بازار آریا

آخرين مطالب

آسیب شناسی فرآیند خصوصی سازی در ایران/1

عملکرد خصوصی ­سازی به لحاظ ارزش بنگاه ­های واگذار شده اقتصاد ايران

عملکرد خصوصی ­سازی به لحاظ ارزش بنگاه ­های واگذار شده
  بزرگنمايي:

بازار آریا - بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خصوصی­سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان دهه ماه ابتدای سال 1399، حدود 191 هزار میلیارد تومان واگذاری در سه بخش کلی شامل: عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان، انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت انجام شده است.

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خصوصی­سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان دهه ماه ابتدای سال 1399، حدود 191 هزار میلیارد تومان واگذاری در سه بخش کلی شامل: عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان، انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت انجام شده است.
گروه اقتصادکلان بازارنیوز - یحیی لطفی‌نیا ؛ با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری در سال 1385، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی» در تیرماه سال 1387، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ 26/12/1388) و با اهدافی از جمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، در مقام نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها [1]، نسبت به واگذاری بنگاه­های دولتی اقدام نماید. با توجه به: 1) اهمیت دستیابی به اهداف سیاست­های ابلاغی اصل (44) قانون اساسی 2) نقش واگذاری بنگاه­های دولتی در جبران کسری بودجه؛ 3) همچنین رویداد‌های امنیتی شکل گرفته در نتیجه اعتصابات کارگری و همچنین تعطیلی کارخانه­های واگذار شده به بخش خصوصی؛ 4) مطالبه­گری مردم در خصوص آزادسازی و مشخص نمودن وضعیت سهام عدالت تخصیصی در چارچوب طرح توزیع سهام عدالت؛ به دنبال این هستم که در در چارچوب یک سری یادداشت به آسیب شناسی فرآیند خصوصی­سازی در دوره زمانی سال­های 1392 تا 1399 بپردازیم. بر همین اساس در این یادداشت به تشریح عملکرد خصوصی­سازی از لحاظ ارزش بنگاه­های واگذار شده پرداخته می­شود.
بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان خصوصی­سازی از ابتدای سال 1380 تا پایان دهه ماه ابتدای سال 1399، حدود 191 هزار میلیارد تومان واگذاری در سه بخش کلی شامل 1) عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان با ارزش حدود 127 هزار میلیارد تومان و سهم 66.6 درصد؛ 2) انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت با ارزش حدود 37.1 هزار میلیارد تومان و سهم 19.5 درصد؛ و 3) انتقال مستقیم سهام یا دارائی بابت سهام عدالت با ارزش حدود 26.6 هزار میلیارد تومان و سهم 14 درصد؛ انجام شده است. نمودار 1 وضعیت عملکرد سالانه واگذاری­ سهام و دارائی بنگاه­های مشمول واگذاری توسط سازمان خصوصی­سازی را از ابتدای سال 1392 تا پایان دی ماه 1399 به تصویر کشیده است. مجموع ارزش واگذاری­های انجام شده در این دوره برابر 105.2 هزار میلیارد تومان معادل 55.2 درصد کل واگذاری­های انجام شده از ابتدای سال 1380 می­باشد.

بازار آریا


همان­طور که در نمودار 1 ملاحظه می­گردد، در سال 1392، ارزشی معادل 44 هزار میلیارد تومان از محل 86 بنگاه واگذار شده است که 23.7 هزار میلیارد تومان معادل 64.5 درصد از آن به صورت عرضه و فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان می­باشد. ارزش واگذاری انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) حدود 13.5 هزار میلیارد تومان با سهم 30.6 درصدی است. میزان واگذاری انجام شده بابت انتقال سهام یا دارائی بابت سهام عدالت در حدود 2.1 هزار میلیارد تومان معادل 4.9 درصد بوده است. در سال 1393، ارزشی معادل 5.2 هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی از 43 شرکت واگذار گردیده است که در این میان یک شرکت با ارزشی معادل 257.3 میلیارد تومان بابت انتقال مستقیم سهام و دارائی به سهام عدالت تخصیص یافته است و مابقی به ارزش 4.9 هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان عرضه شده است. لازم به ذکر است در سال 1393 به مانند سال­های 1396 تا 1398 هیچ­گونه سهامی بابت رد دیون دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت به صورت انتقال اصل سهام تخصیص داده نشده است. در سال 1394، ارزش معادل 3.1 هزار میلیارد تومان سهام یا دارائی از 52 بنگاه واگذار گردیده است که در این میان پنج بنگاه به ارزشی معادل 115 میلیارد تومان بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی فولاد به صندوق مذکور تخصیص یافته است [2]و مابقی به ارزش 3 هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه و منابع حاصل از آن به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. در سال 1395، مجموع واگذاری­های انجام شده معادل 4.9 هزار میلیارد تومان به ازای 163 بنگاه است که از این میزان 3 هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان عرضه شد 1.9 هزار میلیارد تومان نیز در قالب انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) واگذار شده است. در سال 1396، 55 بنگاه به ارزش 1.9 هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان واگذار شده است. در سال 1397، تعداد 49 بنگاه به ارزش 3.9 هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه شده است. در سال 1398، تعداد 11 بنگاه­ به ارزش 3.2 هزار میلیارد تومان به صورت رقابتی به عموم متقاضیان عرضه شده است. در ده ماهه ابتدایی سال 1399، مجموع کل واگذاری­ها معادل 38.8 هزار میلیارد تومان است که از این میزان 32.7 هزار میلیارد تومان به عموم متقاضیان واگذار شده است؛ و میزان 6.2 هزار میلیارد تومان در قالب انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) به طلبکاران دولت واگذار شده است.
همان­طور که ملاحظه می­گردد دولت بعد از گذشت 4 سال یعنی از سال 1395 که آخرین مورد پرداخت طلب به طلبکاران از طریق انتقال سهام یا دارائی به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت (رد دیون) را داشته است، این نوع واگذاری را مجدداً در سال 1399 انجام داده است. دولت همواره ادعا نموده است که در صدد واگذاری بنگاه­های دولتی به بخش خصوصی واقعی بوده است بر همین اساس همواره تلاش نموده است که بیشترین سهم واگذاری­ها را در قالب فروش سهام یا دارائی به عموم متقاضیان را دنبال نماید که در این مورد تا حدودی موفق عمل نموده است. با این حال در شرایطی مانند سال 1399 که دولت امکان بازپرداخت بدهی­های خود به طلبکاران را نداشته است به واگذاری بنگاه­های دولتی متوسل شده است.
[1]سایر وظایف قانونی سازمان خصوصی­سازی عبارت است از:
تهیه راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت‌وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها.
برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.
تعیین بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل‌واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می-شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آن‌ها در اجرای ماده (19) قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (86) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود.
[2]شایان ذکر است بر اساس قرارداد منعقده مقرر گردید سهام تخصیص یافته به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد توسط سازمان خصوصی­سازی به صورت رقابتی فروش رفته و منابع حاصل از آن به حساب خزانه بابت تسویه تنخواه دریافتی صندوق مذکور از خزانه واریز شود.

