بازار آریا

آخرين مطالب

بيش از 300 ميليارد دلار زير زمين ايران دفن است نفت و گاز

بيش از 300 ميليارد دلار زير زمين ايران دفن است
  بزرگنمايي:

آريا بازار- همواره يکي از اولويت‌هاي مهم صنعت نفت در دوره‌هاي مختلف "ازدياد برداشت" از ميادين نفتي بوده است، موضوعي که هرچند از اهميت بالايي برخوردار بوده و بالا رفتن سن مخازن نفتي روز به روز بر اهميت آن مي‌افزايد، اما شواهد و قرائن حاکي از آن است که تا مرحله اجرايي و عملياتي اين موضوع در کشور ما، همچنان راهي طولاني در پيش است.

ازدياد برداشت نفت به مجموعه تکنيک‌ها و فرايندهايي گفته مي‌شود که طي آن با استفاده از انرژي يا مواد خارج از ميدان نفتي، ميزان نفت خامي را که استخراج آنها با روش‌هاي معمولي امکان‌پذير يا توليد آن اقتصادي و مقرون به صرفه نيست، استخراج و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از آنجايي که عمر بيشتر مخازن نفتي دنيا به نيمه دوم خود رسيده است و ايران نيز با سابقه بيش از 100 ساله صنعت نفت از اين قاعده مستثني نيست، ميزان برداشت نفت از آنها به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته، به همين دليل شرکت‌هاي نفتي از روش‌هاي ازدياد برداشت با استفاده از فناوري‌هاي نوين براي بهره‌وري بيشتر در برداشت از ذخاير نفتي استفاده مي‌کنند.

بعد از اينکه دامنه اهميت ازدياد برداشت از ميادين نفتي در ايران هم گسترده شد، طرح افزايش يک درصدي ضريب بازيافت در مخازن هيدروکربوري تحت مديريت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اوايل سال 1391 به وزارت نفت ارائه شد. در قالب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، وزارت نفت موظف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور شده بود. وظيفه اي که طبق گفته مسئولين نفتي، ايران نتوانسته به آن جامعه عمل بپوشاند.

با روي کار آمدن دولت يازدهم، ازدياد برداشت باز هم به عنوان يک هدف مهم و ملي توجه دولت قرار گرفت و زنگنه، وزير نفت کشورمان از زماني که سکان وزارت را بر عهده گرفت مدام بر اهميت افزايش ضريب بازيافت از ميادين تاکيد و چندي پيش اظهار کرد "اميدوارم ازدياد برداشت به يک خواست ملي بدل شود" و محور و هدف اصلي صنعت نفت در اجراي قراردادهاي جديد نفتي را ازدياد برداشت از مخازن عنوان کرد.

 وي ميدان‌هاي مشترک و افزايش بازيافت نفت از ميادين را به عنوان دو حوزه مهم کاري  وزارت نفت اعلام کرده و توضيح داده بود  اگر ازدياد برداشت در زمان مقرر صورت نگيرد، اين ثروت زيرزميني از دست مي رود. اهميت ميدان مشترک از اين حيث است که تاخير در برداشت، برداشت بيشتر طرف مقابل و از دست رفتن منافع ما را به همراه دارد.

به گفته وزير حدود  830 ميليارد بشکه نفت کشف شده در ايران وجود دارد که يک درصد افزايش ضريب بازيافت آن، به افزايش هشت ميليارد و 300 ميليون بشکه اي برداشت نفت منجر مي شود.

 

 

همواره يکي از اولويت‌هاي مهم صنعت نفت در دوره‌هاي مختلف "ازدياد برداشت" از ميادين نفتي بوده است، موضوعي که هرچند از اهميت بالايي برخوردار بوده و بالا رفتن سن مخازن نفتي روز به روز بر اهميت آن مي‌افزايد، اما شواهد و قرائن حاکي از آن است که تا مرحله اجرايي و عملياتي اين موضوع در کشور ما، همچنان راهي طولاني در پيش است.

ازدياد برداشت نفت به مجموعه تکنيک‌ها و فرايندهايي گفته مي‌شود که طي آن با استفاده از انرژي يا مواد خارج از ميدان نفتي، ميزان نفت خامي را که استخراج آنها با روش‌هاي معمولي امکان‌پذير يا توليد آن اقتصادي و مقرون به صرفه نيست، استخراج و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. از آنجايي که عمر بيشتر مخازن نفتي دنيا به نيمه دوم خود رسيده است و ايران نيز با سابقه بيش از 100 ساله صنعت نفت از اين قاعده مستثني نيست، ميزان برداشت نفت از آنها به ميزان قابل ملاحظه‌اي کاهش يافته، به همين دليل شرکت‌هاي نفتي از روش‌هاي ازدياد برداشت با استفاده از فناوري‌هاي نوين براي بهره‌وري بيشتر در برداشت از ذخاير نفتي استفاده مي‌کنند.

