بازار آریا

آخرين مطالب

آمار ترانزيت :

افزايش 76 درصدي تخليه و بارگير کالا در بنادر صنعت و تجارت

افزايش 76 درصدي تخليه و بارگير کالا در بنادر
  بزرگنمايي:

آريا بازار- اين عملکرد ، افزايش 76 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مي دهد.


سهم تخليه و بارگيري کالاهاي غيرنفتي 70 ميليون و 554 هزار و 278 تن بوده که از اين ميزان سهم تخليه 30 ميليون و 536 هزارو 612 تن و سهم بارگيري 40 ميليون و 17 هزار و 666 تن گزارش شده است .
در اين مدت واردات اين نوع کالا 24 ميليون و 90 هزارو 586 تن و صادرات کالاهاي غيرنفتي 35 ميليون و 193 هزار و 775 تن بوده است.


آمار ترانزيت نيز سه ميليون و 408 هزار و 153 تن اعلام شده است.
سهم تخليه و بارگيري کالاهاي نفتي 35 ميليون و 350 هزار و 662 تن بوده که از اين ميزان سهم تخليه 14 ميليون و 686 هزار و 457 تن و سهم بارگيري 20 ميليون و 662 هزار و 205 تن گزارش شده است.
در 9 ماه سال جاري واردات کالاهاي نفتي دو ميليون و 444 هزار و 781 تن و صادرات کالاهاي نفتي 18 ميليون و 454 هزار و 942 تن با افزايش 76.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است .
آمار ترانزيت کالاهاي نفتي يک ميليون و 173 هزار و 477 تن اعلام شده است. اين عملکرد ، افزايش 76 درصدي نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مي دهد.


سهم تخليه و بارگيري کالاهاي غيرنفتي 70 ميليون و 554 هزار و 278 تن بوده که از اين ميزان سهم تخليه 30 ميليون و 536 هزارو 612 تن و سهم بارگيري 40 ميليون و 17 هزار و 666 تن گزارش شده است .
در اين مدت واردات اين نوع کالا 24 ميليون و 90 هزارو 586 تن و صادرات کالاهاي غيرنفتي 35 ميليون و 193 هزار و 775 تن بوده است.


آمار ترانزيت نيز سه ميليون و 408 هزار و 153 تن اعلام شده است.
سهم تخليه و بارگيري کالاهاي نفتي 35 ميليون و 350 هزار و 662 تن بوده که از اين ميزان سهم تخليه 14 ميليون و 686 هزار و 457 تن و سهم بارگيري 20 ميليون و 662 هزار و 205 تن گزارش شده است.
در 9 ماه سال جاري واردات کالاهاي نفتي دو ميليون و 444 هزار و 781 تن و صادرات کالاهاي نفتي 18 ميليون و 454 هزار و 942 تن با افزايش 76.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته گزارش شده است .
آمار ترانزيت کالاهاي نفتي يک ميليون و 173 هزار و 477 تن اعلام شده است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield