بازار آریا

آخرين مطالب

يک اقتصاددان مطرح کرد:

آسيب مهلکي که نظام بانکي به بورس زده است بورس و سهام

آسيب مهلکي که نظام بانکي به بورس زده است
  بزرگنمايي:

آريا بازار- علي اکبر نيکو اقبال، اظهار کرد: در کشورهاي سرمايه داري و حتي نيمه سرمايه داري مانند ايران، نقش سرمايه و دارندگان سرمايه براي توسعه و پيشرفت اقتصادي بسيار حياتي است، زيرا آن‌ها با شناسايي فرصت‌هاي سرمايه گذاري، پذيرش ريسک و به کار انداختن سرمايه و مديريت آن، نقش بي‌بديلي را در رشد و توسعه اقتصادي ايفا مي‌کنند.

او ادامه داد: از طرف ديگر، سرمايه داران خود را در جامعه‌اي با انواع گرفتاري‌هاي محيطي مانند بيکاري، فقر و تفاوت‌هاي عظيم طبقاتي، روبه‌رو مي‌بينند و عموما نمي‌خواهند بي تفاوت از کنار اين مسائل عبور کنند. به اين ترتيب، نقش حياتي رهبران و مديران کارآمد جامعه و نهادهاي حکومتي از يک‌طرف و نقش بي‌بديل رسانه‌ها و نهادهاي مدني کشور در هدايت امور کشوري مانند ايران از طرف ديگر آشکار مي‌شود.

اين اقتصاد دان در پاسخ به اين سوال که چه توصيه‌هايي به سرمايه داران در اين وضعيت رکود حاکم بر کشور و بورس مي‌شود، بيان کرد: بسيار واضح و روشن است که کشور ما نياز به اقدام و عمل هماهنگ و مشترک ميان بازيگران سياسي و سرمايه‌داري بزرگ دارد. در کشور ما سرمايه‌هاي هنگفتي در ساخت و ساز به اميد سودهاي نجومي در آينده هنوز هم جريان دارد، در حالي که چشم انداز اين سودها آنچنان محتمل به نظر نمي‌آيد. يکي از تجربه هاي بسيار موفق در سطح جهاني، برنامه ريزي يا پلاني فيکاسيون در فرانسه است که دفتر برنامه ريزي، سرمايه گذاري دولتي براي پنج سال بعد را تنظيم و مشارکت سرمايه گذاران بخش خصوصي را جهت تکميل پروژه ها در چارچوب يک قرارداد به انجام مي‌رساند.

نيکو اقبال بيان کرد: البته در ايران در حد وسيعي، سرمايه و قدرت سياسي با يکديگر عجين شده اند و لذا جوش دادن قدرت‌هاي سياسي و سرمايه‌هاي پراکنده در مجموع پروژه‌هاي توسعه مي‌تواند اولين حرکت سرمايه گذاران و قدرت‌هاي سياسي جهت به حرکت انداختن چرخ‌هاي اقتصاد و رونق در نظر گرفته شود. بديهي است که بورس ايران نيز خود به خود مجبور به هماهنگي و تحرک هاي لازم خواهد شد.

وي همچنين بيان کرد: طبيعي است که بازار پول و نظام بانکداري با بهره‌هاي بانکي بالاي 20 درصد شديدا در رقابت با بازار سرمايه يا بورس قرار دارد. نظام بانکي در ايران با اعطاي اعتبارات ميان مدت به متقاضيان وام بدون بررسي‌هاي کارشناسي و گرفتن ضمانت‌هاي کافي تحت عناوين تسهيلات تکليفي صدمات قابل توجهي به بورس تحميل کرد و به علت عدم بازگشت منابع (مشکوک الوصول) خود را به ورطه ورشکستگي سوق داده است. از علل آن مي‌توان به عدم توانايي بانک مرکزي در نظارت و کنترل نظام بانکي کشور اشاره کرد.

اين اقتصاددان همچنين بيان کرد: بديهي است که ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط مانند سازمان‌هاي حسابرسي و بازرسي هم نتوانسته اند کمک موثري در شفافيت هاي لازم اعمال و از وقوع اين جريانات مخرب جلوگيري کنند.

وي در بخشي از سخنانش گفت: اکنون دولت جهت تسويه بدهي‌هاي خود به پيمانکاران و نظام بانکي در نظر دارد بخشي از بدهي‌هاي خود را ازطريق اوراق بدهي دولتي بازپرداخت کند تا از اين طريق، قابليت خريد و فروش اين اوراق را در بورس فراهم و توانايي پيمانکاران جهت بازتوليد و سرمايه گذاري امکان‌پذير شود.  هدف از اين سياست آن است که از ايجاد تورم کوتاه مدت جلوگيري و امکانات بازتوليد و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نيز فراهم شود.  دولت در صورت موفقيت خواهد توانست رشد و توسعه را گسترش و درآمدهاي مالياتي خود را جهت بازپرداخت اصل و فرع بدهي ها افزايش دهد. اگر چه بعيد به نظر مي رسد که دولت بتواند نتايج دلخواه و ايده آل را در اين شرايط به دست آورد وليکن راه حل ديگري با ضمانت موفقيت بيشتر نيز دور از دسترس است.

بنابراين براي سال آينده نيز بازار سهام ايران راه ديگري ندارد به غير از آنکه منتظر بماند و صبر کند تا برايند بهبود شرايط اقتصادي ايران در بازار بورس منعکس شود.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield