بازار آریا
تزریق اولین دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 13:17:47
برترینها
بازار آریا - تزریق نخستین دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس انجام شد.
خبرگزاری صدا و سیما: تزریق نخستین دوز استنشاقی واکسن رازی کووپارس انجام شد.https://www.aryabazar.com/Fa/News/578886/تزریق-اولین-دوز-استنشاقی-واکسن-رازی-کووپارس
بستن   چاپ