بعد از اينکه دامنه اهميت ازدياد برداشت از ميادين نفتي در ايران هم گسترده شد، طرح افزايش يک درصدي ضريب بازيافت در مخازن هيدروکربوري تحت مديريت شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در اوايل سال 1391 به وزارت نفت ارائه شد. در قالب قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، وزارت نفت موظف به ارائه برنامه جامع صيانتي و ازدياد برداشت از مخازن هيدروکربوري به منظور افزايش ضريب بازيافت مخازن کشور شده بود. وظيفه اي که طبق گفته مسئولين نفتي، ايران نتوانسته به آن جامعه عمل بپوشاند.

با روي کار آمدن دولت يازدهم، ازدياد برداشت باز هم به عنوان يک هدف مهم و ملي توجه دولت قرار گرفت و زنگنه، وزير نفت کشورمان از زماني که سکان وزارت را بر عهده گرفت مدام بر اهميت افزايش ضريب بازيافت از ميادين تاکيد و چندي پيش اظهار کرد "اميدوارم ازدياد برداشت به يک خواست ملي بدل شود" و محور و هدف اصلي صنعت نفت در اجراي قراردادهاي جديد نفتي را ازدياد برداشت از مخازن عنوان کرد.

 وي ميدان‌هاي مشترک و افزايش بازيافت نفت از ميادين را به عنوان دو حوزه مهم کاري  وزارت نفت اعلام کرده و توضيح داده بود  اگر ازدياد برداشت در زمان مقرر صورت نگيرد، اين ثروت زيرزميني از دست مي رود. اهميت ميدان مشترک از اين حيث است که تاخير در برداشت، برداشت بيشتر طرف مقابل و از دست رفتن منافع ما را به همراه دارد.

به گفته وزير حدود  830 ميليارد بشکه نفت کشف شده در ايران وجود دارد که يک درصد افزايش ضريب بازيافت آن، به افزايش هشت ميليارد و 300 ميليون بشکه اي برداشت نفت منجر مي شود.

همسايگان در افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي مشترک از ايران پيشي گرفتند

درحالي که اهميت ازدياد برداشت در ايران در حد صحبت و تذکر مانده، به نظر مي‌رسد همسايگان کشورمان که در بسياري از ميدان‌هاي نفتي با ما مشترک هستند   کم کم گوي سبقت را در اين زمينه از ايران مي‌ربايند.

در اين راستا، طبق گفته علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران عراق که از کشورهاي رقيب ايران در چند ميدان مشترک به شمار مي رود، براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود برنامه هاي بسياري دارد و مي تواند توليد روزانه خود را در آينده اي نزديک به 6 ميليون بشکه برساند.

به گفته وي بايد يک درصد ضريب برداشت را افزايش ميداديم اما در دوره‌هاي قبل موفق به اين کار نشديم. براي افزايش برداشت بايد با EOR و IOR در قابل قراردادهاي جديد به يک ميليون بشکه برسيم.

همچنين غلام‌رضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران بر ضرورت افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي کشور تاکيد کرده و گفته بود ضريب بازيافت ٥,٥ تا ٦ درصدي در ميدان‌هاي بزرگي مانند آزادگان و يادآوران براي اين شرکت  قابل قبول نيست.

وي متوسط ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي ايران را بين ٢٥ تا ٢٧ درصد عنوان کرد و اظهار کرده بود اين رقم در ايران نسبت به ديگر کشورها پايين تر است و از آنجا که هر يک درصد افزايش ضريب بازيافت صدها ميليارد دلار براي کشور درآمدزايي مي کند، بنابراين اين مهم بايد به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.

93درصد نفت آزادگان از دست مي‌رود

اهميت افزايش ضريب بازيافت درحالي همواره مورد تاکيد قرار گرفته که وزير نفت در جديدترين اظهارات خود در اين مورد از بر باد رفتن بيش از 300 ميليارد دلار سرمايه کشور درصورت عدم انجام اقدامي در زمينه ازدياد برداشت خبر داد.

