بازار آریا
از سه محل تجدید ارزیابی، مطالبات و آورده، سود :
مجوز افزایش سرمایه 726 تا 20 درصدی سه شرکت و بانک دولتی صادر شد
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 10:05:05
بورس پرس - صنایع
بازار آریا - سه شرکت به همراه پنجمین بانک دولتی درج شده در بازار پایه ، مجوز افزایش سرمایه 726، 408، 68 و 20 درصدی از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، بانک رفاه کارگران به همراه شرکت های چدن سازان، پگاه گیلان و فولاد آلیاژی ایران به ترتیب مجوز افزایش سرمایه 726، 408، 68 و 20 درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.
براین اساس، "ورفاه" سرمایه فعلی را از 2.3 به 19.2 هزار میلیارد تومان می رساند. 10.2 هزار میلیارد تومان از این تامین مالی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و 6.6 هزار میلیارد تومان دیگر از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.
بنابراین گزارش، بانک رفاه کارگران به عنوان پنجمین بانک دولتی از 25 دی سال 98 در نماد "ورفاه" و در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری به عنوان دویست و چهل و چهارمین نماد در تابلوی نارنجی بازار پایه فرابورس درج شده است.
همچنین سرمایه فعلی "چدن" از 170 به 862.9 میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.
در این میان، "غگیلا" سرمایه فعلی را از 20 به 33.6 میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.
سرمایه فعلی "فولاژ" نیز از یک به 1.2 هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و برای اصلاح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایه گذاری های انجام شده صورت می پذیرد.

https://www.aryabazar.com/Fa/News/578763/مجوز-افزایش-سرمایه-726-تا-20-درصدی-سه-شرکت-و-بانک-دولتی-صادر-شد
بستن   چاپ