بازار آریا
میزبانی همه داده‌های دولتی در داخل کشور
سه شنبه 12 مرداد 1400 - 03:36:19
بازار آریا - به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1392، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی، برای ارائه خدمات الکترونیکی در خارج از کشور میزبانی می‌شد، اما اکنون تمامی داده‌های دولتی درون کشور میزبانی می‌شوند.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال 1392، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی، برای ارائه خدمات الکترونیکی در خارج از کشور میزبانی می‌شد، اما اکنون تمامی داده‌های دولتی درون کشور میزبانی می‌شوند.
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توییتر نوشت: مجموع خدمات دولت به مردم 5968 خدمت است که در گام اول دولت الکترونیکی باید الکترونیکی می‌شدند. اولین ارزیابی در آخر 95 انجام شد که تنها 110 خدمت الکترونیکی بود. اکنون در سال 1400 تعداد 4997 (84 درصد) خدمت الکترونیکی شده‌اند.
وی با بیان اینکه در گام دوم ‌دولت الکترونیکی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها بایستی میسر می‌شد، افزود: در سال 1392، تعداد تبادل اطلاعات بین دستگاهی صفر، در پایان سال 1396 به عدد 97 میلیون رسید و هم اینک تا ابتدای مرداد 1400 از عدد 2.8 میلیارد عبور کرده است. ارائه خدمات یکپارچه، گام سوم دولت الکترونیکی بود که با تعریف 23 پروژه مهم پیگیری شد. سلامت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت، مالیات الکترونیکی و سامانه ستاد از مهمترین این پروژه‌ها بود.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: در سال 1392، بنا بر اعلام دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی، برای ارائه‌ خدمات الکترونیکی در خارج از کشور میزبانی می‌شد. هم اکنون با گسترش چشمگیر ‌دولت الکترونیکی، تمامی داده‌های دولتی درون کشور میزبانی می‌شوند.
به گزارش ایسنا، آذری جهرمی پیش از این نیز با تاکید بر اهتمام دولت به الکترونیکی شدن خدمات و دسترسی شهروندان، گفته بود: بنا بر آمار دبیر شورای عالی فضای مجازی در سال 1392 ، 40 درصد اطلاعات دولت در خارج از کشور «هاست» می‌شد و خدمات الکترونیک دولت میزبانی آن در خارج از کشور بود، در سال 1389، 48 درصد اطلاعات کشور خارج از کشور نگهداری می‌شد و امروز با توجه به زیرساخت‌هایی که در دولت توسعه داده شده ما هیچ دستگاه دولتی نداریم که اطلاعات آن خارج از کشور «هاست» شود.
ایسنا/

https://www.aryabazar.com/Fa/News/613357/میزبانی-همه-داده‌های-دولتی-در-داخل-کشور
بستن   چاپ