زنگنه مهمترين چالش بخش بالادستي صنعت نفت ايران را که در دنيا نيز به آن پرداخته مي شود افزايش بازيافت از ميدان نفتي عنوان کرده و گفته بود براي مثال  ميداني مانند آزادگان وجود دارد که حدود ٣٤ ميليارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهاي که براي آن مي شود اين است که ٩٣ درصد اين نفت زير زمين مي‌ماند و فقط هفت درصد را مي‌توانيم با اين روش‌هاي کنوني استخراج کنيم يعني ٩٣ درصد آن از دست مي رود يا با هزينه هاي بسيار بالا بايد آن را برداشت کنيم.

وي بر اين موضوع که ايران در زمينه افزايش ضريب بازيافت موفق نبوده‌است تاکيد کرده و ادامه داده بود اين عدم موفقيت دلايل مختلفي دارد که بخشي از آن شعار دادن است. ضريب بازيافت ميادين نفتي در ايران حدود 30 درصد است که بايد افزايش پيدا کند. همسايه‌ها بيشتر از ما برداشت مي‌کنند. شک نکنيد رقم ازدياد برداشت از ميادين نفتي بايد بالا برود و بالا هم مي رود؛ اکنون ميدان‌هاي آزادگان و يادآوران که ضريب بازيافت آن ٦ تا ٧ درصد است خيلي ها مي گويند مي تواند به بالاي ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخي ميدان‌هاي ايران ضريب بازيافت بالاي  ٥٠ درصد و در بيشتر مخازن زير ٢٠ درصد است که مي توان با فناوري‌هاي نو اين رقم را بالا برد.

زنگنه درباره اين که ميانگين جهاني ضريب بازيافت چه رقمي است، توضيح داده است که نمي توان ميانگين جهاني براي ضريب برداشت عنوان کرد زيرا ضريب برداشت هر ميدان تابع مشخصات سنگ مخزن و خيلي از مسائل ديگر مربوط به مخزن است اما به‌هرحال همسايگانمان از ما بيشتر برداشت مي کنند.

يک درصد افزايش ضريب بازيافت برابر با 350 ميليارد دلار درآمد

استفاده از برترين فناوري‌هاي روز، رشد فناوري‌ شرکت‌هاي داخلي، تقويت بخش پژوهشي دانشگاه‌ها، تاسيس شرکت‌ها و نهادهاي لازم، ارتقا و حفظ تعامل با فناوري‌هاي روز دنيا از جمله پيشنهادات وزير نفت براي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي است.

به گفته زنگنه  برداشت صيانتي ايران خوب نبوده است و افزايش بازيافت قابل ملاحظه اي نداشتيم. هميشه در برنامه هاي توسعه اي هدف گذاري کرديم که سالانه يک واحد درصد افزايش بازيافت داشته باشيم که اين مورد زياد تحقق نيافته است. افزايش بازيافت بيش از سرمايه گذاري نيازمند فناوري است و بايد در اين راه تلاش کرد زيرا اين سرمايه گذاري اشتغال، ثروت و توانمندي ملي ايجاد مي کند، اگر توليد ما با همسايگان توازن نداشته باشد اين نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمي‌ماند و در بقيه بخش‌ها هم خود را نشان مي دهد.

وي ميزان ذخاير نفت درجاي ايران را ٧٠٠ ميليارد بشکه عنوان کرده و گفته بود يک درصد افزايش برداشت اين ميزان برابر با هفت ميليارد بشکه برداشت است که با قيمت‌هاي کنوني نفت، ٣٥٠ ميليارد دلار درآمد اضافه را براي کشور به همراه خواهد داشت.

 

 

 

همسايگان در افزايش ضريب بازيافت از ميدان‌هاي مشترک از ايران پيشي گرفتند

درحالي که اهميت ازدياد برداشت در ايران در حد صحبت و تذکر مانده، به نظر مي‌رسد همسايگان کشورمان که در بسياري از ميدان‌هاي نفتي با ما مشترک هستند   کم کم گوي سبقت را در اين زمينه از ايران مي‌ربايند.

در اين راستا، طبق گفته علي کاردر، مديرعامل شرکت ملي نفت ايران عراق که از کشورهاي رقيب ايران در چند ميدان مشترک به شمار مي رود، براي افزايش ظرفيت توليد نفت خود برنامه هاي بسياري دارد و مي تواند توليد روزانه خود را در آينده اي نزديک به 6 ميليون بشکه برساند.

