2) استفاده از سرمايه ايران براي تامين مالي ساخت پالايشگاه هاي نفتي در سراسر جهان.
با توجه به اين که سرمايه گذاري در بخش زيرساخت هاي ايران تقريبا به يک تريليون دلار در 10 سال آتي نياز دراد، تهران بشدت بر طرح هاي مالي براي احياي زيرساخت هايش متکي است.
بر اين اساس، سرمايه گذاران مقادير هنگفتي پول سرمايه گذاري مي کنند و بازگشت اين سرمايه در يک مدت طولاني که اغلب 30 سال در نظر گرفته مي شود، صورت مي گيرد.
اتکاي شديد ايران به طرح هاي مالي، پيامدهايي خواهد داشت که ممکن است از مدت اعتبار اوليه توافق هسته اي فراتر رود و در عين حال به صورت بالقوه، انگيزه هاي منحصربفردي را براي طرف هاي مختلف در صورت نقض تعهد ايران و بازگشت اين کشور به سوي شرکاي قديمي اش در زمان انقضاي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) ايجاد کند.
از اين رو، رويکرد راهبردي تهران دوران پس از برجام را مد نظر دارد و اين کشور در اتخاذ راهبرد ادغام دوباره با اقتصاد جهان وارد يک بازي طولاني شده است.
آمريکا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد سه نقش آفرين اصلي در ساز و کار تحريم هاي ايران بودند. يکي از ابعاد بسيار مهم برجام بازگشت خودکار تحريم ها در صورت عمل نکردن ايران به مفاد اين توافق است. در صورت بازگشت خودکار تحريم ها، شرکت ها مستقيما به دليل وارد شدن در توافقات با ايران در زمان لغو تحريم ها مجازات نخواهند شد. گذشته از اين، چنين قراردادهايي مي تواند شامل تعيين مدت زماني مشخص براي توقف فعاليت سرمايه گذاران در ايران باشد.
در اين صورت، روابط تجاري اوليه و هجوم کالاها بايد تا قبل از مهلت انقضاي هر گونه دوره توقف فعاليت سرمايه گذاران خارجي متوقف شود. اما موضوعي که کمتر مشخص است اين است که چنين شرطي در رابطه با پروژه هاي بزرگ زيرساختي چگونه اجرا خواهد شد، بويژه آن که سرمايه چنين پروژه هايي اغلب بر اساس هجوم نقدينگي که اغلب فراتر از مدت تعيين شده براي برجام است، تامين مي شود.
با توجه به ضرر کلي احتمالي ناشي از بازگشت خودکار تحريم ها، دولت هاي اروپايي به دنبال قرار گرفتن در چنين شرايطي فقط در صورت بروز مشکلي جدي براي مثال افزايش ذخاير اورانيوم ايران فراتر از حد توافق شده، هستند.
البته پس از انقضاي برجام که (تقريبا 15 سال است) تحريم هاي سازمان ملل و اتحايه اروپا بطور کامل لغو خواهند شد و هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل در معرض قدرت وتوي شوراي امنيت و هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي اتحاديه اروپا نيز مستلزم توافق جمعي کشورهاي عضو شوراي اتحاديه اروپا خواهد بود. آمريکا همواره مي تواند بطور يکجانبه تحريم هاي ثانويه را اعمال کند، اما در صورت استفاده از چنين گزينه اي منزوي خواهد شد.
از اين رو، راهبرد ايران براي استفاده از طرح هاي سرمايه گذاري خارجي اهرم بيشتري در اختيار اين کشور قرار مي دهد تا با جديت مفاد برجام را تا قبل از مهلت انقضاي آن که تقريبا 15 سال است اجرايي کند. البته پس از انقضاي برجام اهرم ايران افزايش خواهد يافت چرا که هر گونه اعمال دوباره تحريم هاي سازمان ملل متحد به همکاري بين المللي قابل ملاحظه اي نياز خواهد داشت که احتمال تحقق اين امر دشوار خواهد بود زيرا سرمايه گذاران غير آمريکايي در دوران لغو تحريم ها تعهدات مالي مهمي را برعهده گرفته اند که در صورت تخطي از آنها بيشترين ضرر را خواهند کرد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield