بازار آریا

آخرين مطالب

تحولات بازار مسکن:

بازار مسکن به فاز رونق نزديک شد؟ شرايط مناسبي براي خانه‌دار شدن زوجين جوان و خانه‌اولي‌ها در شرايط کنوني فراهم شده است مسکن

بازار مسکن به فاز رونق نزديک شد؟
  بزرگنمايي:

آريا بازار- گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در دي‌ماه سال 1395 که برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي تهيه و منتشر شد.

بر اساس اين گزارش، تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران در دي‌ماه سال 1395، به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد افزايش را نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيباني واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.4 و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

کدام منطقه بيشترين معامله را داشت؟

در دي ماه 1395 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 16 هزار و 749 واحد مسکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 3.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در دي‌ماه سال 1395 حاکي از آن است که واحدهاي تا 5 سال ساخت با سهم 52.9 درصد بيشترين سهم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند.

توزيع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در دي ماه سال 1395 حاکي از آن است که از ميان مناطق 22گانه شهر تهران، منطقه 5 با سهم 16 درصدي از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهاي مبايعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم 11,2 و 9.9 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند.

در مجموع 73.1 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتيب بيشترين فراواني مناطق 5، 4، 2، 14، 8، 10، 15، 7، 13و 1 ) بوده و 12 منطقه باقي مانده 26.9 درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

وقتي قيمت خانه بالا رفت

در دي ماه 1395، متوسط قيمت يک متر زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 1.4و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه 9 ( معادل 16.2 درصد) و کمتري رشد متوسط قيمت به منطقه 22 ( معادل 0.8 درصد) تعلق دارد.

در دي ماه سال 1395 از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيريناي مسکوني معامله شده معادل 10.1 ميليون تومان به منطقه يک و کمترين آن با 2.1 ميليون تومان به منطقه 18 تعلق داشته است.

در دي ماه سال 1395 تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک مترمربع زيباني واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي شهر تهران 4.4 ميليون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب به ميزان 1.4 و 9.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

7.9 درصد رشد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني تهران

در 10 ماهه منتهي به دي ماه سال جاري تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به ترتيب 134.2 هزار واحد مسکوني بالغ شد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 7.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين مدت متوسط قيمت يک مترمربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه‌هاي معاملات ملکي در شهر تهران 4.3 ميليون تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 5.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

ساير شاخص‌هاي آماري بازار معاملات مسکن

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بربحسب قيمت يک مترمربع بنا در دي ماه سال جاري حاکي از آن است که واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي 3.5 تا 3 ميليون تومان به ازاي هر مترمربع بنا با سهم 12.8 درصد بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه‌هاي قيمتي 2.5 تا 3 ميليون تومان با سهم 12 درصد و 35 تا 40 ميليون ريال با سهم 10.7 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته‌اند. در اين ماه توزيع حجم معاملات به گونه‌اي بوده که درحدود 61.8 درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتر از متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسکوني شهر تهران (4.4 ميليون تومان) معامله شده‌اند.

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربنايي هر واحد مسکوني در دي‌ماه سال 1395 نيز نشان مي‌دهد بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي 60 تا 70 مترمربع معادل 15 درصد اختصاص داشته است.

واحدهاي داراي زيربناي 70 تا 80 و 50 تا 60 مترمربع به ترتيب با سهم‌هاي 13.2 و 13.1 درصدي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. در مجموع در اين ماه واحدهاي مسکوني با سطح زيربناي کمتر از 80 مترمربع، 51.1 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

در دي ماه 1395، توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در ميان دامنه‌هاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش 150 تا 200 ميليون تومان با اختصاص سهم 12.9 درصد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده است.

واحدهاي داراي ارزش 100 تا 150 و 200 تا 250 ميليون تومان نيز به ترتيب با اختصاص 11.9 و 11.6 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار گرفته اند. در مجموع در اين ماه، حدود 49.2 درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از 300 ميليون تومان اختصاص داشته است.

در بازار اجاره چه گذشت؟

در دي ماه سال 1395، شاخص کرايه مسکن اجاره‌اي در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان مي‌دهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالبا يک ساله تنظيم مي‌گيردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره‌بهاي مسکن از سياست‌هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغيير متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

سهم هزينه مسکن( اجاره بهاي مسکن اعم از شخصي و غيرشخصي) در محاسبات شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي (براساس سال پايه 100=1390) معادل 28.4 درصد است.

استقبال خريداران در ورود به بازار مسکن

در پي استقبال خريداران در ورود به بازار معاملات مسکن شهر تهران در دي ماه سال جاري، حجم معاملات واحدهاي مسکوني از بهبود قابل ملاحظه‌اي برخوردار شد و به 16.7 هزار واحد مسکوني رسيد. اين تعداد معاملات در مقايسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 41.6 و 3.2 درصد رشد نشان مي‌دهد.

در پي اين روند، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع واحد مسکوني در شهر تهران نيز در اين ماه با برخورداري از رشد 1.4 و 9.9 درصدي به ترتيب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 4.4 ميليون تومان بالغ گرديد.

بهبود حجم معاملات بازار مسکن در سال جاري در چارچوب اقدامات متعدد و گشايش‌هاي مالي نظام بانکي جهت کمک به رونق بخش مسکن قابل ارزيابي است. به ويژه با شروع اعطاي تسهيلات از محل صندوق پس‌انداز مسکن يکم از خردادماه سال جاري همراه با نرخ سود پايين اين تسهيلات، شرايط مناسبي جهت خانه‌دار شدن زوجين جوان و خانه اولي‌ها در شرايط کنوني فراهم شده است.

بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در دي ماه سال 1395 نيز مويد تغيير متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم و رشد قيمت مسکن در اين دوره است، به طوري که شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 11.1 و 9.4 درصد رشد نشان مي‌دهد.

 


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

ورود نفتکش‌های دیگر ایران به آب‌های ونزوئلا تا 5 روز دیگر

تصویر دریانوردی که نماد غرور ملی شد

شاخص بورس، امروز 7 خرداد 99

در کارگروه تخصصی اشتغال در اردبیل عنوان شد: هدف‌گذاری دو اصل مهم برای گشایش اشتغال در اردبیل

عرضه نفت خام ونزوئلا کاهش یافت

دعوت زاگرس جنوبی از مناقصه‌گران برای ثبت‌نام در سامانه ستاد

افزایش 300 درصدی قیمت مسکن در پایتخت

یوان چین به پایین‌ترین نرخ خود نزدیک شد

امیدها در بورس زنده شد

وزارت صمت: ثبت‌نام کنندگان خودرو نیازی به واریز وجه ندارند

تشریح اعطای تسهیلات کرونایی به خانوارهای یارانه‌بگیر

«گرانترین بازیکن لیگ ایران» به فرانسه رفت

نه به ودیعه مسکن برای نمایندگان مجلس

بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا نیست

اعلام وضعیت زرد در پی زلزله در تهران

اعتراف عجیب پدر «رومینا»: وقت ازدواجش نبود

علت اصلی افزایش نجومی قیمت مسکن چیست؟

گرانترین سریال‌های تاریخ تلویزیون را بشناسید +عکس

تیگو5 مدیران خودرو، شاسی بلندی جادار و مطمئن برای خانواده‌های ایرانی

قیمت انواع خودرو ام جی در بازار +جدول

ابتلای اقتصاد ایران به پدیده پول داغ؟

خرید آنلاین واتراستاپ و اسپیسر

تاثیر کرونا بر تقاضای محصولات پتروشیمی/ جم و آبادان از افت فروش گزارش دادند

آخرین وضعیت اعطای تسهیلات به یارانه بگیران/ شرایط بهره‌مندی صاحبان کسب‌وکارها از تسهیلات

52درصد معاملات مسکن تنها در 5درصد محله ها

آغاز فعالیت خزانه بانک آینده، جهت تحویل گرفتن سکه

آزمون های آداب و بیمه های زندگی به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود

نخستین محتوای چندرسانه‌ای برای امنیت اطلاعات

پاسخ بیمه میهن به پرسش های‌ سهامداران

بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل فروش سهام عدالت معرفی شد

پرداخت 143 میلیارد تومان تسهیلات به تعاونی های گلستان

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی: کار در حوزه سلامت اداری موجب ارتقاء سیستم ، تغییر نگاه و نگرش مردم می شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی خبر داد: تحقق 12 هزار و 500 فرصت شغلی در استان مرکزی تکلیف شد

افزایش پایداری ارتباطات در منطقه 10 عملیات انتقال گاز

زبیدی: اشتغال‌زایی در خوزستان، دغدغه اصلی وزارت نفت است

تجارت ایران با یک کشور دوست به آمریکایی‌ها ارتباطی ندارد

تمام بخش‌های دولتی باید سهام خود را در بازار بورس به فروش برسانند

زمان پرداخت وام های 6 میلیون تومانی رانندگان اعلام شد

گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن تهران

چرایی روند صعودی «تسه» ها

برتری برند ملی آلمان نسبت به چین

آغاز پیش فروش 25000 خودرو

خرید بیش از 50 هزار تن برگ سبز چای از چایکاران

تسهیلات کرونایی برای بازار گل و گیاه زینتی

روسیه از عربستان به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت به چین پیشی گرفت

کاهش بارش در چهار حوضه آبریز کشور

هر آنچه باید درباره سرویس‌های موبایل هوآوی (HMS) بدانیم

به دنیا آوردن با ترس زیر سایه کرونا

ملخ های تهران از کجا آمدند؟

کرونا خط فقر را جابه‌جا می‌کند