به گفته وي بايد يک درصد ضريب برداشت را افزايش ميداديم اما در دوره‌هاي قبل موفق به اين کار نشديم. براي افزايش برداشت بايد با EOR و IOR در قابل قراردادهاي جديد به يک ميليون بشکه برسيم.

همچنين غلام‌رضا منوچهري، معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران بر ضرورت افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفتي کشور تاکيد کرده و گفته بود ضريب بازيافت ٥,٥ تا ٦ درصدي در ميدان‌هاي بزرگي مانند آزادگان و يادآوران براي اين شرکت  قابل قبول نيست.

وي متوسط ضريب بازيافت ميدان‌هاي نفتي ايران را بين ٢٥ تا ٢٧ درصد عنوان کرد و اظهار کرده بود اين رقم در ايران نسبت به ديگر کشورها پايين تر است و از آنجا که هر يک درصد افزايش ضريب بازيافت صدها ميليارد دلار براي کشور درآمدزايي مي کند، بنابراين اين مهم بايد به طور جدي در دستور کار قرار گيرد.

93درصد نفت آزادگان از دست مي‌رود

اهميت افزايش ضريب بازيافت درحالي همواره مورد تاکيد قرار گرفته که وزير نفت در جديدترين اظهارات خود در اين مورد از بر باد رفتن بيش از 300 ميليارد دلار سرمايه کشور درصورت عدم انجام اقدامي در زمينه ازدياد برداشت خبر داد.

زنگنه مهمترين چالش بخش بالادستي صنعت نفت ايران را که در دنيا نيز به آن پرداخته مي شود افزايش بازيافت از ميدان نفتي عنوان کرده و گفته بود براي مثال  ميداني مانند آزادگان وجود دارد که حدود ٣٤ ميليارد بشکه نفت در آن کشف شده است اما برآوردهاي که براي آن مي شود اين است که ٩٣ درصد اين نفت زير زمين مي‌ماند و فقط هفت درصد را مي‌توانيم با اين روش‌هاي کنوني استخراج کنيم يعني ٩٣ درصد آن از دست مي رود يا با هزينه هاي بسيار بالا بايد آن را برداشت کنيم.

وي بر اين موضوع که ايران در زمينه افزايش ضريب بازيافت موفق نبوده‌است تاکيد کرده و ادامه داده بود اين عدم موفقيت دلايل مختلفي دارد که بخشي از آن شعار دادن است. ضريب بازيافت ميادين نفتي در ايران حدود 30 درصد است که بايد افزايش پيدا کند. همسايه‌ها بيشتر از ما برداشت مي‌کنند. شک نکنيد رقم ازدياد برداشت از ميادين نفتي بايد بالا برود و بالا هم مي رود؛ اکنون ميدان‌هاي آزادگان و يادآوران که ضريب بازيافت آن ٦ تا ٧ درصد است خيلي ها مي گويند مي تواند به بالاي ٢٠ درصد هم برسد. البته در برخي ميدان‌هاي ايران ضريب بازيافت بالاي  ٥٠ درصد و در بيشتر مخازن زير ٢٠ درصد است که مي توان با فناوري‌هاي نو اين رقم را بالا برد.

زنگنه درباره اين که ميانگين جهاني ضريب بازيافت چه رقمي است، توضيح داده است که نمي توان ميانگين جهاني براي ضريب برداشت عنوان کرد زيرا ضريب برداشت هر ميدان تابع مشخصات سنگ مخزن و خيلي از مسائل ديگر مربوط به مخزن است اما به‌هرحال همسايگانمان از ما بيشتر برداشت مي کنند.

يک درصد افزايش ضريب بازيافت برابر با 350 ميليارد دلار درآمد

استفاده از برترين فناوري‌هاي روز، رشد فناوري‌ شرکت‌هاي داخلي، تقويت بخش پژوهشي دانشگاه‌ها، تاسيس شرکت‌ها و نهادهاي لازم، ارتقا و حفظ تعامل با فناوري‌هاي روز دنيا از جمله پيشنهادات وزير نفت براي افزايش ضريب بازيافت از ميادين نفتي است.

