بازار آریا

آخرين مطالب

رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس:

اوراق خزانه اسلامي به رقيب بازار سرمايه تبديل نشود بورس و سهام

اوراق خزانه اسلامي به رقيب بازار سرمايه تبديل نشود
  بزرگنمايي:

آريا بازار- حميدرضا مهرآور» ضمن برشمردن مزاياي توسعه بازار بدهي و انتشار اوراق قرضه اسلامي اظهار داشت: بازپرداخت نشدن اين بدهي ها به پيمانکاران، سبب شده بود تا آنها بخشي از سرمايه در گردش خود را از دست داده يا براي پروژه هاي جديد منابع مالي لازم را نداشته باشند.
وي اضافه کرد: دولت در چنين شرايطي، موضوع انتشار و استفاده از اسناد خزانه اسلامي را که در دنيا به عنوان اوراق قرضه مشهور است، در دستور کار قرار داد.

اسناد خزانه اسلامي، ابزار تامين مالي دولت
به گزارش ايرنا، اسناد خزانه اسلامي از ابزارهاي تامين مالي دولت به شمار مي رود که در سال هاي گذشته در ايران رواج يافته و در بودجه سالهاي 95- 1394 مجوز انتشار 50 هزار ميليارد ريال از اين اوراق به دولت داده شد.
براساس لايحه بودجه سال آينده نيز دولت به دنبال کسب مجوز انتشار 325 هزار ميليارد ريال اوراق بدهي است تا 200 هزار ميليارد ريال آن را در قالب اوراق مالي اسلامي به‌صورت ارزي و ريالي، به تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيمه تمام اختصاص دهد.
چنانچه اين لايحه به تصويب نهايي برسد، دولت مجاز است 75 هزار ميليارد ريال از اسناد خزانه اسلامي با سررسيدهاي يک تا سه ساله به‌صورت بي‌نام يا با نام صادر کند.

رويکرد دولت انتشار و بازخريد اوراق
دولت در لايحه بودجه به دنبال اخذ مجوز مجلس است که در سال 1396 بدهي‌هاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چارچوب مقررات مربوط تا پايان سال 1395 ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه‌ها و موسسه هاي دولتي) از اشخاص مزبور تا مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به‌صورت جمعي- خرجي تسويه کند.
رويکرد دولت در انتشار و بازخريد اوراق در اين سال ها نشان مي دهد که سياست دولت بر توسعه بازار بدهي به عنوان يکي از ابزارهاي مرسوم بين المللي در تامين مالي دولت ها است.

استفاده از اسناد خزانه اسلامي
به گفته رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس ، دولت موضوع انتشار و استفاده از اسناد خزانه اسلامي را که در دنيا به عنوان اوراق قرضه مشهور است، در دستور کار قرار داده است و در واقع دولت، بانک مرکزي و مردم ذي نفعان اصلي اين اوراق به شمار مي روند.
وي افزود: دولت با انتشار اين اسناد بدهي خود را مديريت و پرداخت مي کند و بانک مرکزي امکان کنترل نقدينگي را دارد.
مهرآور اضافه کرد: اين اوراق در حقيقت وسيله اي براي شناسايي نرخ بدون ريسک در بازار است و مردم نيز با خيالي آسوده مي توانند اين اوراق را خريداري کنند.

شيوه کار با اسناد خزانه اسلامي
رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس درباره چگونگي استفاده از اين اوراق براي پرداخت بدهي هاي دولت اظهار داشت: متولي اين کار دولت و به نمايندگي از آن وزارت اقتصاد بوده و به همين دليل دولت بازپرداخت اصل و سود آن را تضمين کرده است.
وي تاکيد کرد: دولت بر اساس بودجه اي که سالانه براي اين کار در نظر مي گيرد، به پيمانکاران اعلام مي کند که از طريق کارگزاري ها کد معاملاتي دريافت و مطالبات خود را به دولت اعلام کنند.
به گفته مهرآور، دولت ميزان مطالبات پيمانکاران را در قالب اوراق اسناد خزانه اسلامي به فرابورس اعلام مي کند و کارگزاري ها مي توانند به نمايندگي از اين شرکت ها اسناد را بگيرند و در اختيارشان قرار دهند.
وي گفت: دارندگان اين اوراق چنانچه نياز به منابع مالي داشته باشند، مي توانند آن را در بازار ثانويه در فرابورس نقد کنند يا اينکه آنها را نگه داشته و در سررسيد آن با ارزش اسمي مندرج در آن از دولت دريافت کنند.
اين مقام مسئول افزود: حُسن اين اوراق در اين است که چون دولت ضامن پرداخت اصل و سود آن در سررسيد مقرر است، نکول نمي شود و منابع به راحتي در اختيار فرد قرار مي گيرد.
به گفته مهرآور، اين اوراق مزاياي زيادي دارد که از جمله مي توان به شناسايي و اعلام نرخ سود بدون ريسک در بازار است ، ضمن آنکه به استقلال کشور نيز کمک مي کند زيرا چنانچه دولت نتواند از بازار داخلي منابع مورد نياز خود را تامين کند، مجبور به استقراض از منابع خارجي است.
اين فعال بازار سرمايه معافيت اوراق اسناد خزانه از ماليات را ديگر ويژگي آن ذکر کرد که مي توان به ابزاري براي سرمايه گذاري کوتاه مدت تبديل شود.

اوراق خزانه جذابيت بازار سرمايه را به حاشيه نراند
رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس درباره اينکه تا چه ميزان بازار سرمايه کشش جذب اين اوراق را دارد، توضيح داد: حجم انتشار اين اوراق بايد به نحوي باشد که بازار سرمايه آسيب نزند و منابعي که قرار است صرف خريد سهام شود، به اين بخش هدايت نشود.
وي يادآور شد: همه شرکت ها و توليدکنندگاني که در بورس فعاليت دارند، پيمانکار دولت نيستند يا از دولت طلب ندارند، در حالي که سهام خود را در بازار عرضه کرده اند.
مهرآور گفت: وقتي محصولي به بازار سرمايه ارايه مي شود که به طور تضميني سود 20درصدي پرداخت مي کند، بايد ساير سهام و محصولات بازار سرمايه از چنان جذابيتي برخوردار باشد که نه تنها اين 20 درصد را پوشش دهد، بلکه قابليت پوشش ريسکي که سرمايه گذار مي پذيرد، هم داشته باشد.
وي تاکيد کرد: واقعيت کنوني بازار سرمايه اين است که سود 20 درصدي در شرايط کنوني بازار به قدري بالاست که مردم گاهي ترجيح مي دهند به جاي سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه بخرند.
اين فعال بازار سرمايه تاکيد کرد: حتي صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت در شرايط کنوني سودهاي خود را تعديل کرده و 18 درصد سود مي دهند؛
به همين دليل اقبالي که در گذشته به بازار سرمايه وجود داشت، اکنون نيست.
وي گفت: اسناد خزانه هرچند در کوتاه مدت به نفع بازار سرمايه نيست، اما در بلند مدت به نفع بازار تمام مي شود زيرا منابعي که از اين محل در اختيار پيمانکاران قرار مي گيرد، صرف توليد شده و وارد چرخه اقتصاد مي شود.

ضرورت ايجاد تعادل در ابزارهاي بازار سرمايه
رييس هيات مديره کانون کارگزاران بورس ضمن تاکيد بر اينکه بهتر است دولت ابزارهاي خود در بازار سرمايه را مديريت کرده و تعادلي در بکارگيري آنها داشته باشد ، گفت: دولت مي تواند از طريق شرکت هاي سرمايه گذاري و بانک ها و صندوق هاي بازنشستگي به نحوي عمل کند که جذابيت بازار سرمايه در حوزه سهام حفظ شود.
وي اضافه کرد: جذابيت خريد سهام در بازار کم شده و هنگامي که رقم هاي چند هزار ميليارد توماني وارد حوزه بازار بدهي شده و در کمترين زمان ممکن اين اوراق خريداري مي شود، اين منابع از بازار سرمايه جدا مي شود و يا منابعي که مي توانست وارد بازار سهام شود، به محصول ديگر سوق پيدا مي کند.
به گفته مهرآور، جابجايي منابع در بازار سرمايه مي تواند در کوتاه مدت پيام خوبي براي بازار نداشته باشد.

منابع جديد جذب بازار شود
اين فعال بازار سرمايه در پاسخ به اينکه چند درصد از بازار سرمايه در اختيار بازار بدهي است، گفت: بايد شرايط را به گونه اي فراهم کرد که منابع از بازار سهام خارج نشود، بلکه منابع جديدي با ابزار اوراق بدهي وارد بازار شود.
به گفته مهرآور، بهتر است با اطلاع رساني، صاحبان سرمايه در بخش هاي غيرمولد اقتصادي را به اين بخش هدايت کنيم.

ايجاد و گسترش بازار بدهي در دنيا مرسوم است
اين فعال بازار سرمايه درباره تلاش دولت براي ايجاد بازار بدهي نيز گفت: اين شيوه در دنيا مرسوم است به شرط آنکه بازيافت به گونه اي باشد که هم پول به مردم بدهيم و هم دولت براي خود نفع اقتصادي داشته باشد، نه اينکه بدهي را رفع کند.
مهرآور اضافه کرد: بدهي ها بايد در بستر خوب اقتصادي پرداخت شود به گونه اي که منجر به توليد شده و ارزش افزوده اي براي اقتصاد ايجاد کند که بيش از بدهي ها باشد.
وي افزود: دولت در چنين شرايطي است که از انتشار اين اوراق سود مي برد، اما چنانچه عکس آن باشد و بدهي دولت را تعيين تکليف نکند، فايده اي براي دولت ها نخواهد داشت.
اين متخصص بازار سرمايه يادآور شد: دولت ها درکشورهاي پيشرفته، دو سوم بدهي هاي خود را مديريت مي کنند، اما بايد ديد که آيا در ايران مي توان با اين کار در اقتصاد ارزش افزوده را ايجاد کرد.

ناشناخته بودن اوراق خزانه اسلامي براي فعالان اقتصادي
مديرعامل کارگزاري بانک سامان ناشناخته بودن مزيت هاي اوراق خزانه اسلامي را يکي از موانع توسعه آن بويژه در استان هاي کمتر توسعه يافته دانست و گفت: به نظر مي رسد دولت بايد در گام نخست اين ابزار جديد را به پيمانکاران خود معرفي کند.
مهرآور درباره اينکه گفته مي شود اوراق خزانه اسلامي و صندوق هاي سرمايه گذاري بخشي از نقدينگي بانک ها را جذب خود کرده اند، گفت: اينگونه نيست که اين ابزارها سبب هدايت منابع از بانک ها به سمت اوراق قرضه شود، زيرا پول در هر صورت در گردش خود به بانک بازگشت دارد.
به گفته وي، شايد در کوتاه مدت براي آن دسته از افرادي که اسناد را مي گيرند و نمي فروشند پول وارد بانک نشود، اما در نهايت در زمان سررسيد، بايد پول در جايي سرمايه گذاري شود که يکي از گزينه ها مي تواند بانک باشد.
مهرآور تاکيد کرد: صندوق هاي سرمايه گذاري نيز شرايط مشابهي دارند و بايد بخشي از منابع خود را در بانک ها سرمايه گذاري کنند و نمي توان گفت، رقيب جدي بانک ها محسوب مي شوند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield