بازار آریا
نسبت به دوره مشابه گذشته؛
سود "دعبید" تغییر چندانی نداشت
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 10:43:00
بازار آریا - شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره 3 ماهه منتهی به 30 اسفند ماه 1399، افزایش 29 درصدی در سود هر سهم و سود خالص و افزایش 34 درصدی در سود عملیاتی داشته است.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، شرکت داروسازی دکتر عبیدی با سرمایه 4 هزار و 500 میلیارد ریال، صورت‌های مالی 3 ماهه دوره مالی منتهی به 30 آذر 1399 را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد .
شرکت داروسازی دکتر عبیدی در دوره یاد شده، مبلغ یک هزار و 251 میلیارد و 59 میلیون ریال سود خالص کسب کرد و بر این اساس مبلغ 278 ریال سود به ازای هر سهم خود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته از افزایش 29 درصدی برخوردار است .
همچنین این شرکت سود ناخالص دوره یاد شده را با افزایش 30 درصدی نسبت به دوره مشابه گذشته، 2 هزار و 803 میلیارد و 94 میلیون ریال و سود عملیاتی را 2 هزار و 78 میلیارد و 864 میلیون ریال اعلام کرده است.
یادآوری می‌شود "دعبید" در دوره 3 ماهه سال مالی منتهی به 30 آذر 1399 (حسابرسی شده)، سود هر سهم را مبلغ 215 ریال و سود خالص را 967 میلیارد و 283 میلیون ریال قید کرده است .

https://www.aryabazar.com/Fa/News/578800/سود-"دعبید"-تغییر-چندانی-نداشت
بستن   چاپ