بازار آریا

آخرين مطالب

رشد ملايم قيمت مسکن در 9 ماه سال جاري:

رشد 11.2 درصدي اجاره مسکن/ اجاره بها با نرخ تورم متوازن شد مسکن

رشد 11.2 درصدي اجاره مسکن/ اجاره بها با نرخ تورم متوازن شد
  بزرگنمايي:

آريا بازار- با توجه به رشد ملايم قيمت مسکن در سطحي کمتر از نرخ  تورم طي 9 ماه منتهي به آذر ماه امسال و نيز گشايش هاي مالي اخير نظام بانکي در اين بخش(به ويژه تک  رقمي شدن نرخ سود تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم بانک مسکن)، شرايط مناسبي جهت خانه دار شدن زوجين جوان و خانه اولي ها در شرايط کنوني فراهم شده است. 

بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در آذر ماه سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره مي باشد، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2 و 9.6 درصد رشد نشان مي دهد.

در اين ماه همچنين متوسط قيمت خريد و  فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران 42.3 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 0.5 و 7.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

بررسي توزيع واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در ماه گذشته نشان دهنده آن است که واحدهاي تا پنج سال ساخت با سهم 52.5 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

همچنين توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذر ماه گذشته نشان دهنده آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 16.7 درصدي از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

از طرفي مناطق 2 و 4 نيز به ترتيب با 10.5 و 10.1 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند، در مجموع 73.6 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر(به ترتيب بيشترين فراواني مناطقه 5، 2، 4، 14، 8، 10، 15، 7، 1 و 3) بوده و 12 منطقه باقي مانده 26.4 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

با استناد به گزارش هاي بانک مرکزي بايد گفت: در آذرماه امسال، متوسط قيمت يک متر مربع زير بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران با 44.3 ميليون ريال بود که نسبت به مدت ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.5 و 7.7 درصد افزايش نشان مي دهد.

بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 16 معادل 15.9 درصد و کمترين رشد متوسط قيمت به منطقه 10 معادل 4.3 درصد تعلق دارد.

در آذر ماه سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع  زيربناي مسکوني معامله شده معادل 100.1 ميليون ريال به منطقه يک و کمترين آن با 22.1  ميليون ريال به  منطقه 17 تعلق داشته است.

درباره تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در 9 ماه منتهي به آذر ماه امسال نيز بايد گفت: تعداد معاملات آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران به 117.4 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، 8.6 درصد افزايش نشان مي دهد.

در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي در شهر تهران 43.5 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، 4.7  درصد افزايش نشان مي دهد.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آذر ماه سال جاري حکايت از آن دارد که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 30 تا 35 ميليون ريال به ازاي هر متر مربع بنا با سهم 12.4 درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه هاي قيمتي 25 تا 30 ميليون ريال با سهم 12.2 درصد و 35 تا 40 ميليون ريال با سهم 10.6 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند.

در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه اي بوده است که در حدود 60.8  درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران 44.3 ميليون ريال معامله شده اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني در آذر ماه  سال 95 نشان مي دهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 متر مربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهاي داراي زيربناي 50 تا 60 و 70 تا 80 متر مربع به ترتيب با سهم هاي 13.2 و 13.1 درصدي در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه، واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 متر مربع، 51.5  درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

در آذر ماه سال 1395 توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از  آن است که در ميان دامنه هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش 1000 تا 1500 ميليون ريال با اختصاص 12.7 درصد، بيشترين سهم  از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهاي داراي ارزش 1500 تا 2000 و 2000 تا 2500 ميليون ريال نيز به ترتيب با اختصاص 12.6 و 11.2 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 50.1  درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 3000 ميليون ريال اختصاص داشته است.

در آذر ماه سال 95 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.2 و 9.6 درصد رشد نشان مي دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يک ساله تنظيم مي گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياست هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. سهم هزينه مسکن معادل 28.4 درصد است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield