بازار آریا
پُست خاص ظریف به مناسبت روز سعدی
چهارشنبه 1 ارديبهشت 1400 - 23:30:02
برترینها
بازار آریا - محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با انتشار یک بیت از یکی از شعر‌های بوستان سعدی، اول اردیبهشت، روز این شاعر پرآوازه ایران را گرامی داشت.
برترین‌ها: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با انتشار یک بیت از یکی از شعرهای بوستان سعدی درباره زبان بدانیشان نوشت:
به کوشش توان دجله را پیش بست/نشاید زبان بداندیش بست
اول اردیبهشت، روز برگداشت سعدی علیه الرحمه گرامی باد

https://www.aryabazar.com/Fa/News/579164/پُست-خاص-ظریف-به-مناسبت-روز-سعدی
بستن   چاپ