لینک کوتاه:
https://www.aryabazar.com/Fa/News/578847/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

خودرو بخریم یا بفروشیم؟

دومینوی گرانی و نابودی تولید؛ از مرغ تا جوجه

حجم معاملات رمزارزی در ایران

طرح ملی مسکن در جزیره کیش اجرا می شود

فصل تغییر در بازار مسکن؟

زولبیا و بامیه از مولوی تا مونیخ

اتفاقی مهم که در بازار ارز شاهد هستیم

قیمت امروز نفت

شاهد فاصله گرفتن کشورها از دلار هستیم

رنو در راه ایران است؟

سنگ آهن سقف تاریخی را رد کرد/ افزایش 15 دلاری در یک روز

اتفاق مهم در بازار ارز/ دلارهای خانگی راهی بازار شد

قیمت سکه 350 هزار تومان بالا رفت/ تغییرات عجیب در بازار طلا

آغاز واکسیناسیون با واکسن ایران-کوبا از تیرماه

زنی در مراکش 9قلو زائید!

لحظه واکسیناسیون استاد اکبر گلپایگانی

ایوانکا ترامپ دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرد

پیدا شدن جسد دو معدن‌کار محبوس در دامغان

رئیسی: واکسن داخلی برای مردم دلنشین‌تر است

سردار دهقان: فرزندانم ورشکسته شدند!

توئیتر، حساب سایت جدید ترامپ را هم بست!

یار صمیمی آیت‌الله طالقانی درگذشت

پاسخ شورای نگهبان به انتقادات جنجالی اخیر

یادداشت انتخاباتی وزیر جوان درباره انتخابات

ابراهیمیان: مصوبه شورا خلاف قانون اساسی است

رفیعی: مانتوی تنگ، انگیزه ازدواج را از بین می‌برد

دیدار عراقچی با مدیرکل آژانس انرژی اتمی در وین

تیراندازی مرگبار در برزیل جان 25نفر را گرفت

واشنگتن: توافق در عرض چند هفته امکان‌پذیر است

آیا سهام عدالت به وارث قانونی منتقل می‌شود؟

حناچی: اولین شاکی عیسی شریفی، سپاه است

وزیر بهداشت: از موج چهارم کرونا عبور کردیم

عراقچی: در مذاکرات وین تعجیل نمی‌کنیم

یزدی‌ها به حضور درانتخابات مجمع شرکت سرمایه‌گذاری سهام‌عدالت دعوت شدند

مالیات صفر برای شرکت‌های زیان‌ده و امهال ناکارآمد برای صنوف !

ایرانی ها رتبه اول خرید خانه در ترکیه

ثروتمند ترین مرد جهان پول فروش سهام هایش را کجا خرج می کند؟

موافقت گوگل با دورکاری بیشتر گوگلی‌ها

واردات 128 هزار تن شکر به کشور

بسته اینترنت رایگان برای اساتید دانشگاه تمدید شد

اتمام حجت با صادرکنندگانی که ارز نیاوردند

برخورد با دفترخانه‌هایی که مسکن ملی به نام می‌زنند

مروری به عملکرد بورس در هفته دوم اردیبهشت 1400

میزان تولید فولاد در سال های 98 و 99 در کشور

هشدار بانک مرکزی به مردم: از خرید و فروش رمزارزها خودداری کنید

صف فروش دلار مقابل صرافی‌های تهران

تضعیف ارزش دلار قیمت طلای جهانی را افزایش داد

قیمت اتریوم 18 برابر شد

نسبت چک‌های برگشتی به مبادله شده تک رقمی شد

چرا نقش کارت‌های اعتباری در ایران کمرنگ است؟