بازار آریا
به‌روزرسانی ثروتمندترین افراد جهان
پنجشنبه 12 فروردين 1400 - 04:05:56
بازار آریا - در این گزارش با ثروتمندترین افراد هر کشور تا پایان مارس 2021 آشنا می‌شوید:
استرالیا
ثروتمندترین شخص: جینا راین هارت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس : 72
میزان ثروت تا پایان این ماه: 23.5 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: معدن
اتریش
ثروتمندترین شخص: دیتریش ماتشیتس
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 58
میزان ثروت تا پایان این ماه: 26.5 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند نوشیدنی ردبول
کانادا
ثروتمندترین شخص: دیوید تامسون
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 31
میزان ثروت تا پایان این ماه: 42.4 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: رسانه
چین
ثروتمندترین شخص: ژونگ شان شان
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 17
میزان ثروت تا پایان این ماه: 62.1 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: صنایع دارویی
فرانسه
ثروتمندترین شخص: برنارد آرنو
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 2
میزان ثروت تا پایان این ماه: 162.7 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: برند لوئی ویتون
آلمان
ثروتمندترین شخص: کارل آلبرخت
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 34
میزان ثروت تا پایان این ماه: 39.2 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: خرده فروشی
هند
ثروتمندترین شخص: موکاش آمبانی
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 10
میزان ثروت تا پایان این ماه: 79.2 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: پتروشیمی
ایتالیا
ثروتمندترین شخص: جیووانی فررو
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 37
میزان ثروت تا پایان این ماه: 34.7 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: گروه نوتلا
ژاپن
ثروتمندترین شخص: ماسایوشی سون
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 32
میزان ثروت تا پایان این ماه: 41.1 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: ارتباطات
روسیه
ثروتمندترین شخص: الکسی مرادشف
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 49
میزان ثروت تا پایان این ماه: 29.8 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: فلزات
ترکیه
ثروتمندترین شخص: مراد اولکر
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 422
میزان ثروت تا پایان این ماه: 6.2 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: صنایع غذایی
انگلیس
ثروتمندترین شخص: جیمز راتکلیف
رتبه در بین ثروتمندترین افراد جهان تا پایان مارس: 111
میزان ثروت تا پایان این ماه: 16.8 میلیارد دلار
زمینه فعالیت: صنایع شیمیایی

https://www.aryabazar.com/Fa/News/569770/به‌روزرسانی-ثروتمندترین-افراد-جهان
بستن   چاپ