به گفته زنگنه  برداشت صيانتي ايران خوب نبوده است و افزايش بازيافت قابل ملاحظه اي نداشتيم. هميشه در برنامه هاي توسعه اي هدف گذاري کرديم که سالانه يک واحد درصد افزايش بازيافت داشته باشيم که اين مورد زياد تحقق نيافته است. افزايش بازيافت بيش از سرمايه گذاري نيازمند فناوري است و بايد در اين راه تلاش کرد زيرا اين سرمايه گذاري اشتغال، ثروت و توانمندي ملي ايجاد مي کند، اگر توليد ما با همسايگان توازن نداشته باشد اين نبود توازن فقط در حوزه اقتصاد نمي‌ماند و در بقيه بخش‌ها هم خود را نشان مي دهد.

وي ميزان ذخاير نفت درجاي ايران را ٧٠٠ ميليارد بشکه عنوان کرده و گفته بود يک درصد افزايش برداشت اين ميزان برابر با هفت ميليارد بشکه برداشت است که با قيمت‌هاي کنوني نفت، ٣٥٠ ميليارد دلار درآمد اضافه را براي کشور به همراه خواهد داشت.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

کاهش چشمگیر قیمت کامیون‌ها با واردات کامیون‌های سه ساله

قیمت عجیب و چندبرابری لوازم خانگی

بررسی دلایل افزایش مازاد تولید در محصولات کشاورزی

نحوه ثبت سفارش آنلاین سهام عدالت مشخص شد

افشای اطلاعات نمادهای پالایشی در بورس

تصمیمات مهم اقتصادی دولت در جلسه امروز

واکنش رئیس اتحادیه به افزایش قیمت طلا و سکه در بازار

تقابل واردات و تولید دانه‌های روغنی در داخل کشور

آغاز پرداخت تسهیلات کرونایی به صنعت هوایی

ایرانسل و «ساترا» تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

گرانی میوه‌های زمستانی در فصل گرما

ترامپ به دنبال تروریست معرفی کردن معترضان در آمریکاست

فردا، پرداخت تسهیلات به صنعت هوایی آسیب دیده از کرونا

ورود 14میلیون ایرانی به بازارهای مالی

زالی: کرونا تمام نشده است

ثبت سفارش آنلاین سهام عدالت در کارگزاری‌ها

شلیک پلیس به خبرنگار آمریکایی حین پوشش اعتراضات +عکس

اسپانیا قرنطینه سراسری را تمدید کرد

خیرین بانک صادرات ایران مدرسه ٦٠ ساله «ماژین» را از نو می‌سازند

اولویت بازرسی در هفته جاری

چگونه سلامت پوست خود را در تابستان حفظ کنیم؟

قیمت جدید انواع 206 در بازار تهران +جدول

قیمت آپارتمان نوساز در تهران +جدول

وازیر کمک معیشتی 6میلیون تومانی برای رانندگان

تداوم روند توسعه کشور به رغم تحریم‌ها/ اختصاص 31هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی کشور

مصرف برق در ساعات پیک 13 درصد افزایش یافت

آخرین قیمت‌ها در بازار خودرو

پیش فروش 45 هزاردستگاه از محصولات ایران خودرو از هفته آینده

انتشار گزارش کیفی خودروهای داخلی از سر گرفته می‌شود

5 میلیون نفر در صف قرعه‌کشی خودرو/ نیمی از متقاضیان خریدار پژو پارس

تداوم روند کاهشی شمار دکل‌های حفاری آمریکا و کانادا

قیمت سوخت در ونزوئلا افزایش می‌یابد

توجه به ظرفیت سواحل مکران

لبخند بازار نفت به توافق اوپک و متحدانش

چهره نام‌آشنای روابط عمومی صنعت نفت به دیار باقی شتافت

آخرین جزئیات از وام یک میلیونی نیروهای مسلح

شبیخون برخی بانک‌ها به مردم

آخرین قیمت ها از بازار دلار، سکه و طلا

ساخت 100 هزار مسکن کارگری برای شاغلان در شهرک‌های صنعتی

استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری ‌

افزایش 60 درصدی صادرات غیرنفتی در اردیبهشت 99

ماجرای احتکار 1500 دستگاه تاکسی

ابلاغ شیوه‌نامه اعطای مجوز اقامت 5 ساله به سرمایه‌گذاران خارجی

خرید تضمینی گندم از مرز 2 میلیون تن گذشت

مناقشه ایرلاین ها و دفاتر بر سر پول مردم

تاریکخانه ضد تولید بورس

نفت اوپک به کانال 30 دلاری نزدیک‌تر شد

اما و اگرهای انتشار اوراق قرضه دولتی

ابلاغیه مهم خطاب به کارگزاری‌ها برای فروش سهام عدالت

معامله گران بورس امروز هیجان زیادی را تجربه کردند