بازار آریا

آخرين مطالب

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟ مسکن

کدام خانه ها بهتر فروش رفتند؟
  بزرگنمايي:

آريا بازار- در شهريورماه سال جاري همانند ماههاي اخير واحدهاي ارزان قيمت و کوچک متراژ نسبت به واحدهاي بزرگ، نيمه لوکس و لوکس، تقاضاي بيشتري داشته اند که از وجود مشتريان بالفعل در اين بازار حکايت دارد. سهم 59.4 درصدي واحدهاي داراي قيمت کمتر از 4.2 ميليون تومان در هر متر مربع نشان مي دهد کماکان عرصه براي توليد واحدهاي متوسط و نيمه لوکس فراهم نيست. با اين حال واحدهاي مسکوني لوکس با تخفيف سهم متعادل 7.1 درصدي خود را از بازار به دست آوردند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در شهريورماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي "3 الي 3.5" ميليون تومان به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12.5 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي "2.5 تا 3" ميليون تومان با سهم 12.2 درصد و "3.5 الي 4" ميليون ريال با سهم 11.2 درصد، در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 59.4 درصد واحدهاي مسکوني بها قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (4.27 ميليون تومان) معامله شده اند.

از سوي ديگر توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطر زيربناي هر واحد مسکوني در شهريورماه سال 1395 نشان مي‌دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي "60 تا 70" متر مربع معادل 14.9 درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي "50 تا 60" و "70 تا 80" متر مربع به ترتيب با سهم هاي 14 و 13.3 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطر زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 52.7 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

در شهريور ماه سال 1395، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش "100 تا 150" ميليون تومان با اختصاص سهم 13.7 درصد بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است. واحدهاي داراي ارزش "150 تا 200" و "200 تا 250 " ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص 12.7 و 11.4 درصد در

رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 51 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 300 ميليون تومان اختصاص داشته است .

اما بازار فروش واحدهاي داراي دامنه قيمتي بيش از هشت ميليون تومان که از آنها به عنوان واحدهاي لوکس ياد مي شود در شهريورماه همچون ماه قبل از آن وضعيت نااميدکننده اي نداشت. اين واحدها سهم 7.1 درصدي از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص دادند که بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد صرف‌نظر کردن سازندگان از قيمت‌هاي معمول و نزديک کردن انتظارات آنها به قيمت پيشنهادي خريداران در فروش اين واحدها بي‌تاثير نبوده است.

در سوي مقابل بررسي معاملات واحدهاي مسکوني 5.5 ميليون تا سقف هشت ميليون تومان از منحني نزولي تعداد خريد و فروش اين واحدها حکايت دارد؛ به طوري که واحدهاي داراي دامنه قيمتي 5.5 تا شش ميليون تومان 4.5 درصد، 6 تا 6.5 ميليون تومان 4.3 درصد، 6.5 تا هفت ميليون تومان 2.6 درصد، هفت تا 7.5 ميليون تومان دو درصد و 7.5 تا هشت ميليون تومان 1.5 درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield