بازار آریا

آخرين مطالب

هيات امناي صندوق توسعه ملي تصويب کرد

کاهش نرخ سود وام صادراتي صنعت و تجارت

کاهش نرخ سود وام صادراتي
  بزرگنمايي:

آريا بازار- بر اين اساس، نرخ سود تسهيلات صادراتي به 11 درصد کاهش يافت. همچنين اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر نيز کاهش يافته و معادل 7 درصد تعيين شده است. نرخ‌هاي اعلام‌شده از سوي هيات امناي صندوق توسعه ملي با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار شاخص‌سازي و با اهداف توسعه‌اي تعيين مي‌شود. فعالان اقتصادي معتقدند اين مصوبه افزايش رقابت‌پذيري در صادرات را به‌دنبال خواهد داشت.

هيات امناي صندوق توسعه ملي به منظور جهش در صادرات غير‌نفتي، نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق براي صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داد. اين تصميم در جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي که روز گذشته به رياست حسن روحاني رئيس‌جمهوري ايران تشکيل شد، تصويب شد. از سوي ديگر، هيات امنا تصويب کرد که اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر نيز کاهش يابد و معادل 7 درصد تعيين شود. در همين راستا، کارشناسان معتقدند کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي براساس ابلاغيه مشوق‌هاي صادراتي که در ابتداي سال‌جاري ازسوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شده بود، در دستور کار متوليان صندوق توسعه ملي قرار گرفته است. از سوي ديگر، به گفته آنها، چنانچه بانک‌ها به اندازه کافي تامين اعتبار شوند، اين مصوبه بر قيمت تمام شده صادرات تاثير مستقيم خواهد گذاشت. از طرفي، رقابت‌پذيري در بخش صادرات نيز به اين واسطه افزايش مي‌يابد و در نهايت منجر به جهش صادراتي خواهد شد. باتوجه به اينکه هيات امناي صندوق توسعه ملي به منظور جهش در صادرات غير نفتي، نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق براي صادرکنندگان را به 11 درصد کاهش داده است، حال در اين بين سه موضوع مطرح مي‌شود؛ موضوع اول اين است که آيا صندوق توسعه ملي که اعطاي تسهيلات ارزي را پوشش مي‌دهد، تسهيلات ريالي هم پرداخت مي‌کند؟ ارزيابي‌ها در پاسخ به اين سوال نشان مي‌دهد که تسهيلات ريالي به‌صورت سپرده‌گذاري ريالي (با استناد به ماده (84) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه ايران و تفويض اختيار مورخ 27/ 11/ 1392 هيات امناي صندوق توسعه ملي) نزديک به 10 درصد ورودي سالانه را نزد بانک‌ها سپرده‌گذاري مي‌کند. اين سپرده‌گذاري همراه با يک دستورکار و چارچوب تسهيلاتي است که متناسب با مصوبات هيات عامل در اختيار بخش‌ها قرار مي‌گيرد.

اما موضوع دومي که در اين بين مطرح است اينکه نرخ سود تسهيلات ريالي از محل منابع صندوق توسعه ملي براي صادرکنندگان به 11 درصد کاهش يافته است که با نرخ سود بانکي مصوب شوراي پول و اعتبار که 18 درصد تعيين شده، تطابق ندارد. ارزيابي‌ها در اين زمينه نشان مي‌دهد که نرخ‌هاي اعلام شده از سوي هيات امنا با نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار شاخص‌سازي مي‌شود، حصول اين نرخ‌ها به‌صورت ترجيحي و با اهداف توسعه‌اي صندوق توسعه ملي تعيين مي‌شود. از اين رو، با توجه به کاهش نرخ سود تسهيلات در شبکه بانکي، هيات امنا نرخ سود تسهيلات ريالي صندوق توسعه ملي را نيز کاهش دادند. به‌طوري که قبلا نرخ سود تسهيلات براي بخش‌هاي نفت و گاز 16 درصد و براي بخش‌هاي غيرنفت و گاز، 14 درصد بوده که اکنون براساس مصوبه هيات امناي صندوق توسعه ملي، به 11 درصد کاهش يافته است. به‌طور معمول در تمامي دوره‌ها، نرخ مناطق محروم 4 واحد درصد پايين‌تر تعيين شده است. براساس مصوبه اخير هيات امنا، اين نرخ سود براي مناطق محروم 4 درصد ديگر کاهش پيدا کرده و معادل 7 درصد تعيين شده است.

از سوي ديگر، موضوع سوم اين است که با کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي، احتمال دارد رفتار رانتي در زمينه پرداخت تسهيلات را شاهد باشيم. در همين راستا، ارزيابي‌هاي صورت گرفته حاکي از اين است که به واسطه اينکه دستورالعمل‌ها عام است و فقط چارچوب‌ها را تعيين مي‌کند، بانک در برابر نکول، پاسخگو و داراي سهم است. بنابراين شريک شدن بانک در ريسک، احتمال پرداخت تسهيلات رانتي را کاهش مي‌دهد؛ چرا که بر اين اساس، موارد مصرف در حوزه‌هاي مختلف براساس اولويت‌ها و با مشورت دستگاه‌هاي اجرايي تعيين مي‌شود و براساس تصميم کارشناسي صندوق توسعه ملي، اولويت‌ها به هيات امنا ارجاع داده مي‌شود و در نهايت بانک‌ها هم در راستاي همين اولويت‌ها اقدام به پرداخت تسهيلات مي‌کنند. در اين حالت رفتار رانتي اتفاق نمي‌افتد؛ چراکه بانک‌ها در ريسک پرداخت شريک هستند. به عبارت ديگر، از آنجا که بانک‌ها در برابر نکول پاسخگو هستند و بايد اصل سپرده را به صندوق برگردانند، وارد ريسک نکول نمي‌شوند و اعتبارسنجي لازم را انجام مي‌دهند.

رقابت‌پذيري صادرات

به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي با توجه به ابلاغيه مشوق‌هاي صادراتي که در ابتداي سال جاري ازسوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شده بود، انجام شد. محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات در اين باره به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: در بسته‌اي که به‌عنوان مشوق‌هاي صادراتي سال 95 ابلاغ شده بود، بخش خصوصي نقشي در تدوين آن ايفا نکرده بود. همين موضوع نيز باعث شد که انتقاد فعالان اقتصادي درخصوص اين بسته به‌صورت جدي دنبال شود. وي عنوان مي‌کند: اين موضوع در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور نمايندگان کميسيون صادرات و کنفدراسيون صادرات به بحث گذاشته شد. لاهوتي با بيان اينکه بسته مشوق‌هاي صادراتي ابلاغ شده 3اشکال اساسي داشت، تصريح مي‌کند: در اين بسته دارندگان کارت‌هاي حقيقي جزو گروه‌هاي نام برده در بسته نبودند. همچنين هزينه‌هايي که براي حمل و نقل و ترانزيت در نظر گرفته بودند، پايين بود.

وي با اشاره به تسهيلات صادراتي پيش‌بيني‌شده در اين بسته مي‌گويد: نرخ سود پيش‌بيني شده براي تسهيلات صادراتي که متولي آن صندوق توسعه ملي است، در اين بسته 14 و 16 درصد بود. اما اين ميزان سود نيز از سوي فعالان بخش خصوصي مورد انتقاد بود. استدلال بخش خصوصي در اين خصوص حاکي از آن است که هنگامي که دولت نرخ تورم را حدود 10 درصد اعلام مي‌کند، چرا بايد صادرکننده اين ميزان سود را پرداخت کند. از اين رو، کنفدراسيون صادرات و کميسيون صادرات اتاق ايران به‌عنوان نمايندگان بخش خصوصي در جلسات حضور پيدا کرده و نرخ سود 12 درصدي را پيشنهاد دادند. اين پيشنهاد بايد ازسوي هيات امناي صندوق توسعه ملي نيز تصويب مي‌شد که متاسفانه در آن دوره با تغيير مديريت صندوق، عملا اين موضوع به تعويق افتاد.

رئيس کنفدراسيون صادرات مي‌افزايد: با توجه به اينکه کاهش نرخ سود تسهيلات صادراتي مدتي مسکوت مانده بود، اخيرا در جريان برگزاري روز ملي صادرات مجددا اين بحث مطرح شد و اعتراض خود را در روز ملي صادرات به گوش رئيس‌جمهوري رسانديم که منجر به اعلام کاهش نرخ تسهيلات صادراتي به منظور جهش در صادرات غيرنفتي شد. لاهوتي در ادامه اظهارات خود به بررسي تاثير اين تصميم بر صادرات ايران مي‌پردازد و مي‌گويد: چنانچه در اين خصوص براي بانک‌ها تامين اعتبار شود، قطعا در قيمت تمام شده صادرات تاثير مستقيم مي‌گذارد. ضمن اينکه رقابت‌پذيري در بخش صادرات نيز به اين واسطه افزايش مي‌يابد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

مصرف برق به 48هزار مگاوات رسید

آتش‌سوزی در نیروگاه تبریز

استقبال بیش از 710هزار نفری از کنسرت همایون شجریان

جزئیات جدید از نحوه افزایش حقوق آموزش و پرورش

نه سیاه سیاه، نه سفید سفید

رونمایی از کتاب مجموعه عکس های ژوزف پلروس در کیش

ارزان‌ترین و گران‌ترین بنزین جهان متعلق به کدام کشورها است؟

شرط الزام چک صیاد برای خرید خودرو برداشته شد

سرقت دیواره‌های صوتی اتوبان‌های تهران

علت افزایش آلاینده ازن در هوای تهران

آیا ETF شیوه خوبی برای خصوصی‌سازی است؟

بانک تجارت شعبه کارتهران هیچ آسیبی ندیده است

چه کسانی باید 25میلیون تومان یارانه مسکن مهر را پرداخت کنند؟

چـگونه می‌توان از رسیدگی مالیاتی معاف شد؟

فروش فوق العاده 4 محصول پرتیراژ ایران‌خودرو

قمی:مدیریت دکتر لاریجانی هیچگاه با افراط و تفریط همراه نبود

دستورالعمل فروش فوق العاده محصولات ایران خودرو و سایپا + فیلم

چک صیاد چیست؟

تقاضایی از ثبت نام کنندگان پیش فروش خودرو

یک پیش‌بینی درباره قیمت خودروهای کارکرده

ماجرای هزینه 20میلیونی نقل و انتقال مسکن مهر

وام گرفتن در کدام استان راحت‌تر است؟

ترافیک پرحجم در راه‌های مازندران

دستور وزیر بهداشت فرانسه برای ارزیابی خطرات مصرف داروی ترامپ

خسارت شدید زلزله به بافت تاریخی دهدشت

آخرین وضعیت محمدعلی کشاورز در بیمارستان +عکس

ایران هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی چین را محکوم کرد

کدام نوع فست فود را بخوریم بهتر است؟ +تصاویر

پرسپولیسی‌ها هم کرونا گرفتند

تولید ماسک با پوست مار پیتون! +تصاویر

13نکته از زندگی لئوناردو دی کاپریو که نمی‌دانستید

رستوران‌‌ها و اغذیه‌‌فروشی‌‌ها از امروز بازگشایی می‌شوند

جزییات بسته ویژه مکالمه همراه اول به مناسبت عید سعید فطر

بهترین برنامه غذایی برای مبارزه با کم خونی

نشانه‌های کمبود ویتامین K

قیمت مزدا در روزی که گذشت +جدول

قیمت جدید آپارتمان نوساز در تهران +جدول

5 خبر مهم اقتصادی 1399/3/4

ورود شورای نگهبان به ماجرای حذف صفر از پول ملی

دستور روحانی برای کنترل تورم/ استفاده از همه ظرفیت‌ها برای دسترسی به منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی

گازسوز کردن رایگان تاکسی، وانت بار و تاکسی های اینترنتی شروع شد

دستور روحانی به رئیس بانک مرکزی: تورم را کنترل کنید

ورود شورای نگهبان به ماجرای حذف 4 صفر از پول ملی

روحانی خطاب به همتی: تورم را کنترل کنید

نامه هشدارآمیز جمعی از نمایندگان درباره آینده بازار بورس

پیام تبریک اسکوچیچ به مناسبت عید فطر +عکس

پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی تا 17خرداد ادامه دارد

رشد بازار مسکن ادامه نمی‌یابد

مشتریان خودرو زمان مناسب‌تری را برای ثبت مشخصات در «امتا» انتخاب کنند

عبور از مرحله سخت بیماری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی